Státní maturity v roce 2022: prodloužení časových limitů a termíny zkoušek

10.02.2022 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Kolem konání státních maturitních zkoušek panuje vždy velká diskuze. Jejich pravidla se neustále mění, což způsobuje nutnost rychlé adaptace středních škol na nové předpisy. Jak budou vypadat státní maturity v roce 2022?

Maturitní zkouška se uskutečňuje každý školní rok v jarním a opravném podzimním termínu. Jejím úkolem je ověřit předpokládané vědomosti studentů a umožnit jim tak úspěšné absolvování jejich studia. Organizaci a vyhodnocování výsledků státních maturit má v České republice na starosti Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „CERMAT“), které bylo zřízeno v roce 2006 Ministerstvem školství.

Státní maturity

Zdroj: Shutterstock

Prodloužení časových limitů u didaktických testů

V letošním roce prodloužilo Ministerstvo školství časové limity u didaktických testů. Zkouška z českého jazyka a literatury byla prodloužena o 10 minut na celkových 85 minut. K prodloužení došlo také u zkoušky z cizího jazyka, kde byl limit navýšen taktéž o 10 minut, a to u části ověřující čtení a jazykové dovednosti. Zkouška z cizího jazyka bude nyní trvat 110 minut.

Studenti, kteří se přihlásili k maturitní zkoušce z matematiky, budou mít nyní o 15 minut navíc, celkově 135 minut.

TIP: Za jakých okolností poskytne úřad práce příspěvek na rekvalifikaci?

Dělení maturitních zkoušek

Státní maturitní zkoušky se dělí na společnou a profilovou část. Společná část je v kompetenci CERMATU a má stejnou podobu pro všechny studenty v České republice. Profilové části maturitních zkoušek jsou z části organizované CERMATEM a z části pod vedením dané střední školy.

Společná část maturitní zkoušky

Společná část se skládá ze dvou zkoušek. Tou první je zkouška z českého jazyka a literatury, do které se musí povinně zapsat všichni maturující studenti. U druhé zkoušky si mohou žáci vybírat mezi cizím jazykem a matematikou.

V případě, že si žák vybere povinnou zkoušku z cizího jazyka, musí být tento jazyk vyučován na dané škole v dostačující hodinové dotaci.

Žák se dle vlastního uvážení může také přihlásit do dvou dalších nepovinných zkoušek společné části maturit, a to pouze do těch předmětů, které si nezvolil v rámci povinných zkoušek. Pokud si tedy zvolí anglický jazyk jako povinnou zkoušku, nemůže se k tomuto jazyku přihlásit i v nepovinné zkoušce.

Zkoušky se ve společné části maturit konají formou didaktických testů, kde se odpovědi zapisují do záznamového archu. Na základě vyhodnocení testů organizací CERMAT, je pak každý, kdo se zúčastnil testu, hodnocen slovně jako „uspěl/a“ a „neuspěl/a“.

TIP: Jak se připravit na online pohovor?

Profilová část maturitní zkoušky

Stejně jako předchozí verze společné části maturit, je u profilové části povinná zkouška z českého jazyka a literatury. V tomto případě se jedná o písemné a ústní zkoušky.

Za situace, že se žák přihlásil ve společné části zkoušky k cizímu jazyku, bude konat z tohoto jazyka v profilové části maturit také písemnou a ústní zkoušku.

Dále se žáci povinně zapisují do dalších 2-3 profilových zkoušek, dle studovaného oboru a pravidel nastavených ředitelem dané školy.

Pravidla maturitních zkoušek

Pro získání maturitního vysvědčení je nutné úspěšně splnit všechny povinné zkoušky ze společné a profilové části. Pokud žák nesplní některou nepovinnou zkoušku, na kterou se dobrovolně přihlásil, nijak to neovlivňuje celkový výsledek a získává maturitní vysvědčení.

Procentuální hranice pro úspěšné absolvování maturit bude vydána Ministerstvem školství nejpozději 31. března 2022.

Ředitel školy může uznat omluvu žáka za jeho nepřítomnost na maturitní zkoušce pouze tehdy, když student dodá adekvátní důvod nepřítomnosti do 3 pracovních dnů. Pokud se ředitel školy rozhodne omluvu uznat, má student právo na náhradní termín konání zkoušky.

Za situace, že žák u maturitní zkoušky neuspěje, zůstávají mu dva další náhradní termíny.

Studenti, kteří byli žáky maturitního ročníku v roce 2020/2021, mají kvůli pandemické situaci o 1 opravný pokus navíc, celkem tedy mohou zkoušku opakovat 3x.

Do 1. 12. 2021 se mohli studenti přihlásit, pokud chtěli vykonávat maturitní zkoušku v jarním termínu roku 2022.

K přihlášení do podzimního termínu maturitní zkoušky, je nutné podat přihlášku do 27. června 2022.

Termíny konání maturitních zkoušek v roce 2022

  Společná část Profilová část
Jarní termín 2. - 4. 5. 2022 16. 5. - 10. 6. 2022
Podzimní termín 1. - 6. 9. 2022 1. - 20. 9. 2022

Zdroj: Ministerstvo školství, CERMAT

Čtěte také:

Investice do vzdělání jako prostředek ke zvýšení příjmů

Zaměstnavatel se nesmí ptát na vše. Tyhle otázky jsou diskriminační a protiprávní!

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 11 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU