Sedm důchodových novinek roku 2022

06.12.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Legislativní změny mají dopad i na současné a budoucí důchodce. S jakými změnami mohou počítat příjemci starobního důchodu, žadatelé o starobní důchod v roce 2022 nebo pracující penzisté?

Podívejme se na vybraných sedm legislativních změn, které budou mít v roce 2022 dopad na současné nebo budoucí penzisty.

Valorizace důchodu od 1. ledna

Od 1. ledna se zvyšují všechny státní důchody přiznané do konce roku 2021Automaticky se tedy zvyšují starobní důchody, invalidní důchody i pozůstalostní důchody. Valorizační mechanismus je přitom stejný pro penzisty, kteří odešli do penze začátkem roku 2021 i pro penzisty, kteří odešli do důchodu koncem roku 2021. Nárok na zvýšení státního důchodu mají samozřejmě i penzisté, kterým byl státní důchod přiznán v předcházejících letech. Základní výměra důchodu se zvyšuje o 350 Kč, procentní výměra o 300 Kč a o 1,3 %. Valorizační vzorec je pro všechny penzisty stejný.

Čtěte také:
S čím počítat při odchodu do důchodu v prosinci? 
Výpočet důchodu v roce 2022 v 7 bodech 

 

Zdroj: Shuttertock

Výhodnější přepočet dřívějších příjmů

Při výpočtu starobního důchodu se hodnotí příjmy od roku 1986. Do výpočtu starobního důchodu přitom vstupují pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Např. stejný příjem v roce 2010 bude mít při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 vyšší hodnotu než při výpočtu starobního důchodu v roce 2021. Přepočítací koeficienty jsou pro příští rok výhodnější.

Hodnocení příjmů za rok 2021

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2021 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2020. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 se budou hodnotit příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2021. Lidem mající právě v roce 2021 na své poměry nadstandardní příjmy to pozitivně ovlivní výši vypočteného státního důchodu.

Posunutí redukčních hranic

Při výpočtu starobního důchodu dochází k redukci osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdy v současné hodnotě), ze kterého se státní důchod vypočítává. V první redukční hranici se přitom osobní vyměřovací základ započítává ze 100 %, ve druhé redukční hranici z 26 % a k částce osobního vyměřovacího základu nad druhou redukční hranici se nepřihlíží. Pro rok 2022 se přitom redukční hranice zvyšují, první bude do 17 121 Kč a druhá od 17 121 Kč do 155 644 Kč.

Zvýšení základní výměry důchodu

Každý státní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou. Částka procentní výměry důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění. V roce 2022 bude činit základní výměra důchodu 3 900 Kč, v roce 2021 činila 3 550 Kč.

TIP: Vypočtěte si výši důchodu přiznaného v roce 2022 

Nižší zdanění pracujících důchodců

V řádném starobním důchodu nejsou žádné příjmová omezení, řada starobních důchodců i během pobírání starobního důchodu pracuje nebo podniká. I výdělečně činní starobní důchodci mají při výpočtu daňové povinnosti nárok na základní daňovou slevu na poplatníka, která snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu. Roční daňová sleva na poplatníka  se pro rok 2022 zvyšuje z 27 840 Kč na 30 840 Kč, měsíční tedy z 2 320 Kč na 2 570 Kč. Výdělečně činní penzisté zaplatí příští rok při stejné mzdě, odměně nebo zisku méně na dani z příjmu fyzických osob, stejně jako ostatní daňoví poplatníci.

 

Vyšší možný příjem pro podnikající předčasné důchodce

Příjemci předčasného důchodu mohou mít do dosažení řádného důchodového věku pouze příjem, ze kterého nevzniká povinnost platit sociální pojištění. V takovém případě se současně pobírá předčasný důchod i zisk. V předčasném důchodu je tedy možné omezeně vykonávat i samostatnou výdělečnou činnost, přičemž hrubý zisk však musí být do limitu. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2022 je možné mít hrubý zisk do 93 387 Kč, pro celý rok 2021 byl limitem hrubý zisk do částky 85 058 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku se limit poměrně snižuje.

Čtěte také: Předčasný důchod v roce 2022 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 196 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY