OBZP a zdravotní pojištění v 7 bodech

01.12.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Někteří občané jsou v registru své zdravotní pojišťovny vedeni jako OBZP. Co by měly OBZP vědět o platbě zdravotního pojištění? Kdo je nejčastěji osobou bez zdanitelných příjmů? Jak vysoké zdravotní pojištění budou platit v roce 2022?

Osobou bez zdanitelných příjmů (OBZP) je v registru své zdravotní pojišťovny veden každý občan, který není zaměstnance, osobou samostatně výdělečně činnou nebo státním pojištěncem. V praxi jsou OBZP nejčastěji studenti starší 26 let (mimo doktorandů), občané sankčně vyřazeni z evidence na úřadu práce, lidé mající příjmy nepodléhající platbě zdravotního pojištění, lidé v domácnosti.

Všechny osoby bez zdanitelných příjmů si musí řádně plnit své oznamovací povinnosti u své zdravotní pojišťovny, stejně jako ostatní pojištěnci.

  1. U OBZP měsíční platba činí 2 187 Kč
  2. Jaká je splatnost záloh na zdravotní pojištění?
  3. Změna zdravotní pojišťovny a platby OBZP
  4. Platí se vždy za celý měsíc?
  5. Kdy může OBZP dostat penále?
  6. OBZP a ostatní příjmy
  7. Nevzniká nárok na přeplatek

Zdroj: Depositphotos

 

1. Měsíční platba 13,5 % z minimální mzdy

Osoby bez zdanitelných příjmů si musí každý měsíc samy platit zdravotní pojištění. Měsíční platba na zdravotním pojištění činí 13,5 % z minimální mzdy. V roce 2022 platí OBZP na zdravotním pojištění 2 052 Kč. Pro rok 2022 se zvyšuje minimální mzda z 15 200  Kč na 16 200 Kč, měsíční platba na zdravotním pojištění bude tedy 2 187 Kč. 

2. Splatnost do 8. dne následujícího měsíce

Zdravotní pojištění musí být vždy placeno řádně a včas. OBZP musí zaplatit měsíční platbu na zdravotním pojištění do 8. dne následujícího měsíce, za který se platí. 

3. Změnou zdravotní pojišťovny se nedá ušetřit

Jedním ze základních práv všech pojištěnců je možnost změnit jednou za 12 kalendářních měsíců zdravotní pojišťovnu, a to buď od 1. ledna nebo od 1. července. Změna zdravotní pojišťovny však nemá v žádném případě vliv na výpočet zdravotního pojištění. OBZP tedy platí stejnou měsíční platbu na zdravotním pojištění u všech zdravotních pojišťoven a případnou změnou zdravotní pojišťovny nelze měsíčně ušetřit na zdravotním pojištění. 

4. Platí se pouze za celý měsíc

OBZP platí zdravotní pojištění za měsíc, ve kterém po celý měsíc trvalo zařazení do kategorie OBZP. V praxi dochází k situaci, že zaměstnanec má ukončen pracovní poměr v polovině měsíce a do nového zaměstnání nastoupí od prvního dne následujícího měsíce. Někteří lidé se v takových případech neregistrují na úřad práce, ale za takový měsíc nejsou pro účely placení zdravotního pojištění považováni za osobu bez zdanitelných příjmů. 

5. I OBZP je vyměřeno penále

Pokud OBZP neplatí měsíční platby řádně a včas, tak je jim předepsáno penále na zdravotním pojištění. Vyměření penále není pouze záležitostí živnostníků, ale i OBZP mohou mít z důvodu neplnění svých zákonných povinností vysoké dluhy na pojistném a penále na veřejném zdravotním pojištění. Penále na veřejném zdravotním pojištění činí 0,05 % za každý den prodlení.

Tip: Kdy vám vznikne dluh na zdravotním pojištění?

6. OBZP mohou mít vysoké zdanitelné příjmy

V praxi jsou osobami bez zdanitelných příjmů i občané, kteří mají vysoké příjmy a vysokou životní úroveň. Pro účely placení zdravotního pojištění jsou OBZP i např. lidé pouze s vysokými pasivními příjmy z kapitálového majetku a nájmu, protože nemají příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti, aby mohli být pro účely placení zdravotního pojištění zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné.  

7. Nevzniká nárok na přeplatek

Osoby samostatně výdělečně činné platí během roku zálohy na zdravotním pojištění, pokud je následně vypočtené roční zdravotní pojištění nižší než zaplacené zálohy, potom obdrží za daný rok přeplatek. OBZP přeplatek obdržet nemohou, neboť měsíční platba zdravotního pojištění je jasně daná legislativou a odvíjí se od stanované minimální mzdy.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ