Jaké máte možnosti při přechodu z OSVČ na s. r. o.?

11.05.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Vyvíjí se vám úspěšně podnikání? Chtěli byste svůj byznys více rozjet a přejít na podnikání prostřednictvím právnické osoby, tedy založit firmu? Poradíme vám, jaké máte možnosti, pokud chcete převést svoje dosavadní podnikání na s. r. o.

Než se rozhodnete přejít z OSVČ na s. r. o., je důležité se předem připravit na to, co vás v průběhu této proměny čeká, a na rozdíly mezi podnikáním fyzické a právnické osoby.

Přechod s OSVČ na s. r. o.

Zdroj: Shutterstock

Vklad obchodního podniku OSVČ do základního kapitálu nové s. r. o.

První variantou, jak přejít z OSVČ na s. r. o., je přenést jmění ze současné OSVČ do nově vzniklé s. r. o. Převod probíhá vložením celého naceněného obchodního závodu OSVČ, který obsahuje aktiva i pasiva, do společnosti (vklad společníka). Takovýto majetek je potřeba definovat prostřednictvím smlouvy.

Nevýhodou je to, že OSVČ si nemůže svoje podnikání ohodnotit sama. Nacenění podnikového závodu musí být provedeno znaleckým posudkem, takže se tento způsob přechodu může razantně prodloužit, a hlavně také prodražit.

Další nepříjemnou realitou, na kterou mohou podnikající fyzické osoby narazit, je to, že podle výše vloženého kapitálu do nové s. r. o. se určuje výše odměny pro notáře, který prostřednictvím sepsání společenské smlouvy společnost zakládá.

Výhodou takového způsobu je plynulý přechod závazků OSVČ na s. r. o., které měla například vůči svým spolupracovníkům, zaměstnancům či dodavatelům, na nově vzniklou společnost.

TIP: Jakou právní formu zvolit pro vaše podnikání?

Když s. r. o. koupí obchodní závod OSVČ

Tato varianta je rychlejší a méně nákladná především proto, že OSVČ nepotřebuje nacenění svého dosavadního jmění odborným znalcem.

Prvním krokem k využití této metody je založení s. r. o. u notáře a následné zapsání obchodní společnosti do obchodního rejstříku. Poté nově vzniklá společnost podepíše s OSVČ kupní smlouvu, v níž si cenu za obchodní podnik OSVČ stanoví nezávisle dle svého podnikatelského uvážení a odpovídajících tržních cen.

Společně s koupí obchodního závodu přechází na s. r. o. všechny závazky OSVČ, jako tomu bylo u první varianty (pohledávky, zaměstnanecké smlouvy, smlouvy s odběrateli…).

Příjem, který dostane OSVČ za prodej svého obchodního závodu, podléhá jako ostatní příjmy zdanění. Stejně tak s. r. o. bude muset odvést daň z příjmů z nově nabytých aktiv od OSVČ.

TIP: Jak a kde sehnat výpis z obchodního rejstříku

Postupné přecházení: provoz OSVČ a s. r. o. současně

Asi nejsnadnější a nejčastější variantou je postupný přechod z OSVČ na s. r. o. Tato forma převodu spočívá v tom, že OSVČ postupně připravuje všechny osoby, podílející se na podnikání (zaměstnance, odběratele…), že se chystá podnikat jako právnická osoba prostřednictvím s. r. o.

Při takové formě nemusíte shánět znalce na ocenění majetku ani uzavírat žádné kupní smlouvy mezi s. r. o. a OSVČ.

Postupně si tak může podnikatel vyrovnávat své závazky jako OSVČ a zároveň již obchodovat jako právnická osoba. Oproti předchozím variantám se v této formě nepřenáší jmění do kapitálu nové s. r. o., nedochází k uzavření kupní smlouvy a nezískávají se žádné příjmy z prodeje

Po vyrovnání všech závazků může OSVČ ukončit svoji živnost a přejít pouze na podnikání prostřednictvím právnické osoby.

Největší rozdíly mezi OSVČ a s. r. o.

  • Jiná míra zdanění příjmů: OSVČ 15 % X s. r. o. 19 %
  • Dvojí zdanění při vyplácení zisku společníkům: 19 % z příjmu právnické osoby a poté 15 % srážková daň
  • s. r. o. musí vést účetnictví a uplatňovat reálné náklady X OSVČ může uplatňovat paušální výdaje
  • s. r. o. neodvádí ZP a SP, ale odvádí pojistné za zaměstnance X OSVČ odvádí zálohy na pojistné
  • s. r. o. musí být zapsaná v obchodním rejstříku X OSVČ se zapisuje dobrovolně
  • s. r. o. ručí omezeně do výše vkladů společníků X OSVČ celým svým jměním i mimo své podnikání

Čtěte také:

Je výhodnější založit společnost s ručením omezeným, nebo akciovou společnost?

Co je to jednočlenná společnost s ručením omezeným a jak vzniká?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ