Nejčastější chyby OSVČ při placení zdravotního pojištění v příkladech

15.07.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Osoby samostatně výdělečně činné musí vždy platit zdravotní pojištění. Platbě se nelze vyhnout ani při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nebo při nízkém zisku. Podívejme se na vybrané praktické chyby při placení zdravotního pojištění.

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placeno zdravotní pojištění alespoň v minimální výši, a to i při ztrátě. OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost platí měsíční zálohy dle skutečně dosaženého zisku (měsíční záloha může tedy činit jednotky stokorun) a zaměstnanci přivydělávající si vedlejší samostatnou výdělečnou činností platí zdravotní pojištění vždy jednou za rok. Záloha na zdravotním pojištění je splatná do 8. dne následujícího měsíce. Penále na zdravotním pojištění vzniká nejenom, když OSVČ vůbec zdravotní pojištění neplatí, ale i když je zdravotní pojištění placeno opožděně nebo v nižší částce.

Příklad 1) Nezvýšení minimální měsíční zálohy

Pan Tomáš platil v roce 2020 minimální měsíční zálohu na zdravotním pojištění ve výši 2 352 Kč. Od letošního roku se však zvýšila minimální měsíční záloha na 2 393 Kč. Poprvé musela být placena nová minimální měsíční záloha za leden 2021 tedy do 8. února 2021. Pan Tomáš si prozatím nezměnil trvalý bankovní příkaz a v systému zdravotním pojišťovny mu tedy nabíhá penále. Z dlužného pojistného činí penále 0,05 % denně.

Čtěte takéKdy jako OSVČ musíte a kdy nemusíte platit zálohy na pojištění 

Příklad 2) Odevzdání přehledu a nezměnění příkazu pro platbu zálohy

Živnostnice Anna platila do odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 měsíční zálohu na zdravotním pojištění ve výši 3 690 Kč. Dle dosaženého hrubého zisku za rok 2020 byla paní Anně vyměřena nová měsíční záloha ve výši 4 120 Kč. Nová měsíční záloha musela být poprvé uhrazena za měsíc duben, kdy byl přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 odevzdán. Paní Anna však stále nezměnila trvalý bankovní příkaz a stále platí nižší měsíční zálohu ve výši 3 690 Kč.

Čtěte také:

Příklad 3) Opožděné úhrady měsíčních záloh

Podnikatel Jakub platí měsíční zálohy nepravidelně a dle aktuální finanční situace. V systému zdravotní pojišťovny mu tedy nabíhá penále. Měsíční zálohy musí být placeny v řádné výši a včas. Pojistné na zdravotním pojištění bylo v minulosti prominuto pouze z důvodu epidemie koronaviru, jinak muselo být zdravotní pojištění vždy placeno. Při splnění zákonných podmínek může být prominuto nebo sníženo pouze penále na veřejném zdravotním pojištění. Pan Jakub by měl tedy věnovat placení zdravotního pojištění pozornost.

Nejčastější chyby OSVČ při placení zdravotního pojištění v příkladech

Zdroj: Shutterstock

 

Příklad 4) Neplacení měsíčních záloh

Penzista Filip vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost již více než tři roky. Neplatí však měsíční zálohy vypočtené v přehledu o příjmech a výdajích, ale počítá s tím, že zdravotní pojištění uhradí jednorázově za celý rok. Jednorázově mohou zdravotní pojištění při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti platit pouze zaměstnanci, kteří již odvádí zdravotní pojištění ze zaměstnání. Ostatní OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost musí měsíční zálohy platit, i když měsíční záloha může být nižší než aktuální minimální měsíční záloha pro hlavní činnost v roce 2021 ve výši 2 393 Kč a může klidně dosahovat pouze např. 300 Kč. Při vypočtené nízké měsíční záloze si lze zdravotní pojištění uhradit dopředu.

Příklad 5) Spolupracující osoba neplatící zdravotní pojištění

Paní Alena spolupracuje při výkonu své samostatné výdělečné činnosti se svým manželem, který je tak spolupracující osobou. Manžel paní Aleny však neplatí zdravotní pojištění z převedeného hrubého zisku, což opět znamená předepsání penále. Některé osoby samostatně výdělečně činné spolupracující při výkonu své samostatné činnosti s manželkou (manželem) nebo dětmi, které jsou z tohoto titulu spolupracující osobami. I spolupracující osoby musí vždy platit zdravotní pojištění. Pokud spolupracující osoba vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost při zaměstnání, potom může doplatit zdravotní pojištění jednorázově za celý rok, vyhnout se však spolupracující osoba platbě na zdravotním pojištění nemůže. Zdravotní pojištění musí být vždy zaplaceno, i když např. roční hrubý zisk činí pouze 10 000 Kč, kdy zdravotní pojištění činí 675 Kč (10 000 Kč x 50 % x 13,5 %).

TIP: Formulář přehledu o příjmech a výdajích ke stažení

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: DANĚ