Zapomněli jste podat daňové přiznání k dani z nemovitosti či dani silniční? Jak to napravit?

03.02.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Zapomněli jste odevzdat daňové přiznání k dani z nemovitostí a dani silniční? Jak to napravit? Jaké hrozí penále a pokuty?

Silniční daň a daň z nemovitých věc jsou daně, jejichž termínem pro odevzdání daňového přiznání je konec ledna.

Občas ani nevíte, že jste měli povinnost podat daň z nemovitých věcí a mohou vám hrozit penále. Opravdu jste nemuseli podávat daňová přiznání k silniční dani či dani z nemovitých věcí?

Daňové přiznání - zapomenuté či pozdě odevzdané

Zdroj: Shutterstock

Kdo musí odevzdat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí?

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí musíte podat v tom případě, jestliže jste v roce 2021 nabyli do vlastnictví nemovitost, rovněž při pozbytí či změně charakteru nemovitosti.

Jedná se tedy o případy, když jste nemovitost koupili/prodali, darovali/byli obdarování či jste nemovitost zdědili.

Jestliže jste v roce 2021 dostavěli a kolaudovali nemovitost či jinak měnili parametry nemovitosti (větší rekonstrukce, přístavby a přestavby, obdrželi jste stavební povolení a začali stavět), tak se vás daňové přiznání k dani z nemovitých věcí rovněž týká.

Podat daňové přiznání musíte i při změně charakteru některé z vašich parcel (z pole jste udělali stavební parcelu atp.).

V případě, že jste v lednu 2022 koupili či se v roce 2022 teprve chystáte koupit nemovitost, tak daňové přiznání budete podávat až následující rok a letos daň z nemovitých věcí za novou nemovitost ještě neplatíte. Důležitý je stav k 1. lednu daného roku.

Když jste vlastníky nemovitostí ve více krajích, tak musíte podat více daňových přiznání k dani z nemovitých věcí, vždy za každý kraj zvlášť. Daňové přiznání podáváte v tom kraji, kde došlo ke změnám, jestliže v jiných krajích zůstalo vše "při starém", tak pouze platíte daň.

V případě, že se nijak vaše portfolio nemovitostí neměnilo či již žádnou nemovitost nevlastníte, tak podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí nemusíte.

Daňové přiznání odevzdáváte na finančním úřadu, v jehož obvodu územní působnosti (kraji) se nemovitost nachází. Daňové přiznání můžete podat elektronicky (skrze vaši e-identitu či datovou schránku), osobně či poslat jej poštou.

Tip: Stáhněte si formulář daňového přiznání

Zaplatit daň z nemovitých věcí musíte do 31. května. Při překročení hranice 5 000 Kč, můžete daň zaplatit ve dvou splátkách, první je splatná do 31. května 2022, druhá pak do 30. listopadu 2022.

Kdo musí odevzdat daňové přiznání k silniční dani?

Další daní, u níž je nutné podat daňové přiznání do 31. ledna je daň silniční.

Daň silniční jsou povinni podat podnikatelé za každé vozidlo, které je využíváno k podnikání.

Některá vozidla jsou od silniční daně osvobozena například:

  • vozidla MHD nebo autobusové přepravy,
  • vozidla na alternativní pohon (elektromobily, hybridy, vozidla na LPG a CNG a některá další)
  • armádní či hasičská auta a další
  • motorová vozidla kategorie L (vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly)

Platba silniční daně je zálohová a odvádí se za každé čtvrtletí (termíny pro platbu silniční dani), doplatek je nutno zaplatit do 31. ledna.

K silniční dani je nutné se zaregistrovat v okamžiku, kdy začnete využívat vozidlo k podnikání (kdykoliv během roku). Pozor, daňové přiznání není registrací k dani silniční.

Daňové přiznání k silniční dani podáváte na finanční úřad, který je místně příslušný

  • dle sídla firmy (právnická osoba)
  • dle trvalého bydliště (OSVČ)

Daňové přiznání můžete podat osobně, poštou či elektronicky (skrze datovou schránku).

Zapomněli jste odevzdat daňové přiznání, co dál?

Jednoduše jej vyplnit a odevzdat.

Tip: Jak vyplnit daňové přiznání k dani z nemovitých věcí

Jaké hrozí sankce za neodevzdání daňové přiznání?

Finanční úřad obvykle nechá pár dní po termínu bez sankce, ale jestliže do přibližně 5 pracovních dní nepodáte daňové přiznání, tak vám začne vyměřovat sankce ve výši 0,05 procenta z výše samotné daně za každý den prodlení.

Nicméně sankce se nevyměřuje, jestliže nedosahuje výše alespoň 1 000 Kč.

Pokutu přinejmenším 500 Kč pak dostane ten, kdo by daňové přiznání neodevzdal ani po výzvě finančního úřadu.

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ