Co po vás může chtít zaměstnavatel v rámci opatření proti covidu po návratu z dovolené?

18.08.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Pravidla pro návraty z dovolených se v poslední době vlivem pandemie několikrát měnila, řada zaměstnanců se tak neorientuje v tom, co po nich vlastně může zaměstnavatel při návratu chtít. Jaké povinnosti jsou na zaměstnancích a jaké na jejich na nadřízených?

Návraty z dovolených do zaměstnání v současnosti upravuje ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví. Pokud vás návrat ze zahraniční cesty anebo dovolené tedy ještě teprvé čeká, protože vyrážíte teprve v září anebo teď na konci srpna, přečtěte si v našem článku, na co se připravit:

Jak to bude s testy na covid po návratu do práce?

Podle ochranného opatření MZ ČR zaměstnavatel neumožní přístup na pracoviště zaměstnancům, kteří byli na dovolené v cizině a strávili více než 12 hodin (nebo v případě sousedních zemí 24 hodin) mimo území České republiky bez negativního výsledku testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

Povinné testování zaměstnanců ve firmách však skončilo k 1. červenci. Zaměstnavatel vůči vám v rámci testování nemá žádnou povinnost. Bude tedy pouze na vás, abyste využili stávající veřejně dostupná místa a test si tak zařídili, včetně jeho případné platby od 1. září. Pokud však zaměstnavatel testování z preventivních důvodů nabízí, je samozřejmě možné využít jeho test.

Pokud se zaměstnanec vrací ze země s nízkým nebo středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19, může být do doby výsledku testu vpuštěn na pracoviště zaměstnavatele, ale do doby výsledku musí používat dostatečně kvalitní ochranný prostředek jako například respirátor.

Co když po návratu z dovolené musí zaměstnanec do izolace?

Pokud je zaměstnanec v izolaci či v karanténě, má nárok na základě překažky v práci dle zákoníku práce na dočasnou pracovní neschopnost, za kterou náleží prvních 14 dnů náhrada mzdy. Pokud na tom není zdravotně zle, může se však dohodnout na možnosti práce z domu. Zde je však využití home office na schválení zaměstnavatele.

Čtěte také: Jak je placená nařízená karanténa

Návrat zaměstnance ze zahraničí a povinné testování

Zdroj: Depositphotos

 

Jací zaměstnanci se po návratu ze zahraničí nemusí nechat testovat?

Ze zákonem dané nutnosti nechat se testovat vás může zachránit několik výjimek:

„Tato povinnost se nevztahuje například na očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování. To ale pouze v případě, pokud od aplikace druhé dávky (v případě jednodávkové vakcíny pak od data její aplikace) musí uplynout nejméně 14 dní a osoba nesmí jevit příznaky onemocnění COVID-19). Další výjimka platí pro osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní,“ vysvětluje David Šupej, advokát SEDLAKOVA LEGAL.

Čtěte také: Jak je to s covidovými doložkami u cestovního pojištění?

Musíte sdělovat zaměstnavateli místo pobytu v zahraničí?

Zaměstnanci pak mají zrcadlově uloženou povinnost informovat zaměstnavatele o cestách přesahujících 12 hodin ( 24 hodin, jde-li o sousední země) do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Zaměstnanec ale nemusí sdělovat přesně místo dovolené. Tuto informaci totiž zaměstnavatel k ničemu nepotřebuje. Musí jen sdělit, z jakého místa se, dle seznamu, který vede a aktualizuje také MZ ČR, se z pohledu rizika výskytu onemocnění COVID-19, vrací.

Ochranné opatření sice upravuje řadu kroků, zároveň ale nechává velký prostor na zaměstnavatelích. Zaměstnavatel by měl mít nastavený jednotný postup. „Pokynem nebo vnitřním předpisem tak určí, jakým způsobem a které odpovědné osobě se výše uvedené případy budou hlásit, kterému zaměstnanci se bude předkládat na kontrolu výsledek testu nebo kdo bude rozhodovat o tom, zda zaměstnanec bude vpuštěn na pracoviště s respirátorem po návratu ze země se středním nebo nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 i před výsledkem testu, nebo zda se bude čekat až na výsledek,“ dodává David Šupej ze SEDLAKOVA LEGAL.

Čtěte také: 5 otázek ohledně čerpání dovolenéPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ