Kdy si začít platit zdravotní pojištění jako OBZP nebo OSVČ a v jaké výši?

25.05.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Ocitli jste se bez práce a přemýšlíte, jak to teď budete mít se zdravotním pojištěním? Anebo jste začali podnikat a máte tak povinnost si zdravotní pojištění hradit sami? Od kterého měsíce jej musíte začít platit a do kdy musí být zaplacené?

Platit si zdravotní pojištění je povinné a neplnění této povinnost je vymahatelné, v některých případech dokonce i exekučně. Každý je pak u jedné ze sedmi zdravotních pojišťoven veden v jedné ze čtyř kategoriích, která je pro platbu pojištění rozhodná. U své zdravotní pojišťovny můžete být vedení jako státní pojištěnci, zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné anebo osoby bez zdanitelných příjmů. V prvních dvou případech přitom platbu pojištění neřešíte vy, v těch zbývajících už ano.

Platbu zdravotního za vás odvádí zaměstnavatel nebo stát

Pokud pracujete na klasickou pracovní smlouvu včetně zkráceného úvazku anebo si vyděláváte prostřednictvím DPP nebo DPČ nad limit, zdravotní pojištění z vašich příjmů odvádí pojišťovně zaměstnavatel. Podobně z ní odvádí i sociální pojištění nebo zálohu na daň z příjmů, popř. daň srážkovou. Vy sami tedy jeho platbu řešit nemusíte.

Vše máte řádně vyřešeno také v případě, pokud jste státní pojištěnec. V praxi se jedná o důchodce (i invalidní), osoby na mateřské nebo rodičovského dovolené, studenty do 26 let (či do do 28 let při studiu doktorského programu) anebo osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce.

Zkrácený úvazek a mzda nižší než minimální

Problém se zdravotním pojištěním může nastat u osob, které pracují na zkrácený úvazek s odměnou nižší než je minimální mzda, která pro rok 2021 činí 15 200 Kč. Zdravotní pojištění totiž tvoří alespoň ve výší 13,5 % z minimální mzdy. Pokud si tak vyděláváte méně, zbytek do 13,5 % minimálního vyměřovacího základu budete muset doplatit prostřednictvím zaměstnavatele ze svého. Doplácet do minima byste nemuseli jen v případě, když byste byli zároveň i státními pojištěnci.

Od když začít platit zdravotní pojištění jak OSVČ a OBZP

Zdroj: Depositphotos

 

Jak to má se zdravotním pojištěním OBZP?

OBZP neboli osobou bez zdanitelných příjmů je ten občan, který nemá příjmy ze zaměstnání, podnikání ani není státním pojištěncem. Zjednodušeně by se dalo říct, že jde o nezaměstnanou osobu, která není v evidenci na ÚP. Na druhou stranu jsou však OBZP i ty osoby, které si vydělávají prostřednictvím DPP a DPČ do limitu (z výdělku není odváděno pojistné) anebo osoby mající pouze příjmy z pronájmu, neboť ani tento příjem nepodléhá pojistným odvodům.

Důležité je vědět, že OBZP se stáváte - a tuto skutečnost také musíte do 8 dnů nahlásit zdravotní pojišťovně - pokud nemáte po celý měsíc příjem, ze kterého by vám bylo odvedeno zdravotní pojištění, neodvedli jste si jej sami coby OSVČ a ani je za vás nehradí stát.

Pokud vám tedy skončila výpovědní lhůta v zaměstnání v polovině měsíce a do konce měsíce budete bez práce (bez evidence na ÚP), nejste v tomto měsíci OBZP, zdravotní za vás ještě odvede zaměstnavatel. Nedoplácíte za jednotlivé dny. OBZP se stanete až měsíc následující za předpokladu, že nenastoupíte do dalšího zaměstnání, nezačnete podnikat, nepřihlásíte se včas na úřad práce anebo nejste státní pojištěnec.

Výše zdravotního pojištění pro OBZP a platba

Měsíční výše zdravotního pojištění činí 2 052 Kč a splatné je od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do 8. dne následujícího měsíce. Pokud si tedy chcete vyřešit zdravotní pojištění za květen, beztrestně jej příslušné zdravotní pojišťovně můžete uhradit až do 8. června.

Jak to má se zdravotním pojištěním OSVČ?

Pokud si někdo založí živnost, musí tuto skutečnost nahlásit své zdravotní pojišťovně také do 8 dnů. Zde je ale nutno rozlišit, zda se jedná o činnost hlavní nebo vedlejší.

Zdravotní pojištění a hlavní výdělečná činnost

Při hlavní činnosti budete již za první měsíc podnikání hradit povinné minimální zálohy, které v roce 2021 činí 2 393 Kč bez ohledu na výši výdělku. Záloha na zdravotní je v tomto případě spatná stejně jako u OBZP, a tedy od 1. dne kalendářního měsíce, za který je pojistné odváděno, až do 8. dne následujícího měsíce.

Po podání přehledu o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně vám mohou být vypočítány i vyšší zálohy závislé na výši vašeho příjmu. Případný doplatek rozdílu mezi zálohami a skutečnou výši pojistného za kalendářní rok, který v přehledu vykazujete, budete muset zdravotní pojišťovně doplatit do 8 dnů po podání přehledu.

Zdravotní pojištění pak u činnosti hlavní budete vždy platit alespoň ve výši minimální zálohy.

Zdravotní pojištění a činnost vedlejší

Pokud podnikáte prostřednictvím činnosti vedlejší (jste zaměstnanci anebo státními pojištěnci), minimální zálohy se vás týkat nebudou. První rok podnikání nebudete platit žádné zálohy na pojištění, jednorázově jej doplatíte po podání přehledu o příjmech a výdajích. Neboť už zdravotní pojištění máte jednou vyřešeno (v zaměstnání anebo jej za vás platí stát), u výdělečné činnosti se zaplatí jen ze skutečně dosaženého zisku. Zde tedy nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ.

Zálohy na zdravotní budete následující rok platit, pokud vám je sama zdravotní pojišťovna vyměří.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ