Krizové ošetřovné se vrací. Kdy ho dostanete a kolik činí?

01.12.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Krizové ošetřovné se vrací nejen pro rodiče a některé podmínky se navíc změnily. Co se změnilo? Kdy vám bude ošetřovné náležet a kolik dostanete peněz?

Krizové ošetřovné je druh dávky, která vznikla z klasického ošetřovného na dítě, akorát se časově i finančně rozšířila kvůli pandemii. Počty nakažených jsou navíc stále velmi vysoké, ale na celostátní uzavření škol anebo lockdown to zatím nevypadá.

Krizové ošetřovné pak má fungovat od 1. listopadu 2021 až do 28. února 2022, tedy po celou dobu platnosti základních ustanoveních zákona o mimořádných opatřeních při epidemii. Jak to tedy s dávkou letos a příští rok bude?

Kdy budou mít rodiče nárok na krizové ošetřovné?

Uzavření školy vůbec nemusí být v tomto případě podmíněno nařízením vlády. Škola, kam vaše dítě dochází, může být uzavřena např. kvůli tomu, že se v ní našlo ohnisko nákazy. To samé pak platí pro samotnou třídu.

Pokud by k něčemu takovému mělo dojít a vy byste namísto práce museli zůstat doma a věnovat svou péči dítěti mladšímu 10 let, jako je tomu u klasického ošetřovného, vzniká vám nárok na to krizové. Stejně tak jej při žádosti dostanete, pokud bude u dětí nařízena individuální karanténa anebo jestliže se dítě nemůže účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Čtěte také: Jaká koronavirová opatření se zavádí od 25. října a co od 1. listopadu?

Kvůli komu je možné čerpat krizové ošetřovné?

Kromě dětí do 10 let ještě můžete čerpat krizové ošetřovné na:

  • nezaopatřené starší děti závislé na péči jiné osoby od 1. stupně závislosti bez ohledu na věk,
  • nezaopatřené starší děti se speciálními vzdělávacími potřebami a závažnými poruchami učení,
  • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby, které využívají služby denních nebo týdenních stacionářů a obdobných zařízení.

Krizové ošetřovné 2021, 2022 - změny, částka

Zdroj: Depositphotos

 

Kolik na krizovém ošetřovném dostanete peněz?

Očekávat můžete 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu s tím, že je nově stanovena minimální denní výše.

Minimální výše činí 400 Kč a platí pro zaměstnance, kteří jsou v pracovním nebo služebním poměru a pracují na plný úvazek, ale vypočítaná výše denní částky by byla nižší než 400 Kč.

Výplata dávky pak bude náležet po celou dobu péče o dítě z důvodu uzavření školy nebo třídy, popř. karantény.

Dostanou toto ošetřovné i osoby pracující na dohody nebo OSVČ?

Ano, dle nové úpravy mají na krizové ošetřovné nárok i osoby pracující prostřednictvím dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, ale pouze tehdy, pokud jejich výdělek převyšuje limit a odvádí se z něj tak sociální pojištění. U DPP přitom limit činí 10 000 Kč hrubého měsíčně, u DPČ je hranice příjmů stanovená na 3 499 Kč.

Čtěte také: Jaké bude zdanění u dohod (DPČ a DPP) v roce 2022?

Ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné pak nespadá pod návrh MPSV, ale pod MPO a na jaře bylo vypláceno formou dotace.

Jak potvrzovat uzavření školy nebo třídy?

Rodiče dětí nebudou muset dokládat uzavření školy nebo třídy potvrzením od školského zařízení. Takové potvrzení bude nahrazeno čestným prohlášením rodiče, ve kterém musí být uvedeno, že bude pečovat o dítě z důvodu uzavření školy.

Čtěte také: 6 nejčastějších otázek ke krizovému ošetřovnému

Budou se moci rodiče na ošetřovném opět střídat?

Ano, stejně jako na jaře bude opět možné, aby se rodiče na krizovém ošetřovném neomezeně střídali. Od ledna 2022 navíc o dítě nebudou muset pečovat pouze rodiče, ale i další příbuzní, kteří s dítětem nežijí v jedné společné domácnosti.

Zdroj: MPSV


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 12 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY