5 otázek ohledně čerpání dovolené

27.07.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Léto je tady a během něj si snad nejvíce z celého roku zaměstnanci plánují dovolenou. Pokud jste si ji ještě nenaplánovali anebo vás za pár dní čeká, pojďme se společně podívat, jaká jsou vaše prává a co se může stát.

Letos platí v nároku na čerpání dovolené trošku jiná pravidla než loni. Je tomu tak především proto, že s účinností od 1. ledna 2021 došlo ke změnám v zákoníku práce. Dovolená se tak tedy už nepočítá za odpracované dny, nýbrž za odpracované hodiny.

  1. Na kolik dní dovolené máte nárok?
  2. Kolik dnů dovolené si můžete vyčerpat?
  3. Jak je to s dovolenou, když jste čerpali nemocenskou
  4. Může zaměstnavatel zamítnout anebo nařídit dovolenou?
  5. Kolik peněz dostanete za dovolenou?

1. Na kolik dní dovolené máte nárok?

Maximální délka roční dovolené závisí na tom, zda pracujete v podnikatelském anebo státním sektoru.

  • Podnikatelský sektor - v soukromé sféře činí základní výměra dovolené 4 týdny, nicméně zaměstnavatelé poměrně často poskytují jako benefit dovolenou například o týden až dva delší.
  • Státní sektor - zde je zaměstnavatelem stát, obec, město apod. Délka dovolené zde činí nejčastěji 5 týdnů. Učitelé však dokonce mají nárok na 8 týdnů.

2. Kolik dnů dovolené si můžete vyčerpat?

Pokud zaměstnanec odpracoval u zaměstnavatele celý rok (52 týdnů), má nárok na dovolenou v plném rozsahu. Nová pravidla počítají s tím, že se rozsah dovolené se vypočítá v hodinách a je závislý od týdenní pracovní doby zaměstnance, která se násobí výměrou dovolené v týdnech. V případu klasického pracovního týdne (40 hodin) to znamená, že zaměstnanec s výměrou dovolené 4 týdny má nárok na dovolenou v rozsahu 160 hodin (40 x 4).

Kolik dnů dovolené vám ještě zbývá, si můžete vypočítat na naší kalkulačce.

Dovolená - na kolik dní je nárok, kdy musí být schválena

Zdroj: Shutterstock

 

3. Jak je to s dovolenou, když jste čerpali nemocenskou

Pokud zaměstnanec neodpracoval celých 52 týdnů, dovolená se může krátit. Některé doby se pro účely dovolené považují za výkon práce, ačkoli zaměstnanec práci fakticky nekoná. Typicky jde například o dočasnou pracovní neschopnost, čerpání dovolené, péče o dítě do 10 let a další.

Pokud zaměstnanec odpracuje alespoň dvanáctinásobek své týdenní pracovní doby (typicky 480 hodin), pak se pro účely dovolené považuje za výkon práce například dočasná pracovní neschopnost (pokud nevznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání), karanténa nebo čerpání rodičovské dovolené. Pro účely dovolené si však lze takto zameškanou dobu započítat jen do výše dvacetinásobku týdenní pracovní doby zaměstnance (typicky 800 hodin).

V opačném případě, pokud zaměstnanec neodpracuje 12 týdnů, se doba zameškaná z uvedených důvodů nebude počítat jako výkon práce.

Čtěte také: Kdy je nárok na dodatkovou dovolenou?

4. Může zaměstnavatel zamítnout anebo nařídit dovolenou?

O dovolenou si musíte zažádat u zaměstnavatele písemně nebo elektronicky nejméně 14 dnů předem. Ten vám ji buď schválí, ale také schválit nemusí. Zaměstnavatel by při rozhodování měl brát v potaz své provozní důvody, ale i zájmy zaměstnance. Sám zaměstnavatel pak čerpání dovolené může nařídit i sám, musí to však zaměstnanci písemně oznámit, a to minimálně 14 dní dopředu.

Existují však i situace, kdy zaměstnavatel dovolenou na základě zákoníku práce nařídit nemůže. Jde o dobu, kdy je zaměstnanec na DPN anebo na mateřské nebo rodičovské dovolené.

Najít však můžeme i takové případy, kdy čerpání dovolené na žádost zaměstnance musí schválit. Požádá-li zaměstnankyně o dovolenou tak, aby jí navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, nebo zaměstnanec o poskytnutí dovolené tak, aby mu navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.

Čtěte také: Může zaměstnavatel odvolat zaměstnance z dovolené?

5. Kolik peněz dostanete za dovolenou?

Za dobu čerpání dovolené se poskytuje zaměstnancům náhrada mzdy, která se vypočítává z průměrného výdělku zaměstnance za rozhodné období (předcházející čtvrtletí).

„Vzhledem k tomu, že do takového průměrného výdělku spadají například i vyplacené bonusy nad rámec základní mzdy, může docházet i k případům, kdy zaměstnanec za měsíc, ve kterém čerpá dovolenou, obdrží na mzdě a náhradě mzdy více, než kdyby celý měsíc pracoval a obdržel toliko mzdu,“ říká Vít Havrda, advokát KODAP legal.

Orientační výši toho, kolik peněz dostanete za dovolenou, si můžete vypočítat na naší kalkulačce.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ