Kdy vám vyšší příjem zhorší finanční situaci?

16.12.2021 | , Finance.cz
DANĚ


V některých případech v praxi dochází k situacím, že nepatrné zvýšení příjmu znamená zhoršení finanční situace. Proč? Příjem podléhá vyššímu zdanění, nelze uplatnit některé daňové slevy nebo nelze využít výhodnějšího daňového režimu. Podívejme se na praktické příklady.   

Všichni daňoví poplatníci chtějí pochopitelně co nejvyšší příjem. V několika vybraných praktických případech si ukážeme, kdy je výhodnější mít o něco nižší příjem. Jedná se samozřejmě o hraniční situace, kdy dochází k relativně malému zvýšení příjmu. Citelně vyšší příjem vždy zlepšuje finanční rodinný stav.

  1. Dohoda o provedení práce a výše příjmu
  2. Dohoda o pracovní činnosti a výše příjmu
  3. Sleva na manželku/manžela a příjem manželky/manžela
  4. Sociální pojištění u vedlejší činnosti
  5. OSVČ s obratem kolem 1 000 000 Kč

Zdroj: Depositphotos

 

Příklad 1) Práce na DPP 

Pan Jaroslav je v penzi a přivydělává si na dohodu o provedení práce 10 000 Kč měsíčně. U zaměstnavatele má podepsáno prohlášení k dani a uplatňuje tedy při výpočtu čisté odměny slevu na poplatníka. Čistou odměnu na účet má pan Jaroslav 10 000 Kč, neplatí tedy z odměny žádnou daň. Když je totiž hrubá odměna z dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně, tak se z ní neplatí sociální a zdravotní pojištění. V případě, že by měl pan Jaroslav hrubou odměnu 11 000 Kč, potom by již sociální a zdravotní pojištění platil. Na sociálním pojištění 6,5 % a na zdravotním pojištění 4,5 %. Čistá odměna na účet by tedy byla 9 790 Kč. Zvýšení hrubé odměny o 1 000 Kč není tedy pro pana Jaroslava výhodné. Při zvýšení např. o 2 000 Kč však již ano. 

Tip: Zdanění práce na DPP 4x jinak

Příklad 2) Práce na DPČ

Studentka Kateřina si přivydělává na dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 3 400 Kč. Když je hrubá odměna z DPČ 3 499 Kč a méně, tak se z ní neplatí sociální a zdravotní pojištění. Pokud by měla hrubou odměnu např. 3 600 Kč, tak by na tom byla finančně hůře než nyní, právě z důvodu neplacení pojistného.

Tip.Jaké bude zdanění u dohod (DPČ a DPP) v roce 2022?

Příklad 3) Využití či nevyužití slevy na manželku (manžela)

Manželka pana Karla je na rodičovské dovolené a nepravidelně si přivydělává na pracovní dohody. Za rok 2021 bude mít roční příjem 65 000 Kč. Pan Karel si bude moci tedy v ročním zúčtování daně snížit roční daňovou povinnost o 24 840 Kč. V případě, že má manželka (manžel) vlastní roční rozhodný příjem do 68 000 Kč, potom lze v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání uplatnit právě slevu na manželku (manžela). Pokud by manželka Karla měla příjem lehce přes 68 000 Kč, potom by již slevu na manželku uplatnit nešlo a finančně by to pro rodinu nebylo výhodné. 

Příklad 4) Placení či neplacení SP z vedlejší činnosti

Paní Simona si k zaměstnání přivydělává vedlejší samostatnou výdělečnou činností. Pokud má roční hrubý zisk (příjem ponížený o výdaje) do ročního limitu, potom z dosaženého zisku z vedlejší činnosti neplatí sociální pojištění. Pro celý kalendářní rok 2021 je limitem částka 85 058 Kč. V případě, že je hrubý zisk nad limit, tak se již sociální pojištění odvádí, přičemž se u vedlejší činnosti vypočítává vždy ze skutečného vyměřovacího základu (poloviny daňového základu) a sazba sociálního pojištění činí 29,2 %. Překročit limit pouze o jednotky tisícikorun je opět finančně nevýhodné. 

Příklad 5) OSVČ s obratem do/nad 1 000 000 Kč

Pan Milan vykonává již několik let samostatnou výdělečnou činnost, přičemž se mu obrat pravidelně zvyšuje. Vždy však měl obrat za předcházejících 12 kalendářních měsíců pod 1 000 000 Kč a není tedy plátcem DPH. Přestože má pan Milan spočítáno, že by mohl mít obrat ještě o něco vyšší, tak svoji výdělečnou činnost prozatím ještě nerozšiřuje, protože miliónový obrat by překročil pouze nepatrně, což by pro něj nebylo výhodné. Aktuálně, když není plátcem DPH, tak si veškeré administrativní a daňové činnosti dělá sám, při překročení obratu by již musel spolupracovat s odbornou účetní a při započtení těchto výdajů spojených s daňovými povinnostmi by na tom byl finančně hůře a současně by zdražil své služby pro neplátce DPH. 

Miliónový limit platí i pro OSVČ, které chtějí platit své daňové povinnosti formou paušální daně, což je legislativní novinka od roku 2021. Při účasti na paušální dani se jednou platbou platí daň z příjmu fyzických osob, sociální a zdravotní pojištění. V roce 2021 činí měsíční paušální daň 5 469 Kč, v roce 2022 bude měsíční platba 5 994 Kč.  Pro OSVČ, které chtějí minimalizovat daňové povinnosti a eliminovat riziko kontrol je účast na paušální dani zajímavou volbou. Při překročení limitu však nelze této možnosti využít. Podnikatelka paní Gabriela je v předdůchovém věku, přihlásila se k paušální dani a již neplánuje svoji činnost rozšiřovat, neboť režim paušální daně je pro ni výhodný.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: DANĚ