Na jakém úřadu práce se registrovat jako uchazeč o zaměstnání anebo kvůli žádosti o podporu?

14.07.2021 | , Finance.cz
Spotřebitel


I když je všechno otevřené, trh práce je stále nejistý a situace, která světem a Českem otřásá už skoro rok a půl, se opět může ze dne na den změnit. Jak je to s registrací na úřadu práce? A na kterou pobočku musíte?

Pokud daná osoba přijde o zaměstnání, může se registrovat na některé z poboček Úřadu práce České republiku, vstoupit za splnění podmínek do evidence uchazečů o zaměstnání a přitom si zažádat o podporu v nezaměstnanosti anebo při rekvalifikaci. Pro osoby, které v zaměstnání skončily, je to pak výhodné proto, že lidem evidovaným na ÚP je státem hrazeno zdravotní pojištění. Sociální pojištění pak nikoliv, ale doba strávená na pracáku se počítá do náhradní doby pojištění pro nárok na starobní důchod.

Co potřebujete pro registraci do evidence uchazečů o zaměstnání?

Základ je nechat se zařadit do evidence uchazečů o zaměstnání. K tomu budete potřebovat platný průkaz totožnosti, kterým může být občanka, cestovní pas, ale i náhradní doklad, který je schopný prokázat vaši identitu a místo trvalého bydliště.

Následně budete muset přinést také potvrzení o ukončení pracovně právního vztahu anebo případně o náhradní době pojištění. U absolventů je nutný doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání.

Čtěte také: Jak dostat přes úřad práce dlužnou mzdu od zaměstnavatele

Na jakém úřadu práce se registrovat?

Dříve bylo nutné, aby se osoby nechaly zařadit do evidence uchazečů o zaměstnání v územním obvodu, kde mají nahlášen trvalý pobyt, což ale mohl být pro řadu z nich kámen úrazu, neboť by mnoho z nich muselo jet na příslušnou pobočku třeba i přes celou republiku, pokud nebydlely v místě, kde mají nahlášen trvalý pobyt. Naštěstí toto už ale neplatí.

Od loňského roku se můžete registrovat jako uchazeč o zaměstnání na kterémkoliv kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v místě svého obvyklého pobytu. Podmínka registrace v místě trvalého bydliště již tedy neplatí.

Na který úřad práce se registrovat do evidence

Zdroj: Depositphotos

 

Čtěte také: Podpora v nezaměstnanosti 2021: kdo si polepší?

Jak je možné podávat žádosti o zaměstnání nebo o podporu na ÚP?

Kromě osobní návštěvy podatelny úřadu práce v místě obvyklého anebo trvalého bydliště (pokud se na něm zdržujete), je možné žádost o zprostředkování zaměstnání zaslat vyplněnou a podepsanou poštou. Dále se také nabízí i možnost elektronické komunikace prostřednictvím datové schránky anebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud byste si pak nevěděli rady s vyplněním formulářů, můžete využít bezplatnou poradenskou linku Call centra ÚP ČR s číslem 800 779 900 anebo také můžete zažádat o informace emailem. K tomu již elektronický podpis anebo datová schránka není třeba.

Čtěte také: Jak může evidence na úřadu práce zvýšit důchod?

Jaké formuláře potřebujete pro evidenci na úřadu práce a při žádostech o podporu?

Pokud si pak chcete zažádat rovnou i o podporu v nezaměstnanosti anebo při rekvalifikaci, budete potřebovat tyto formuláře:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 16 krát

Články ze sekce: Spotřebitel