7 špatných důchodových rozhodnutí

09.06.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Odchod do důchodu je velkým životním milníkem, který se rozhodně nevyplatí podcenit. Na co je dobré dát si pozor a čeho se vyvarovat?

O starobní důchod si mohou požádat občané, kteří dosáhli důchodového věku a získali minimální dobu pojištění (v roce 2022 v rozsahu alespoň 35 let). Automaticky se státní důchod nikdy nepřizná, vždy je nutné si o něj požádat. Jaké chyby dělají v praxi někteří penzisté?

  1. Ukončení dobré práce
  2. Špatný výběr termínu odchodu do penze
  3. Nevyčerpaná podpora v nezaměstnanosti
  4. Nezkontrolování údajů
  5. Neřešení zvýšení důchodu
  6. Nepočítání se změnou životní úrovně 
  7. Nehlídání pracovních práv a nároků

1. Ukončení dobré práce

Dosažení řádného důchodového věku není legislativním důvodem pro ukončení pracovního poměru. V řádném starobním důchodu je navíc možné pracovat i na smlouvu na dobu neurčitou a mít nadprůměrně vysokou mzdu. Někteří penzisté však zbytečně ukončí vzájemnou dohodou pracovní poměr ke dni dosažení řádného důchodového věku, i když je vykonávaná práce baví, přestože by mohli dále pracovat a pobírat současně důchod a mzdu ze zaměstnání.

2. Špatný výběr termínu odchodu do penze

Do starobního důchodu není nutné odejít přesně ke dni dosažení řádného důchodového věku, nebo co nejdříve je to možné při volbě předčasného důchodu. Správné načasování odchodu do důchodu je velmi důležité. Při výpočtu starobního důchodu se hodnotí pouze celé ukončené roky pojištění, pozdější odchod do penze o několik týdnů může v některých případech citelně zvýšit státní důchod.

Při odchodu do předčasného důchodu je potřeba počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, a opět lépe zvolený termín o několik dní později může značně zvýšit státní důchod z důvodu nižšího krácení za předčasnost.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu

3. Nevyčerpaná podpora v nezaměstnanosti

Někteří žadatelé o předčasný důchod nevyčerpají před odchodem do předčasného důchodu v plném rozsahu podporu v nezaměstnanosti. Přitom pozdějším odchodem do předčasného důchodu sníží krácení za předčasnost a z důvodu evidence na úřadu práce mohou v některých případech ukončit další celý rok pojištění, protože evidence na úřadu práce po dobu, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se započítává do doby pojištění jako náhradní doba pojištění.

Čtěte také: Co se počítá do náhradní doby pojištění?

Co udělat před odchodem do důchodu

Zdroj: Shutterstock

 

4. Nezkontrolování údajů

Měsíční částku starobního důchodu ovlivňuje celý průběh pojištění, v dostatečném předstihu před plánovaným odchodem do důchodu je vhodné zkontrolovat, zdali údaje v databázi ČSSZ odpovídají skutečnosti, a případné nesrovnalosti vyřešit a odstranit. Např. některý bývalý zaměstnavatel nemusel splnit své zákonné povinnosti. Od ČSSZ si lze vyžádat IOLDP (informativní osobní list důchodového pojištění), ve kterém jsou uvedeny údaje, které má ve své evidenci.

Čtěte také: K čemu je evidenční list důchodového pojištění?

5. Neřešení zvýšení důchodu

Výdělečná činnost, ze které je odváděno sociální pojištění, zvyšuje státní důchod. Za každých takto získaných 360 kalendářních dní o 0,4 %. Vždy je však nutné si o zvýšení státního důchodu z důvodu výkonu výdělečné činnosti požádat. Vyšší důchod se přitom následně každoročně více zvyšuje z důvodu valorizace.

6. Nepočítání se změnou životní úrovně

Při odchodu do starobního důchodu je potřeba počítat s měsíčním poklesem příjmů a na tuto skutečnost připravit rodinné hospodaření. Vždy se vyplatí předem orientačně vědět, jaký důchod se bude pobírat. Ke starobnímu důchodu si lze přitom přivydělat, v zaměstnání je možné pracovat i na smlouvu na plný úvazek na dobu neurčitou.

TIP: Kalkulačka výše důchodu

7. Nehlídání pracovních práv a nároků

Zaměstnavatel nemůže se zaměstnancem, který dosáhl důchodového věku, pracovní poměr ukončit z tohoto důvodu. Výpověď podaná zaměstnavatelem musí být vždy odůvodněna v souladu se zákoníkem práce a při výpovědi podané zaměstnavatelem běží dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce. V případě obdržení výpovědi ze strany zaměstnavatele, na kterých nenese zaměstnanec vinu, náleží i zaměstnanci v důchodovém věku odstupné, pokud jsou splněny zákonné podmínky pro jeho obdržení.

TIP: Valorizace důchodů v červnu 2022, o kolik se vám zvýší důchod?

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 76 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY