Jak si v přehledu pro OSSZ vypočítat, kolik jste měli zaplatit na pojistném

21.04.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Přehled o příjmech a výdajích je pro vás velká neznámá? Nejdou vám počty a ztrácíte se ve formulářích? Poradíme, jakým způsobem vypočítat vyměřovací základ, ale i novou výši záloh na důchodové pojištění.

Abyste vůbec mohli vyplnit přehled o příjmech a výdajích, potřebujete znát svůj daňový základ z daňového přiznání. Od toho se totiž budou odvíjet veškeré výpočty stejně jako od toho, zdali jste podnikali prostřednictvím činnosti hlavní nebo vedlejší a kolik měsíců. Pamatujte, že částky se také budou zaokrouhlovat vždy na celé koruny nahoru.

Co je průměrný měsíční daňový základ

Průměrný měsíční základ logicky získáte, když ten z daňového přiznání vydělíte počtem měsíců, ve kterých jste vykonávali samostatně výdělečnou činnost. U výkonu hlavní i vedlejší činnosti během roku jej vydělte součtem měsíců z obou políček.

Čtěte také: Kdy mohou OSVČ čerpat nemocenské dávky?

Jak vypočíst vyměřovací základ

Jestliže OSVČ vykonávala

  • jen činnost hlavní, vyměřovací základ pro ni bude činit 50 % daňového základu.
  • jen činnost vedlejší, přičemž nebylo dosaženo rozhodné částky a na rok 2021 se nepřihlásila k důchodovému pojištění, v řádcích 25 až 32 uvede 0.
  • jen činnost vedlejší, přičemž bylo dosaženo rozhodné částky, bude vyměřovací základ činit 50 % z daňového základu.
  • činnost hlavní i vedlejší, bude vyměřovací základ stanoven zvlášť. U hlavní činnost bude 50 % daňového základu. Pokud u vedlejší činnosti nebylo dosaženo rozhodné částky a OSVČ se pro rok 2021 nepřihlásila k důchodovému pojištění, řádcích 25 a 26 se zapíše 0. Pokud však částky dosáhla, bude to opět 50 % daňového základu.

Čtěte také: Kdy je vaše výdělečná činnost vedlejší?

Pokyny k vyplnění přehledu pro OSSZ za rok 2021

Zdroj: Depositphotos

 

Kolik je rozhodná částka a proč je důležitá

Rozhodná částka za rok 2021 činí 85 058 Kč a do její výše není nutné, aby poplatník platil v rámci SVČ důchodové pojištění. Částka se o 7 089 Kč sníží za každý měsíc, ve kterém nebyla vykonávána SVČ anebo za každý měsíc, v němž byl po celou dobu nárok na výplatu dávek z nemocenského pojištění.

Dílčí vyměřovací základ

Vyplňuje jen ten, kdo vykonával hlavní i vedlejší činnost. Jedná se o součin nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu (8 861 Kč) a počtu měsíců, ve kterých OSVČ vykonávala alespoň po část měsíce činnost hlavní. U vedlejší činnost jde o součin částky 3 545 Kč a počtu měsíců, ve kterých byla vykonávaná.

Čtěte také: Přehled o příjmech a výdajích se v roce 2022 pro zdravotní pojišťovnu mění

Minimální vyměřovací základ

Do řádku 27 uveďte částku z ř 25 u hlavní činnosti. Ta nesmí být nižší než 106 332 Kč. Může však být snížená o 8 861 Kč za celé měsíce nároku na nemocenské dávky. Pokud by byla částka z řádku 25 nižší nebo částka snížená za nemocenské nižší, uvede se právě 106 332 Kč.

U činnost vedlejší se řádek 27 vyplňuje, pouze pokud bylo dosaženo rozhodné částky anebo pokud se za rok 2021 přihlásila k důchodovému pojištění. Zase se uvede částka z řádku 25, nesmí být však méně než 42 540 Kč. Může být však snížená o 3 545 Kč za celé měsíce, ve kterých trval nárok na dávky z nemocenského pojištění. Pokud je částka nižší než 42 540 Kč, popř. snížená za nemocenské dávky, uvede se tato minimální nebo snížená částka.

Čtěte také: Kdo zaplatí v roce 2022 více na zdravotním pojištění v příkladech

Určený vyměřovací základ

Částku si určí OSVČ, ale nesmí být nižší než ta z řádku 27. Maximálně pak může být 1 701 168 Kč.

Jak je to s úhrnem záloh pojistného za rok 2021?

Pokud je částka z řádku 30 menší nebo rovna 1 701 168 Kč, uvede se číslo z řádku 28, čili určený vyměřovací základ. Pokud by však byla vyšší, od částky 1 701 168 Kč se odečte hodnota z políčka 29. Pokud by byla záporná, vepište 0. Tím konečně získáte vyměřovací základ z výdělečné činnosti.

Pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti činí 29.2 % z tohoto základu. Vyměřovací základ vynásobte 0,292, čímž získáte, kolik jste měli zaplatit za rok 2021 na pojistném.

Doplatek anebo přeplatek na pojistném

Pokud je výsledná částka vyšší než úhrn zaplacených záloh, budete muset vše dorovnat OSSZ. Právě proto se před číslo uvede znaménka +. Pokud je naopak nižší, vzniká vám přeplatek. Ten si můžete nechat vrátit anebo jím uhradit další zálohy na pojistné.

Čtěte také: Jak je to s úhradou nedoplatku a vrácením přeplatku zdravotního pojištění po podání přehledu?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ