8 praktických důvodů vzniku dluhu na zdravotním pojištění

26.04.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Zaměstnancům sráží zdravotní pojištění z hrubé mzdy zaměstnavatel a současně za ně zdravotní pojištění ještě platí. Samoplátci si však musí sami plnit zákonné povinnosti, v opačném případě zdravotní pojišťovny důsledně vymáhají nejenom dlužné pojistné, ale i dlužné penále. 

Osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů si musí zdravotní pojištění sami platit. Pokud samoplátci neplatí zdravotní pojištění řádně a včas, potom musí počítat se sankcí formou penále. Dlužné pojistné musí být vždy uhrazeno, dlužné pojistné nemůže být nikdy prominuto. Podívejme se na osm praktických chyb OSVČ a OBZP:

  1. Zahájení podnikání a špatně placené zálohy
  2. Vynechání platby záloh
  3. Platby záloh v nižší částce
  4. Neuhrazení nedoplatku na pojistném
  5. Neplacení záloh ZP na vedlejším pojistném
  6. Vyřazení z evidence na úřadu práce
  7. Práce na černo a zdravotní pojištění
  8. Změna pojišťovny a nevyrovnání závazků

Peníze ve zdravotnictví

Zdroj: Depositphotos

 

1. Zahájení podnikání a neplacení záloh

Pan Pavel zahájil v únoru hlavní samostatnou výdělečnou činnost, ale neplatí povinné měsíční zálohy. Mylně se domnívá, že vše doplatí až za celý rok, jak to má u daně z příjmu fyzických osob za rok 2022. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti přitom musí být vždy placeny měsíční zálohy. V prvním roce zahájení samostatné výdělečné činnosti v minimální výši. V roce 2022 tedy v částce 2 627 Kč. 

2. Nepravidelné platby záloh

Živnostnice Karolína má finanční problémy. V podnikání se jí aktuálně nedaří, jak by si představovala, a proto platí měsíční zálohy na zdravotním pojištění velmi nepravidelně. Každá měsíční záloha na zdravotním pojištění přitom musí být zaplacena do osmého dne následujícího měsíce. Paní Karolíně tedy v informačním systému její zdravotní pojišťovny nabíhá k dluhu na pojistném i penále. 

3. Platby záloh v nižší částce

Podnikatel Mirek má dle dosažených údajů v minulém roce platit měsíční zálohu na zdravotním pojištění v částce 4 327 Kč, ale pan Mirek platí měsíční zálohu ani ne v poloviční výši. Tento postup není možný. OSVČ musí platit měsíční zálohy odpovídající dosaženému vyměřovacímu základu v minulém roce. V případě, že mají OSVČ příjmy z podnikání výrazně nižší než v předcházejícím období, potom si mohou požádat o snížení záloh, ale i v těchto případech musí být vždy placena alespoň minimální měsíční záloha na pojistném. 

4. Neuhrazení nedoplatku na pojistném 

Paní Denise vznikl nedoplatek na zdravotním pojištění za rok 2021 ve výši 11 687 Kč. O tuto částku je nižší součet měsíčních záloh za rok 2021 oproti vypočtenému ročnímu zdravotnímu pojištění. Paní Denisa však začala od odevzdání přehledu za rok 2021 platit novou vyšší měsíční zálohu, ale nedoplatek neřešila. Nedoplatek na zdravotním pojištění za příslušný rok přitom musí být uhrazen do osmého dne od odevzdání přehledu. 

5. Neplacení pojistného z vedlejší činnosti

Zaměstnanec Filip si přivydělává vedlejší samostatnou výdělečnou činností, ze které se zdravotní pojištění neplatí. Mylně se domnívá, že když odvádí zdravotní pojištění ze své hrubé mzdy, tak má všechny závazky vůči své zdravotní pojišťovně vyřešeny a žádné další zdravotní pojištění platit nemusí. Není tomu tak. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ jako je tomu při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti, ale zdravotní pojištění se platí, a sice ze skutečného vyměřovacího základu (poloviny daňového základu).

6. Vyřazení z evidence na úřadu práce 

Paní Aneta byla sankčně vyřazena z evidence úřadu práce. Za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát. Mezi státní pojištěnce patří i občané v evidenci na úřadu práce. Nyní je tedy pro účely placení zdravotního pojištění paní Aneta osobou bez zdanitelných příjmů a má povinnost platit měsíční platby na zdravotním pojištění ve výši 2 187 Kč (13,5 % z minimální mzdy 16 200 Kč). 

7. Neřešení pojistného vztahu

Pan Lukáš má pouze nepravidelné příjmy a všechny „na černo“, přitom nesplňuje žádnou ze zákonných podmínek, aby zdravotní pojištění za něj platil stát. Pro účely placení zdravotního pojištění je pan Lukáš osobou bez zdanitelných příjmů. Zdravotní pojištění si tedy musí platit každý měsíc sám, což nečiní a v systému své zdravotní pojišťovny je veden jako dlužník. 

Tip: Jak a kde zjistím, že mám dluhy na zdravotním pojištění?

8. Změna pojišťovny a nevyrovnání závazků

Podnikatel Miloš změní od 1. července letošního roku zdravotní pojišťovnu, tímto krokem však samozřejmě jeho dluhy u staré zdravotní pojišťovny nezmizí. Pan Miloš bude muset vyřešit své závazky u staré zdravotní pojišťovny, jinak bude jeho bývalá zdravotní pojišťovny dlužné pojistné včetně dlužného penále vymáhat i dlouhodobě.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ