Letos vám přehledy o zaplacených zálohách na důchodové pojištění nepřijdou. Služba ČSSZ vám je poskytne online

13.03.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Česká správa sociálního zabezpečení spustila v roce 2022 pro všechny OSVČ novou službu s názvem „Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění OSVČ“. K čemu ji mohou podnikatelé využít?

ČSSZ a zálohy na pojistném

Zdroj: Shutterstock

ČSSZ pracuje neustále na digitalizaci svých služeb. Služba o zaplacených zálohách důchodového pojištění nahrazuje dosavadní korespondenční způsob zasílání tzv. inventurních pohledávek. Živnostníci tak veškeré informace najdou na elektronickém portálu ČSSZ.

Česká správa sociálního zabezpečení posílala tyto inventurní pohledávky vždy začátkem února. Od roku 2022 se tato korespondenční metoda úplně zrušila.

TIP: Do kdy letos musíte odevzdat přehledy na ČSSZ a zdravotní pojišťovnu?

Jak se do informačního systému o zálohách na pojistné přihlásit?

Přístup je určen pouze pro podnikatele, kteří využívají ověřených identit. OSVČ, které mají zřízenou datovou schránku nebo identitu občana, se mohou do portálu přihlásit pomocí přihlašovacích údajů, které používají do již zmíněných aplikací. V současnosti se nabídka přihlášení rozšiřuje i o bankovní identitu. ČSSZ tímto krokem podněcuje občany k používání ověřených identit a zmírňuje administrativní náklady.

Pokud si nerozumíte s výpočetní technikou, můžete tuto činnost delegovat na pověřenou osobu. O pověření musíte zažádat prostřednictvím formuláře ČSSZ, ve kterém blíže uvedete rozsah pověření vaší zastupující osoby.

Více informací o tom, jak se do ePortálu ČSSZ přihlásit, najdete na webových stránkách ČSSZ.

Online informace o zálohách na pojistné a jejich výhody

  • Stálá dostupnost k informací,
  • zjednodušení komunikace mezi OSVČ a ČSSZ,
  • snížení papírování,
  • více informací než v původních inventurách,
  • navázání na formulář pro podání Přehledu o příjmech a výdajích,
  • automatizace,
  • ochrana před zneužitím osobních údajů,
  • ušetření času,
  • ekologická přijatelnost.

S jakými informacemi mohou OSVČ v nové službě pracovat?

Živnostníci mohou na online portálu sledovat přehled o zaplacených zálohách na důchodové pojištění v aktuálním a loňském kalendářním roce, za který mají odevzdávat přehled příjmů a výdajů. Zároveň se podnikatelé dozvědí, zda jim v aktuální době plynula povinnost na zálohách pojistného.

Kromě evidence uhrazených záloh uvidí OSVČ také přehled všech pokut, platební výměry, přeplatky na pojistném a paušální zálohy na pojistné v případě, že je živnostník v paušálním režimu.

Veškeré dokumenty v online aplikaci budou dostupné pro vytisknutí. V případě, že OSVČ nevykonávala minimálně jeden den samostatně výdělečnou činnost, bude na to portálem upozorněna.

K aktualizaci všech informací ve službě dochází jedenkrát za měsíc.

TIPOSVČ platí na penze méně než zaměstnanci. Jenže podnikatelů je také méně

Informativní důchodová aplikace

V roce 2021 spustil ePortál ČSSZ novou online službu pro všechny občany ČR s názvem Informativní důchodová aplikace. Nabízí uživatelům možnost kontroly účasti na důchodovém pojištění a předběžné datum odchodu do důchodu. S pomocí online kalkulačky mohou fyzické osoby zjistit výši starobního důchodu, kterou systém vypočítá na základě klientových dat uložených v databázi.

Aplikace vznikla na základě velké poptávky lidí v produktivním věku, kteří usilovali o komplexní přehled v problematice důchodového pojištění. Podmínkou pro přihlášení je dovršení 19 let a účast na důchodovém pojištění v minimální délce 1 roku.

Cílem služby je nabídnout uživatelům co největší informovanost o jejich aktuálním a budoucím stavu z hlediska účasti na důchodovém pojištění, a ulehčit jim tak komunikaci se státní správou.

V případě, že nemáte zřízenou ověřenou identitu, můžete vyzkoušet naši kalkulačku starobního důchodu.


 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 33 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY