Co je dobré vědět o slevě na poplatníka?

02.05.2022 | , Finance.cz
DANĚ


V roce 2022 je základní daňová sleva na poplatníka vyšší než v roce 2021. Jak uplatňují slevu na poplatníka zaměstnanci a jak OSVČ? Jak je to v případě práce pro dva zaměstnavatele současně?

Nárok na daňovou slevu na poplatníka není potřeba nijak prokazovat. Na tuto daňovou slevu má nárok každý daňový poplatník. Z důvodu existence slevy na poplatníka je vypočtená daňová povinnost i v roce 2022 lehce progresivní, a to i u hrubých mezd do 155 644 Kč, které podléhají 15% sazbě daně z příjmu.

Efektivní daňovou sazbu máme vypočtenu pro jednotlivé hrubé mzdy v tabulce, při výpočtu efektivní sazby daně se nepočítá s žádnou další daňovou slevou nebo daňovým zvýhodněním na děti. Co dalšího je dobré vědět o daňové slevě na poplatníka?

Hrubá mzda

Daň z příjmu

Efektivní sazba daně

15 000 Kč

0 Kč

0,00 %

20 000 Kč

430 Kč

2,15 %

25 000 Kč

1180 Kč

4,72 %

30 000 Kč

1930 Kč

6,43 %

35 000 Kč

2680 Kč

7,66 %

40 000 Kč

3430 Kč

8,58 %

45 000 Kč

4180 Kč

9,29 %

50 000 Kč

4930 Kč

9,86 %

60 000 Kč

6430 Kč

10,72 %

70 000 Kč

7930 Kč

11,33 %

80 000 Kč

9430 Kč

11,79 %

100 000 Kč

12 430 Kč

12,43 %

120 000 Kč

15 430 Kč

12,86 %

150 000 Kč

19 930 Kč

13,29 %

Žádná daň z příjmu do hrubé mzdy 17 100 Kč

Každý zaměstnanec s podepsaným prohlášením k dani nárok na slevu na poplatníka, která v letošním roce činí 2570 Kč. Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka neplatí zaměstnanci nic na dani z příjmu až do hrubé měsíční mzdy nebo hrubé měsíční odměny ve výši 17 100 Kč. V těchto případech je vypočtená daň z příjmu nižší než uplatňovaná sleva na poplatníka.

Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka nemůže vzniknout nárok na daňový bonus, tak jako je tomu v případě daňového zvýhodnění na děti. Sleva na poplatníka snižuje vypočtenou daň z příjmu maximálně do nuly. Nárok na slevu na poplatníka mají nejenom zaměstnanci pracující na standardní pracovní poměr, ale i zaměstnanci pracující na některou z pracovních dohod.

Sleva na poplatníka

Zdroj: Shutterstock

Sleva na poplatníka je vždy stejně vysoká

Měsíční sleva na poplatníka činí vždy 2570 Kč. Na stejně vysokou slevu na poplatníka mají nárok pracující studenti nebo pracující starobní důchodci. Rovněž nehraje roli výše hrubé mzdy nebo hrubé odměny nebo majetková situace zaměstnance. Daňovou slevu na poplatníka mají stejně vysokou i bezdětní zaměstnanci a zaměstnanci s více dětmi.

U OSVČ nerozhoduje, zdali je vykonávána hlavní samostatná výdělečná činnost, nebo vedlejší samostatná výdělečná činnost, nebo zda-li jsou výdaje uplatněny ve skutečné výši, nebo výdajovým paušálem. Nárok na slevu na poplatníka ve stejném rozsahu má i OSVČ – spolupracující osoba.

Dvě zaměstnání = jedna daňová sleva

Někteří zaměstnanci pracují současně pro dva zaměstnavatele, např. pro jednoho na klasickou pracovní smlouvu a pro druhého na některou z pracovních dohod (dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti). V případě souběhu dvou a více zaměstnání lze daňovou slevu na poplatníka uplatnit pouze jednou, a to u zaměstnavatele, u kterého je podepsáno prohlášení k dani. V praxi zaměstnanci podepisují prohlášení k dani u zaměstnavatele, u kterého mají nejvyšší mzdu.

OSVČ uplatňují slevu na poplatníka za celý rok

Zaměstnanci mají při výpočtu měsíční čisté mzdy nárok na měsíční slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč, osoby samostatně výdělečně činné uplatňují slevu na poplatníka vždy až za celý kalendářní rok. Za celý rok 2022 činí sleva na poplatníka 30 840 Kč. V daňovém přiznání se uplatní sleva na poplatníka vždy v plném rozsahu, bez ohledu na počet měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti.

Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka se nebude za rok 2022 platit nic na dani z příjmu fyzických osob až do hrubého zisku ve výši 205 600 Kč.

Sleva na poplatníka náleží pro všechny zdanitelné příjmy

V daňovém přiznání za rok 2022 uplatní slevu na poplatníka v plné částce 30 840 Kč i daňoví poplatníci mající pouze pasivní příjmy z nájmu nebo kapitálového majetku nebo z ostatních zdanitelných příjmů. Struktura příjmů není pro uplatnění slevy na poplatníka rozhodující.

Čtěte také:

5 případů, kdy obdrží zaměstnanec daňový přeplatek


 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: DANĚ