Provozovat podnikání lze i bez patřičné kvalifikace, kdy se stanoví garant k živnosti?

12.04.2022 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Chcete začít podnikat v oboru, ale nemůžete se prokázat dostatečnou kvalifikací? I na takové situace myslí živnostenský zákon, proto není hned nutné házet flintu do žita. Pouze si musíte pro provozování činnosti zvolit svého odpovědného zástupce (garanta).

Potřebná kvalifikace nemusí znamenat konec vysněnému podnikání. Modeláž nehtů, poskytování masáží, kadeřnictví a další služby, lze klidně provozovat bez toho, aniž by osoba splňovala potřebnou dobu praxe v zaměstnaneckém poměru či vlastnila diplom. 

 

Garant a živnost

Zdroj: Shutterstock

Jak se posuzuje kvalifikace k povolení provozování živnosti?

Živnostenský úřad posuzuje odbornost žadatele o provozování kvalifikované živnosti na základě doby výkonu odborných činností v pracovním poměru s řádně uzavřenou pracovní smlouvou nebo doby výkonu odborných činností při samostatné výdělečné činnosti. Podmínky pro požadovanou odbornou způsobilost lze nalézt v příloze živnostenského zákona.

Kdo potřebuje garanta?

Odpovědného garanta musí určit:

  • Fyzická osoba nesplňující požadavky na kvalifikaci
  • Právnická osoba nesplňující požadavky na kvalifikaci (garant nesmí být členem kontrolního orgánu právnické osoby)

Ti, kteří chtějí podnikat v oboru, který spadá do volné živnosti, nemusí odpovědného zástupce vůbec řešit. Jinak jsou na tom ovšem osoby, které nesplňují patřičnou oficiální odbornost pro podnikání v oboru, jenž spadá do řemeslných a vázaných živností (kadeřník, pedikérka, masér, zámečník...). Tito podnikatelé si musejí pro provozování činnosti stanovit odborného zástupce.

U specializovaných činností jako je například činnost lékařů, advokátů, daňových poradců, veterinářů…, stanovit garanta nelze.

TIP: Konec podnikání: jak pozastavit nebo zrušit živnost?

Jak se stanovuje garant?

Ustanovení garanta má podnikatel povinnost nahlásit nejpozději do 15 dnů živnostenskému úřadu. Tato 15denní lhůta platí také pro ohlášení ukončení činnosti garanta.

Z hlediska živnostenského zákona je garantem osoba stanovená podnikatelem, kterému odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenských předpisů. Osoba vykonávající odpovědného zástupce může být zvolena do této funkce maximálně pro 4 podnikatele, nezávisle na tom, zda jsou fyzickými či právnickými osobami.

Podnikatel musí s odborným garantem uzavřít smluvní vztah prostřednictvím pracovněprávní nebo obchodní smlouvy. Z toho vyplývá, že podnikatel může s garantem uzavřít klasickou pracovní smlouvu nebo dohodu o provedení pracovní činnosti. Sjednání dohody o provedení práce není možné, jelikož ta je omezená na 300 hodin za kalendářní rok. Jestliže uzavře podnikatel s osobou obchodní vztah, musí být garant osobou samostatně výdělečně činnou.

Jestliže odborný garant vykonává svoji funkci pro právnickou osobu, nemůže být současně členem jejího kontrolního orgánu (dozorčí rady).

Shrnutí: Náležitosti pro výkon garanta

  • Může vykonávat činnost maximálně pro 4 podnikatele
  • Nemůže být členem kontrolního orgánu (dozorčí rady) právnické osoby, pro kterou vykonává garanta
  • Je s podnikatelem ve smluvní vztahu
  • Vykonává dohled nad dodržováním živnostenských předpisů
  • Informuje podnikatele o zjištěných nesrovnalostech

TIP: Kdy bude vaše výdělečná činnost vedlejší?

Nese za podnikání odpovědnost garant nebo podnikatel?

Odborný garant působí jako dohled nad provozováním podnikatelské činnosti fyzické či právnické osoby. Jestliže zjistí v podnikání nesrovnalosti, má povinnost informovat podnikatele, kterému vykonává garanta. To, jak se k situaci postaví podnikatel je už pouze na něm. Odborný garant nijak nezodpovídá podnikatelovým klientům, tudíž si musí případné stížnosti vyřešit podnikatel sám.

Odpovědný zástupce má tedy pouze dohlížející funkci na provozování živnosti. V případě zjištění pochybení, které je v rozporu s živnostenskými předpisy, má povinnost toto zjištění nahlásit podnikateli. Vyřešení a odpovědnost za provoz činnosti nese vždy podnikatel.

Pokud zjistí pochybnosti živnostenský úřad, jde postih pouze na podnikatele. Podnikatel pak může požadovat po garantovi náhradu za udělení postihu od živnostenského úřadu.


Čtěte také:

Všechno, co potřebujete vědět o paušální dani

Minimální zálohy pro OSVČ v roce 2022

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 11 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU