Co vás čeká v komunitě Job club, kterou zajišťuje úřad práce?

26.04.2022 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Už jste někdy slyšeli o komunitě Job club, kterou poskytuje úřad práce? Job club je komunitou pro všechny nezaměstnané, kteří mají zájem o návrat na pracovní trh.

Ztratili jste práci nebo se po dlouhé době z rodičovské vracíte na pracovní trh? Chtěli byste získat větší sebevědomí pro jednání s potencionálními zaměstnavateli? Potom komunita Job club může pomoci právě vám.

Job club

Zdroj: Shutterstock

Co je to Job club?

Job club je forma komunitního poradenství, které poskytuje úřad práce. Prostřednictvím této služby motivuje a aktivizuje účastníky k uplatnění na pracovním trhu. Speciální podoba poradenství je poskytována skupinově v rozmezí od 8-10 účastníků v komunitě.

Účastníci dochází do Job clubu 1-2x týdně na 3-4 hodiny. Zpravidla se počet schůzek pohybuje kolem 5-6, úřad práce přizpůsobuje výuku podle individuálních potřeb skupiny.

Pro koho je Job club určen?

Job clubu mohou využít všichni nezaměstnaní v evidenci úřadu práce, kteří na sobě chtějí pracovat a zvyšovat si možnost uplatnění na trhu práce.

Vypočítejte si výši podpory v nezaměstnanosti: Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti 2022

Které kompetence můžete v Job clubu získat?

Hodiny v Job clubu neprobíhají klasickou přednáškou, ale klade se důraz na aktivní zapojení účastníků prostřednictvím diskuzí, hraní rolí v modelových situacích, nácviků a řešením zadaných úkolů.

  • Vyhledávání volných pracovních příležitostí
  • Nácvik tvorby životopisu a motivačního dopisu
  • Jednání s možným zaměstnavatelem
  • Rozbor a příprava na kladené otázky zaměstnavatelů
  • Rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností
  • Přípravu v boji se stresovými okamžiky během přijímacího pohovoru
  • Nácvik asertivního chování

TIP: Za jakých okolností poskytne úřad práce příspěvek na rekvalifikaci

Do jakých typů Job clubů se můžete přihlásit?

Každý typ komunitního poradenství se zaměřuje na jinou cílovou skupinu. V jednotlivých formách lze očekávat trochu odlišnou strukturu výuky dle personifikace účastníků.

Job club START

Je uzpůsobený pro mladé lidi do 30 let, kteří nemají prozatím tak velké zkušenosti na pracovním trhu. Využít jej mohou také absolventi škol.

Job club KLASIK

Tento typ kurzu je určený pro všechny uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadu práce déle než 5 měsíců a osoby, které mají snížené sebevědomí při prezentaci svých schopností a jednání se zaměstnavatelem.

Job club HELP

Komunitní poradenství v tomto typu kurzu je specificky určené lidem, kteří mají zdravotní hendikep a stěží hledají uplatnění na trhu práce.

Job klub NÁVRAT

Ne všechny osoby zvládají návrat do pracovního prostředí po mateřské a rodičovské dovolené. S tím počítá i program NÁVRAT, který se specializuje primárně na tyto osoby s dlouhým výpadkem pracovních návyků.

Job klub PLUS

Úřad práce nezapomíná ani na lidi starší 50 let, kteří mohou být ze strany zaměstnavatelů na pracovním trhu diskriminováni.

Job klub MIX

Lidé, kteří nespadají do žádné z výše uvedených programů, mohou využít Job club MIX.

TIP: Kdy má znovu nezaměstnaný nárok na podporu při návratu na úřad práce?

Jak se registrovat do Job clubu?

Pro zařazení do Job clubu neexistuje žádný specifický formulář. O možnosti využít Job club je tedy nutné informovat se na svém spádovém pracovišti úřadu práce, kde vám poskytnou informace o možném zapojení do této formy komunitního poradenství.


Čtěte také:

Příspěvek na zvláštní pomůcku pro osoby se zdravotním postižením

Kdo má nárok na příspěvek na auto?

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU