Předčasný důchod: O kolik si polepšíte dřívějším odchodem do penze

14.11.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Někteří občané se již v předstihu rozhodli, že odejdou do předčasného důchodu. Odchod do předčasného důchodu ještě v roce 2022 se oproti odchodu do předčasného důchodu až v roce 2023 vyplatí. Vyšší důchod a dřívější pobírání penze přináší zajímavý finanční benefit.

Do předčasného důchodu mohou lidé odejít nejdříve v 60 letech, pokud mají důchodový věk vyšší než 63 let, nebo tři roky před dosažením řádného důchodového věku, jestliže mají řádný důchodový věk 63 let a méně. Mnoho občanů v předdůchodovém věku uvažuje z různých důvodů o volbě předčasného důchodu.

Zdroj: Depositphotos

Výběr termínu předčasného důchodu

Správné načasování u předčasného důchodu je velmi důležité, nyní však jednodušší než v minulosti, neboť výpočet starobního důchodu v roce 2022 je výrazně lepší než v roce 2023. Důvodem je započítání dvou mimořádných valorizací v roce 2022. Kdo chtěl tedy odejít do předčasného důchodu např. až dva roky před dosažením řádného důchodového věku z důvodu snížení krácení za předčasnost, ten by měl odejít do předčasného důchodu raději tři roky před dosažením řádného důchodového věku, finančně na tom bude totiž lépe.

Praktický příklad volby termínu odchodu do předčasného důchodu

Pan Luboš chtěl odejít do předčasného důchodu v prosinci 2023, tedy necelé dva roky před dosažením svého řádného důchodového věk. Vzhledem k tomu, že krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, měl by v naplánovaném datu krácení za 8 × započatých 90 kalendářních dní.

Pan Luboš se však vzhledem k aktuální situaci operativně rozhodne odejít do předčasného důchodu již v prosinci 2022, kdy bude mít krácení za předčasnost za 12 × započatých 90 kalendářních dní. Se zaměstnavatelem je pan Luboš domluvený na rychlém ukončení pracovního poměru dohodou. Pan Luboš bude rád, že přestane dříve pracovat a bude moci být v důchodu. Finančně si polepší, jak si vypočteme níže:

  1. Odchod do předčasného důchodu v prosinci 2022
  2. Odchod do předčasného důchodu v prosinci 2023

1. Předčasný důchod v prosinci 2022

Při odchodu do předčasného důchodu v prosinci 2022 bude mít pan Luboš osobní vyměřovací základ (průměrnou hrubou mzdu za odpracované roky) ve výši 41 500 Kč a získá dobu pojištění v rozsahu 45 let. Panu Lubošovi bude přiznán měsíční předčasný důchod ve výši 18 081 Kč.

Přiznaný starobní důchod v prosinci 2022 se bude od lednové splátky důchodu valorizovat. Základní výměra důchodu se zvýší o 140 Kč a procentní výměra o 5,1 %. Valorizační vzorec je stejný pro příjemce řádného starobního důchodu i pro příjemce předčasného důchodu. Z důvodu dřívějšího odchodu do důchodu nedochází k nižší valorizaci. V roce 2023 bude tedy pan Luboš mít měsíční důchod ve výši 18 945 Kč.

 

2. Předčasný důchod v prosinci 2023

Při odchodu do předčasného důchodu až v prosinci 2023 by získal pan Luboš dobu pojištění v rozsahu 46 let a osobní vyměřovací základ 43 000 Kč. Dobu pojištění by měl vyšší, protože by déle pracoval a osobní vyměřovací základ by měl vyšší z toho důvodu, že při výpočtu důchodu v roce 2023 jsou vyšší koeficienty pro přepočet dřívějších příjmů.

Přiznaný předčasný starobní důchod v listopadu 2023 by měl pan Luboš ve výši 18 772 Kč.

Měsíční starobní důchod pana Luboše ve druhé variantě by byl nižší o 173 Kč, než když odejde do předčasného důchodu dříve o rok, než původně plánoval.

Současně v případě zvolení předčasného důchodu již v prosinci 2022 obdrží 12 splátek důchodu, což činí cca 227 tisíc korun. Během pobírání předčasného důchodu si může pan Luboš přivydělávat zejména na DPP (dohodu o provedení práce) s hrubou odměnou 10 000 Kč a méně. Z takto vysoké hrubé odměny se totiž neplatí sociální pojištění a je možné mít takový příjem k předčasnému důchodu. Do limitu je přitom možné pracovat na DPP i pro více zaměstnavatelů současně.

Jaký důchod byste měli vy při odchodu do předčasného důchodu v roce 2022?

U rozhodování vám může pomoci výpočet vašeho předčasného důchodu v roce 2022 nebo řádného či předčasného důchodu v roce 2023:

Jestliže již víte výši vašeho důchodu pro tento rok, můžete si vypočítat, o kolik se vám od ledna 2023 zvýší řádný či předčasný starobní důchod.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 22 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY