8 důchodových novinek roku 2023

28.11.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Legislativní změny mají dopad i na současné a budoucí důchodce. S jakými změnami mohou počítat příjemci starobního důchodu, žadatelé o starobní důchod v roce 2023 nebo pracující penzisté?

Podívejme se na vybraných osm legislativních změn, které budou mít v roce 2023 dopad na současné nebo budoucí penzisty.

Valorizace důchodu od 1. ledna 2023

Od 1. ledna se zvyšují všechny státní důchody přiznané do konce roku 2022Automaticky se tedy zvyšují starobní důchody, invalidní důchody i pozůstalostní důchody. Valorizační mechanismus je přitom stejný pro penzisty, kteří odešli do penze začátkem roku 2022, i pro penzisty, kteří odešli do důchodu koncem roku 2022. Nárok na zvýšení státního důchodu mají samozřejmě i penzisté, kterým byl státní důchod přiznán v předcházejících letech. Základní výměra důchodu se zvyšuje o 140 Kč, procentní výměra o 5,1 %. Valorizační vzorec je pro všechny penzisty stejný.

Čtěte také:
S čím počítat při odchodu do důchodu v prosinci? 
Předčasný důchod: O kolik si polepšíte dřívějším odchodem do penze 

Zdroj: Shuttertock

Výhodnější přepočet dřívějších příjmů

Při výpočtu starobního důchodu se hodnotí příjmy od roku 1986. Do výpočtu starobního důchodu přitom vstupují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. 

Tip: Přepočítací koeficienty jsou pro příští rok výhodnější

Hodnocení příjmů za rok 2022

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění v letech 1986 až 2021. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2023 se budou hodnotit příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění v letech 1986 až 2022. Lidem majícím právě v roce 2022 na své poměry nadstandardní příjmy to pozitivně ovlivní výši vypočteného státního důchodu.

Posunutí redukčních hranic

Při výpočtu starobního důchodu dochází k redukci osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdy v současné hodnotě), ze kterého se státní důchod vypočítává. V první redukční hranici se přitom osobní vyměřovací základ započítává ze 100 %, ve druhé redukční hranici z 26 % a k částce osobního vyměřovacího základu nad druhou redukční hranici se nepřihlíží. Pro rok 2022 se přitom redukční hranice zvyšují, první bude do 17 743 Kč a druhá od 17 743 Kč do 161 296 Kč.

Zvýšení základní výměry důchodu

Každý státní důchod se skládá ze základní a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou. Částka procentní výměry důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění. V roce 2023 bude činit základní výměra důchodu 4040 Kč, v roce 2022 činila 3900 Kč.

TIP: Vypočtěte si výši důchodu přiznaného v roce 2023 

Odejít do předčasného důchodu v roce 2022 bude výhodnější než do řádného v roce 2023

Správné načasování u předčasného důchodu je velmi důležité, nyní je však jednodušší než v minulosti, neboť výpočet starobního důchodu v roce 2022 je výrazně lepší než v roce 2023.

Důvodem je započítání dvou mimořádných valorizací v roce 2022. Kdo chtěl tedy odejít do předčasného důchodu např. až dva roky před dosažením řádného důchodového věku z důvodu snížení krácení za předčasnost, ten by měl odejít do předčasného důchodu raději tři roky před dosažením řádného důchodového věku, finančně na tom bude totiž lépe.

Vyšší možný příjem pro podnikající předčasné důchodce

Příjemci předčasného důchodu mohou mít do dosažení řádného důchodového věku pouze příjem, ze kterého nevzniká povinnost platit sociální pojištění. V takovém případě se současně pobírá předčasný důchod i zisk. V předčasném důchodu je tedy možné omezeně vykonávat i samostatnou výdělečnou činnost, přičemž hrubý zisk však musí být do limitu. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2023 je možné mít hrubý zisk do 96 777 Kč, pro celý rok 2022 byl limitem hrubý zisk do částky 93 387 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku se limit poměrně snižuje.

Od roku 2023 se zavádí výchovné ve výši 500 Kč za dítě

Výchovné je zjednodušeně vysvětleno zvýšení důchodu za to, že jste pečovali o děti. Jedná se o kompenzaci snížených příjmů spojených s péčí o děti, což má za následek i nižší osobní vyměřovací základ, respektive důchod.

Výchovné činí 500 Kč měsíčně na 1 dítě a stává se součástí procentní výměry důchodů, je tedy trvalé.

Můžete žádat o výchovné na více dětí a za každé vychované dítě budete mít navýšenou procentní výměru důchodů o 500 Kč (to znamená 2 děti – nárůst o 1000 Kč, 3 děti – nárůst o 1500 Kč atp.).

Základní výměra důchodů se nijak nemění (3900 Kč v roce 2022, respektive 4040 Kč v roce 2023).

Výchovné k důchodu bude náležet od lednové splátky důchodu v lednu 2023.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 216 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY