Jak podat návrh na zápis do obchodního rejstříku?

04.05.2022 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Při zakládání obchodní společnosti vás nemine také důležitý krok v podobě podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Jak takový zápis probíhá a kam jej podat?

Zápis do obchodního rejstříku není nijak složitou aktivitou, které by se měli majitelé společností děsit. Pro lepší představu o celém procesu přinášíme návod, jak na to.

Návrh na zápis do obchodního rejstříku

Zdroj: Shutterstock

Kdo má povinnost zápisu do obchodního rejstříku?

Všechny obchodní společnosti musí pro svůj vznik podat návrh na zápis do obchodního rejstříku (OR). V České republice se nejčastěji zakládají společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Veřejné obchodní společnosti i komanditní společnosti mají mnohem menší zastoupení.

Do obchodního rejstříku se mohou registrovat také fyzické podnikající osoby, a to buď zcela dobrovolně, nebo tehdy, když jim tato povinnost vyplývá ze zákona. Povinnost registrace se na OSVČ vztahuje tehdy, když její příjem přesáhne částku 120 milionů korun za poslední dvě účetní období.

Co vše je nutné zařídit ještě před zapsáním společnosti do obchodního rejstříku?

Celý proces vzniku firmy můžeme rozdělit do dvou částí. První částí je sepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny. Zakladatelská listina se sepisuje tehdy, když obchodní firma bude mít pouze jednoho společníka. V další části textu bude pro zjednodušení zmiňovaná pouze společenská smlouva.

Společenská smlouva musí splňovat formu veřejné listiny, tím se rozumí notářský zápis. To, jakého notáře zvolit pro sepsání spol. smlouvy, je pouze na preferencích zakladatelů. Seznam notářů lze nalézt také na stránkách Notářské komory.

Než rejstříkový soud či notář zapíše společnost do obchodního rejstříku, je nutné, aby společníci získali oprávnění ke své podnikatelské činnosti, čili živnostenský list pro právnickou osobu.

TIP: Proč nezakládat společnost s ručením omezeným za korunu?

Jak se podává návrh na zápis do obchodního rejstříku?

Po sepsání společenské smlouvy a získání oprávnění následuje podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Zápis do obchodního rejstříku může vyhotovit rejstříkový soud, ale také rovnou notář.

Zapsání společnosti prostřednictvím rejstříkového soudu

Za situace, že si společníci vyberou zápis do obchodního rejstříku prostřednictvím rejstříkového soudu, musí pomocí elektronického formuláře podat návrh na zápis do obchodního rejstříku. Rejstříkový soud provede zápis do 5 pracovních dní.

Zápis do obchodního rejstříku provede i notář

Mnohem častěji společníci zvolí zápis do obchodního rejstříku prostřednictvím notáře, u kterého nechali sepsat společenskou smlouvu. Tahle metoda je nejenom rychlejší a flexibilnější, ale také méně nákladná. Za notářský zápis zaplatí zakladatelé pouze 300 Kč, kdežto poplatek pro soud činí 2700 Kč.

Do kdy nejpozději lze návrh podat?

Podat návrh mohou společníci nejpozději do 6 měsíců od sepsání společenské smlouvy, jestliže ve smlouvě neuvedli lhůtu delší. Pokud návrh není podán, je taková situace brána jako odstoupení od smlouvy.

 

Rezervace obchodního jména před zápisem společnosti do obchodního rejstříku

Pokud nechcete, aby vám jméno obchodní společnosti před zápisem do OR vyfoukla jiná firma, můžete si svůj název tzv. rezervovat. Rezervaci mohou společníci provést podáním návrhu na rejstříkový soud, nebo mohou požádat o rezervaci notáře, který sepsal společenskou smlouvu.

Po návrhu na rezervaci obchodního jména musí společníci podat návrh na zapsání společnosti do obchodního rejstříku maximálně do 1 měsíce od sepsání společenské smlouvy. V případě pozdějšího podání bude rezervace jména zrušena.

TIP: Jak za dluhy s. r. o. ručí společník a jak jednatel?

Jaké přílohy dodat k zápisu do obchodního rejstříku?

S podáním návrhu na zápis společnosti do OR je třeba doložit několik příloh, aby právnická osoba mohla vůbec vzniknout. Elektronické přílohy musejí být nahrány ve formátu PDF. Jaké přílohy to jsou?

  • Společenská smlouva nebo zakladatelská listina
  • Oprávnění k podnikání – živnostenský list
  • Doklady potvrzující zaplacení vkladu
  • Znalecký posudek, pokud je do společnosti vnesen nepeněžitý vklad
  • Prohlášení jednatelů, že splňují podmínky pro výkon své funkce (bezúhonnost, bezdlužnost…)
  • Oprávnění k používaným prostorám obchodní společnosti

Čtěte také: Jak si v přehledu pro OSSZ vypočítat, kolik jste měli zaplatit na pojistném

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU