Prodloužení lhůty daňového přiznání: Kdy odevzdat přehledy na ZP a ČSSZ?

24.03.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Finanční správa bude měsíc promíjet poplatky a penále za pozdní odevzdání daňového přiznání, prakticky se tím prodlouží lhůty odevzdání daňového přiznání. Kdy odevzdat přehledy na OSSZ a jednotlivé zdravotní pojišťovny? Prodlouží se termín odevzdání přehledů o 1 měsíc?

Vláda rozhodla o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání a platby daně z příjmu, neučiní tak formou novely, ale tím, že polatníkům promine penále a pokuty za 1 měsíc po řádném termínu odevzdání daňového přiznání. Do jakého termínu tedy můžete odevzdat daňové přiznání? A kdy odevzdat přehledy na OSSZ a vaši zdravotní pojišťovnu?

Zdroj: Shutterstock

Jaké jsou termíny pro podání přiznání k dani z příjmů?

Termíny odevzdání daňového přiznání se nemění, nicméně ministerstvo financí prodloužilo lhůtu, během níž budou prominuty úroky z prodlení a pokuty za opožděné podání.

Jestliže daňové přiznání odevzdáváte v listinné podobě (poštou či osobně) na územní pracoviště finančního úřadu, tak termínem do kterého tak musíte učinit je 1. duben 2021, bez poplatků či sankcí z prodlení se ovšem může odevzdat do 3. května 2021.

Pokud zvolíte elektronickou cestu podání daňového přiznání, skrze datové schránky, emailem s elektronickým podpisem či prostřednictvím online finančního úřadu Moje daně, tak nejzazším termínem pro odevzdání daňového přiznání je 3. květen 2021, nicméně promíjeny úroky z prodlení a pokuty budou až do 1. června.

Tip: Jak odevzdat daňové přiznání skrze online finanční úřad?

Do kdy odevzdat přehled o příjmech a výdajích na OSSZ?

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) bude situaci řešit podobně jako správa finanční, bude promíjet penále a poplatky, což tiskové oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí komentuje:

"Ministryně práce a sociálních věcí je zmocněna promíjet penále za opožděné platby sociálního pojištění. V návaznosti na rozhodnutí Ministerstvo financí ČR pověří Českou správu sociálního zabezpečení, aby bylo automaticky promíjeno penále, tak aby mohly OSVČ podat přehled příjmů a výdajů bez sankce, pokud podají daňové přiznání v posunuté lhůtě."

Prakticky tedy budete moci přehled o příjmech a výdajích podat klasicky do 1 měsíce po odevzdání daňového přiznání k dani z příjmu, a to až do 1. června u fyzického podání a 30. června u podání daňového přiznání elektronickou formou.

Zvýšení ošetřovného

Do kdy odevzdat přehled o příjmech a výdajích na vaší zdravotní pojišťovnu?

Finanční správa sice prakticky prodloužila termín odevzdání daňového přiznání, ovšem tento krok nešel ruku v ruce se schválenou legislativou.

Ministerstvo zdravotnictví ČR připravilo novelu, která umožňuje všem OSVČ odevzdat přehled o příjmech a výdajích až do 2. srpna 2021.

Tato změna se týká všech zdravotních pojišťoven.

Do kdy musí být zaplacena daň z příjmů?

Daň z příjmu či případný nedoplatek musí být uhrazen do konce prodloužené lhůty.

V případě podání daňového přiznání ve fyzické podobě je tato lhůta do 3. května, jestliže odevzdáváte daňové přiznání elektronickou formou, pak daň musí být uhrazena do 1. června.

Kdy vám vrátí přeplatek na dani?

Finanční úřad má na vrácení přeplatku lhůtu ve výši 30 dnů. Jestliže jste podali daňové přiznání k dani z příjmu do řádného termínu, tak jsou lhůty:

  • 30. dubna u písemné formy daňového přiznání
  • 2. června u elektronické formy daňového přiznání

Jestliže se rozhodnete využít prodlouženou lhůtu, pak přeplatek na dani očekávejte do:

  • 2. června u písemné formy daňového přiznání
  • 30. června u elektronické formy daňového přiznání
 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 16 krát