Na co se připravit u daňové kontroly z finančního úřadu?

28.04.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Daňová kontrola je strašákem pro každého podnikatele. A i když se nevyskytuje často, je dobré na ni být předem připraven. Z toho důvodu si problematiku daňových kontrol rozebereme a objasníme situaci, kdy o daňovou kontrolu nejde.

Ne každé oznámení pochybností z finančního úřadu musí hned znamenat daňovou kontrolu, proto není důvod panikařit. Může jít pouze o vydání výzvy od FÚ o postupu k odstranění pochybností.

Daňová kontrola

Zdroj: Depositphotos

Co je to postup k odstranění pochybností?

Postup k odstranění pochybností je vydáván finančním úřadem v případech, kdy má podezření na nesprávnost či neúplnost uvedených údajů. Podnět od FÚ se musí specializovat na konkrétní pochybení. Často je tato výzva využívaná při podezření na nadměrné uplatňování odpočtu DPH.

Příklad: Plátce DPH si za zboží nakoupené v červenci nárokoval na odpočtu DPH částku ve výši 600 000 Kč. Finančnímu úřadu se tato suma v podnikatelově oboru podnikání zdá podezřelá a může zaslat výzvu o postupu k odstranění pochybností za vysoký odpočet DPH za červenec. V takovém případě se nejedná o daňovou kontrolu. Poplatník musí svými účetními dokumenty podezření finančního úřadu vyvrátit. 

Proč se zahajuje daňová kontrola?

Předmětem daňové kontroly je prověřování daňových povinností podnikatele (přiznání, DPH…). Základním pravidlem pro úspěšnou daňovou kontrolu, je řádné vedení firemního účetnictví, které dokáže vyvrátit pochybnosti kontrolního orgánu finančního úřadu.  

Podnět k zahájení daňové kontroly může vydat finanční úřad při zjištění nesrovnalostí při vyhodnocování daňových dokumentů.

Daňová kontrola je zahájena v den, kdy podnikateli přijde od FÚ oznámení (do datové schránky) o zahájení daňové kontroly, ve kterém je specifikován předmět kontroly.

K zahájení daňové kontroly mohou finanční úřad vést různé podněty:

 • Nesrovnalost v daňovém přiznání
 • Dlouhodobě ztrátová činnost
 • Rizikové oblasti podnikání (Airbnb)
 • Obchodování s rizikovými klienty
 • Kontroly na udání

Jak staré mohou být kontrolované dokumenty?

Daňová kontrola má právo kontrolovat dokumenty, které nejsou starší více než 3 roky. To ovšem neznamená, že dokumenty musí podnikatelé uchovávat pouze 3 roky, jelikož archivace dokumentů s daňovou kontrolou nesouvisí.

Příklady kontrolovaných dokumentů

 • Vydané a přijaté faktury
 • Výpisy z bankovních účtů
 • Zaměstnanecké smlouvy
 • Účetní knihy
 • Majetkové knihy
 • Zaměstnanecké benefity

Finanční úřad musí specifikovat, co přesně bude předmětem daňové kontroly, tedy jakých daní se bude kontrola týkat (DPH, daň z příjmu, silniční daň) a z jakých důvodů. Oblast, kterou kontrolní orgán prověřuje, se může v průběhu kontroly zúžit, ale i rozšířit podle aktuálních zjištěných skutečností.

Jaké jsou povinnosti podnikatele během daňové kontroly?

S průběhem daňové kontroly se vážou povinnosti daňových subjektů. Podnikatel, kterého se daňová kontrola týká musí:

 • Zajistit vhodné místo pro průběh daňové kontroly (může probíhat ve firmě podnikatele i na finančním úřadě)
 • Poskytnout FÚ potřebné dokumenty, které se týkají konkrétního problému
 • Umožnit osobám, které provádějí kontrolu, jednat s jeho zaměstnanci a dalšími osobami, které se na podnikání účastní
 • Nezatajovat informace 

TIP: Kdy se využívá faktura v přenesené daňové povinnosti?

Může podnikatele zastupovat při daňové kontrole odborník?

Proti výrokům finančního úřadu se mohou podnikatelé bránit. Jestliže si nejsou jistí v daňové problematice, mají nárok jako svého zástupce zvolit jiného člověka z firmy nebo externího specialistu. Tím může být například účetní, daňový poradce nebo advokát.

Ukončení daňové kontroly a úhrada vyměřené daně

Jestli se podnikateli povede vyvrátit všechny pochybnosti finančnímu úřadu, měl by z kontroly vyjít bez jakékoliv újmy, kromě možného psychického vypětí. V opačném případě bude muset zaplatit vyměřenou daň i s úroky z prodlení.

Dnem, kdy doručí finanční úřad oznámení o ukončení daňové kontroly, je její průběh ukončen. K tomuto oznámení přikládá FÚ zprávu o daňové kontrole, která musí obsahovat:

 • Odkaz na oznámení daňové kontroly
 • Konečný výsledek kontrolního zjištění, včetně hodnocení zjištěných informací a stanovisko k výsledku daňové kontroly

Pokud finanční úřad nalezne nesrovnalosti a vyměří daň, může se podnikatel proti rozhodnutí do 30 dnů odvolat. Jestliže ani po přezkoumání odvolání nenajde argument, který by ho přesvědčil o nesprávnosti rozhodnutí, odvolání zamítne a podnikatel bude muset vyměřenou daň i penále uhradit.


Čtěte také:

Jak si v přehledu pro OSSZ vypočítat, kolik jste měli zaplatit na pojistném

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ