Jak se od června zvýší důchody osobám pracujícím za minimální mzdu?

05.05.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Občané pracující za minimální mzdu budou mít od června státní důchod vyšší, než měli dosahovanou mzdu před odchodem do důchodu. Proč je výpočet státního důchodu pro lidi s podprůměrnými příjmy výhodný?

Při výpočtu státního důchodu v Česku je významným způsobem zastoupen prvek solidarity. V praxi to znamená, že občané s nízkými příjmy si odchodem do důchodu dokonce polepší. Jak je při výpočtu důchodu v roce 2022 zastoupen prvek solidarity?

Výpočet starobního důchodu

Zdroj: Shutterstock

Základní výměru důchodu mají všichni stejnou

Každý státní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry důchodu. Základní výměra v roce 2022 činí 3900 Kč u všech státních důchodů. Základní výměru důchodu mají tedy všichni penzisté stejně vysokou bez ohledu na zaplacené sociální pojištění v produktivním věku nebo počet odpracovaných let.

Žádná redukce v první redukční hranici

Jedním ze dvou základních vstupních údajů pro výpočet starobního důchodu je osobní vyměřovací základ neboli průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 se osobní vyměřovací základ redukuje. V první redukční hranici (do 17 121 Kč) se započítává ze 100 %, ve druhé redukční hranici (od 17 121 Kč do 155 644 Kč) se započítává z 26 %.

Minimální mzda: Porovnání důchodu a čisté mzdy

Výši důchodu je vhodné porovnávat s čistou mzdou, neboť sociální a zdravotní pojištění se z důchodů neplatí nikdy a dani z příjmu podléhají až velmi nadstandardní důchody.

V roce 2022 činí minimální měsíční mzda 16 200 Kč. Zaměstnanec pracující za minimální mzdu obdrží na bankovní účet 14 418 Kč. Z hrubé mzdy je totiž zaměstnanci sraženo sociální pojištění v částce 1053 Kč (16 200 Kč × 6,5 %) a zdravotní pojištění v částce 729 Kč (16 200 Kč × 4,5 %). Daň z příjmu fyzických osob se při práci za minimální mzdu neplatí, neboť sleva na poplatníka ve výši 2570 Kč je vyšší než vypočtená daň z příjmu.

Při osobním vyměřovacím základu ve výši 16 200 Kč a získání doby pojištění v rozsahu 45 let činí státní starobní důchod přiznaný v květnu 2022 částku 14 835 Kč, viz. výpočet v tabulce. Od června se navíc všechny státní důchody zvyšují, když procentní výměra důchodu se zvyšuje o 8,2 %. Od června bude mít starobní důchod hodnotu 15 732 Kč (procentní výměra 10 935 Kč × 1,082 + základní výměra 3900 Kč). Rozdíl mezi starobním důchodem a čistou mzdou dosahovanou před odchodem do důchodu bude v tomto případě již 1314 Kč.

Výpočet starobního důchodu při minimální mzdě

Postup výpočtu

Částka

Osobní vyměřovací základ

16 200 Kč

Výpočtový základ

(do 17 121 Kč ze 100 %)

16 200 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(45 let × 1,5 %)

67,5 %

Procentní výměra důchodu

(16 200 Kč × 67,5 %)

10 935 Kč

Základní výměra důchodu

3900 Kč

Měsíční důchod

(3900 Kč + 10 935 Kč)

14 835 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Zaměstnanci pracující za minimální mzdu si tedy odchodem do starobního důchodu polepší. Čím vyšší získaná doba pojištění, tím vyšší rozdíl mezi starobním důchodem a čistou mzdou v produktivním věku.

Výše důchodu dle různé doby pojištění

V přiložené tabulce máme vypočten starobní důchod při osobním vyměřovacím základu na úrovni minimální mzdy v závislosti na získané době pojištění od června. Již při době pojištění v rozsahu 41 let bude starobní důchod od června vyšší než dosahovaná čistá mzda před odchodem do důchodu. Výpočet starobního důchodu je tedy pro lidi s nízkými příjmy v Česku příznivý.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Starobní důchod

 v květnu

Starobní důchod

 od června

Rozdíl oproti

čisté mzdě

14 418 Kč)

16 200 Kč

35 let

12 405 Kč

13 103 Kč

−1315 Kč

16 200 Kč

37 let

12 891 Kč

13 629 Kč

−789 Kč

16 200 Kč

39 let

13 377 Kč

14 155 Kč

−263 Kč

16 200 Kč

41 let

13 863 Kč

14 680 Kč

262 Kč

16 200 Kč

43 let

14 349 Kč

15 206 Kč

788 Kč

16 200 Kč

45 let

14 835 Kč

15 732 Kč

1314 Kč

16 200 Kč

47 let

15 321 Kč

16 258 Kč

1840 Kč

Zdroj: Vlastní výpočet autora


Čtěte také:

Co ovlivňuje výši vdovského důchodu?

Kdy dostanou pracující důchodci nemocenskou?

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 36 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY