Ošetřovné se zvýší a nově jej budou moci pobírat i další příbuzní

23.04.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výše krizového ošetřovného se bude měnit. O kolik se tato dávka zvýší a kdo ji bude nově moci čerpat?

Děti už druhý týden praktikují rotační výuku. Osoby, které o ně doma pečují během těch dnů, kdy pro ně platí distanční výuka, mají nárok na ošetřovné. Podmínky nároku na dávku, ale i její výše se však bude měnit. O kolik si osoby na krizovém ošetřovném polepší a co bude nově jiné?

Kolik je teď krizové ošetřovné?

Ošetřovné patří mezi dávky nemocenského pojištění. V době pandemie, kdy se pobírá z důvodu dlouhodobého uzavření škol, jde navíc o tzv. krizové ošetřovné. To "klasické" se totiž mohlo čerpat maximálně 9 dní vyjma rodičů samoživitelů. Ti měli nárok na 16 dní.

Během pandemie se tak může ošetřovné na dítě pobírat po celou dobu uzavření škol nebo školek. Podmínkou je, že mělo dítě ke dni vzniku události, tj. ke dni uzavření školských, předškolních či obdobných zařízení, méně než 10 let.

Pro pečující osobu pak ošetřovné činní 70 % z redukovaného denního vyměřovacího základu. Redukovaný je pak proto, že je výsledek ještě upravován pomocí tří redukčních hranic. Pro výpočet dávky je zohledňován denní vyměřovací základ, který se určuje z průměrného denního příjmu za 12 kalendářních měsíců předcházejících měsíci, ve kterém vznikla mimořádná událost - uzavření škol.

Dříve pak ošetřovné činilo 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Čtěte také: Jak to bude s ošetřovným během rotační výuky?

O kolik se ošetřovné zvýší?

Ve středu Senát ČR rozhodl o navýšení krizového ošetřovného na 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Tím je celý legislativní proces téměř u konce. Poslední, co zbývá novele zákona, aby vstoupila v platnost, je podpis prezidenta republiky. Nárok na zmíněných 80 % by přitom dle portálu MPSV neměl být od května ani dubna, ale rovnou zpětně od 1. března 2021.

Navýšení ošetřovného na 80 % a nárok pro příbuzné dítěte

Zdroj: Depositphotos

 

Ošetřovné za březen jsme již dostali. Bude nám doplaceno?

Pokud vám již stejně jako mnoha dalším ošetřovné za měsíc březen 2021 dorazilo, ale pouze ve výši 70 % z redukovaného denního vyměřovacího základu, částka do 80 % vám bude doplacena do termínu, který navrhovaná právní úprava stanoví nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, za které zvýšené ošetřovné náleží.

Nejpozději by se tedy mělo doplatit do konce května 2021. O doplatek dávky nemusíte žádat, měla by vám být doplacena automaticky.

Čtěte také: 6 nejčastějších otázek na téma ošetřovné, rotační výuka a otevření škol a školek

Kdo může nastoupit na ošetřovné?

Dávku ošetřovného na dítě do 10 let anebo nezaopatřené dítě do 26 let alespoň v prvním stupni závislosti mohou čerpat osoby, které jsou účastníky na nemocenském pojištění. Spadají sem tedy zaměstnanci, ale i osoby pracující prostřednictvím DPP nebo DPČ za předpokladu, že mají měsíční hrubý příjem nad limit, což znamená, že se jim z výdělku odvádí pojistné.

Dále lze dávku čerpat i v případě osoby starší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby z důvodu uzavření denních nebo týdenních stacionářů a obdobných zařízení anebo na děti, které se nemohou účastnit výuky, neboť byla v rodině nařízena karanténa.

Zvyšuje se ošetřovné pro OSVČ?

Ošetřovné pro OSVČ pak realizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, nikoliv česká správa sociálního zabezpečení a MPSV. Toto řešení zvýšení ošetřovného se OSVČ tedy bohužel netýká.

Ošetřovné a společná domácnost

Poslanci minulou středu schválili novelu, která se měla týkat osob, které by mohly mít nově nárok na ošetřovné. 

Novela má za účel rozšířit okruh lidí, které budou moci čerpat krizové ošetřovné za podmínky, že jsou účastni na nemocenském pojištění. Nově by tak na dávku mohli mít nárok prarodiče, strýčkové, tety a další příbuzní v přímé i vedlejší linii i za předpokladu, že nežijí s dítětem ve společné domácnosti. Okresní správě sociálního zabezpečení však bude nutné dokázat, že došlo ke splnění podmínky příbuzenského vztahu k dítěti, a to čestným prohlášením.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY