Zapomněli jste podat daňové přiznání k dani z nemovitosti či dani silniční? Jak to napravit?

03.02.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Zapomněli jste odevzdat daňové přiznání k dani z nemovitostí a dani silniční? Jak to napravit? Jaké hrozí penále a pokuty?

Silniční daň a daň z nemovitých věc jsou daně, jejichž termínem pro odevzdání daňového přiznání je konec ledna.

Občas ani nevíte, že jste měli povinnost podat daň z nemovitých věcí a mohou vám hrozit penále. Opravdu jste nemuseli podávat daňová přiznání k silniční dani či dani z nemovitých věcí?

Daňové přiznání - zapomenuté či pozdě odevzdané

Zdroj: Shutterstock

Kdo musí odevzdat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí?

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí musíte podat v tom případě, jestliže jste v roce 2021 nabyli do vlastnictví nemovitost, rovněž při pozbytí či změně charakteru nemovitosti.

Jedná se tedy o případy, když jste nemovitost koupili/prodali, darovali/byli obdarování či jste nemovitost zdědili.

Jestliže jste v roce 2021 dostavěli a kolaudovali nemovitost či jinak měnili parametry nemovitosti (větší rekonstrukce, přístavby a přestavby, obdrželi jste stavební povolení a začali stavět), tak se vás daňové přiznání k dani z nemovitých věcí rovněž týká.

Podat daňové přiznání musíte i při změně charakteru některé z vašich parcel (z pole jste udělali stavební parcelu atp.).

V případě, že jste v lednu 2022 koupili či se v roce 2022 teprve chystáte koupit nemovitost, tak daňové přiznání budete podávat až následující rok a letos daň z nemovitých věcí za novou nemovitost ještě neplatíte. Důležitý je stav k 1. lednu daného roku.

Když jste vlastníky nemovitostí ve více krajích, tak musíte podat více daňových přiznání k dani z nemovitých věcí, vždy za každý kraj zvlášť. Daňové přiznání podáváte v tom kraji, kde došlo ke změnám, jestliže v jiných krajích zůstalo vše "při starém", tak pouze platíte daň.

V případě, že se nijak vaše portfolio nemovitostí neměnilo či již žádnou nemovitost nevlastníte, tak podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí nemusíte.

Daňové přiznání odevzdáváte na finančním úřadu, v jehož obvodu územní působnosti (kraji) se nemovitost nachází. Daňové přiznání můžete podat elektronicky (skrze vaši e-identitu či datovou schránku), osobně či poslat jej poštou.

Tip: Stáhněte si formulář daňového přiznání

Zaplatit daň z nemovitých věcí musíte do 31. května. Při překročení hranice 5 000 Kč, můžete daň zaplatit ve dvou splátkách, první je splatná do 31. května 2022, druhá pak do 30. listopadu 2022.

Kdo musí odevzdat daňové přiznání k silniční dani?

Další daní, u níž je nutné podat daňové přiznání do 31. ledna je daň silniční.

Daň silniční jsou povinni podat podnikatelé za každé vozidlo, které je využíváno k podnikání.

Některá vozidla jsou od silniční daně osvobozena například:

  • vozidla MHD nebo autobusové přepravy,
  • vozidla na alternativní pohon (elektromobily, hybridy, vozidla na LPG a CNG a některá další)
  • armádní či hasičská auta a další
  • motorová vozidla kategorie L (vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly)

Platba silniční daně je zálohová a odvádí se za každé čtvrtletí (termíny pro platbu silniční dani), doplatek je nutno zaplatit do 31. ledna.

K silniční dani je nutné se zaregistrovat v okamžiku, kdy začnete využívat vozidlo k podnikání (kdykoliv během roku). Pozor, daňové přiznání není registrací k dani silniční.

Daňové přiznání k silniční dani podáváte na finanční úřad, který je místně příslušný

  • dle sídla firmy (právnická osoba)
  • dle trvalého bydliště (OSVČ)

Daňové přiznání můžete podat osobně, poštou či elektronicky (skrze datovou schránku).

Zapomněli jste odevzdat daňové přiznání, co dál?

Jednoduše jej vyplnit a odevzdat.

Tip: Jak vyplnit daňové přiznání k dani z nemovitých věcí

Jaké hrozí sankce za neodevzdání daňové přiznání?

Finanční úřad obvykle nechá pár dní po termínu bez sankce, ale jestliže do přibližně 5 pracovních dní nepodáte daňové přiznání, tak vám začne vyměřovat sankce ve výši 0,05 procenta z výše samotné daně za každý den prodlení.

Nicméně sankce se nevyměřuje, jestliže nedosahuje výše alespoň 1 000 Kč.

Pokutu přinejmenším 500 Kč pak dostane ten, kdo by daňové přiznání neodevzdal ani po výzvě finančního úřadu.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ