Jak je to s úhradou nedoplatku a vrácením přeplatku zdravotního pojištění po podání přehledu?

11.05.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Po podání přehledu o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně (ale i ČSSZ) se můžete setkat s přeplatkem i nedoplatkem pojistného. Do kdy je třeba uhradit nedoplatek? A kdy obdržíte vratku?

Termín podání přehledu o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně je závislý nejen na zákoně, ale i na termínu daňového přiznání. To mělo letos hned tři zákonné termíny. Pokud bylo podávané fyzicky v listinné podobě, mělo být odevzdáno do 1. dubna 2021, pokud jste jej podávali elektronicky, posledním termínem byl 3. květen 2021. V obou případech ale na základě vládních nařízení došlo v k prodloužení lhůty o měsíc.

Pokud vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, musí být odevzdáno do zákonného termínu, kterým je 1. červenec 2021. V tomto případě nedošlo k prodloužení lhůty pro beztrestné odevzdání.

Do kdy odevzdat přehled o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně?

Přehled o příjmech a výdajích má být odevzdán do jednoho měsíce po odevzdání daňového přiznání. Původní termíny tedy byly závislé především na tom, jakým způsobem jste přiznání k dani z příjmů odevzdávali.

Pokud fyzicky v listinné podobě na úřadě anebo poštou, přehled jste měli odevzdat do 3. května 2021.

Pokud elektronicky, přehled musel být doručen do 1. června 2021.

Pokud vám jej zpracovával daňový poradce, platilo pro vás, že přehled bude nutné zdravotní pojišťovně doručit do 2. srpna 2021.

Prodloužená lhůta pro přehledy o příjmech a výdajích

Stejně jako došlo k prodloužení lhůty pro daňové přiznání, podobně je to i s podáním přehledu. Letos tedy musíte přehled o příjmech a výdajích pro účely zdravotního pojištění odevzdat zdravotní pojišťovně do 2. srpna 2021. Dle webu VZP nový termín platí na základě novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a týká se všech OSVČ. Samozřejmě zde platí, že je možné přehled odevzdat kdykoliv dříve.

Čtěte také: Jak vyplnit přehled, když jste měnili zdravotní pojišťovnu

Přeplatek a nedoplatek na zdravotním po podání přehledu 2021

Zdroj: Depositphotos

 

Co se stane, když nepodáte přehled?

Za nepředložení přehledu vám může zdravotní pojišťovna udělit pokutu až do výše 50 000 Kč. A to ještě zdaleka není všechno.

TIP: Formulář přehledu o příjmech a výdajích ke stažení

Do kdy uhradit nedoplatek na zdravotním pojištění?

Pokud vám ve výpočtu ve formuláři přehledu vyjde případný nedoplatek, čili rozdíl mezi vámi zaplacenými zálohami na zdravotní pojištění a pojistným, které pro vás za předešlý rok platí, částku budete muset uhradit nejpozději do 8 dnů od data, ke kterému jste přehled odevzdali.

Pokud by pak poslední den lhůty připadal na víkend nebo svátek, termín se posune na první následující pracovní den. Jestliže do lhůty 8 dnů nedoplatek nevyrovnáte, začnou vám na něm nabíhat penále.

Jak je to s přeplatkem na zdravotním pojištění?

Pokud vám ve formuláři přehledu vyjde přeplatek, čili že jste na zdravotním pojištění ve skutečnosti zaplatili více, než jste měli, může být využit hned několika způsoby.

Pokud byste vůči zdravotní pojišťovně měli splatný závazek (dluh na pojištění), přeplatek se přednostně použije k jeho vyrovnání.

Dále si můžete vybrat ze dvou možností.

Peníze je také možné využít na zálohy pojistného na další období.

Poslední a zároveň nejvíce využívanou možností je nechat si přeplatek zkrátka vrátit. O to si ale také ve formuláři budete muset zažádat, resp. zaškrtnete možnost, že chce přeplatek vrátit. Částku byste měli obdržet nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy zdravotní pojišťovna tento přeplatek zjistila. Pokud by pojišťovna přeplatek do této lhůty neuhradila a zároveň by ani nebylo jeho řešení posunuto do správního řízení, je povinna vám zaplatit i penále. K promlčení přeplatku poté dochází po 10 letech po uplynutí kalendářního roku, ve kterém došlo k jeho vzniku.

Čtěte také: Do kdy odevzdat přehled ČSSZ?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ