Odkdy si musí neúspěšní maturanti hradit zdravotní pojištění?

23.05.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Maturity pomalu končí a řada studentů plánuje za studentským životem udělat doživotní tečku. Ne všem se vždy maturita povede na první pokus, a proto zde nastává otázka, jak to bude s úhradou zdravotního pojištění.

S ukončením středoškolského vzdělání nastává pro mladé lidi mnoho nových povinností. Jednou z nich je platba zdravotního pojištění. Za studenty do 26 let platí zdravotní pojištění stát, ale i to má svoje výjimky, které zmíníme na konci článku.

Neúspěch u maturity a zdravotní pojištění

Zdroj: Pixabay

Nepovedla se vám maturitní zkouška?

I za neúspěšné maturanty hradí stát zdravotní pojištění, tudíž se studenti nemusí stresovat tím, že by svůj maturitní neúspěch museli hned oznamovat zdravotní pojišťovně. Stát hradí zdravotní pojištění do konce prázdnin (31. 8.) jak úspěšným, tak i neúspěšným maturantům.

Studenti, kteří úspěšně zvládnou podzimní termín maturit a nastoupí hned na vysokou školu, nemusí zdravotní pojištění platit. Pouze by měli myslet na to, že si musí u dané zdravotní pojišťovny ověřit, zda VŠ oznámila jejich přijetí správné zdravotní pojišťovně.

Pokud studenti v podzimním termínu uspějí a nehodlají nastoupit na vysokou školu, čekají je stejné možnosti, jako kdyby maturitu zvládli již na jaře. Tyto možnosti platí také pro ty, kterým se maturita nepovede ani na podzim.

Studenti, kteří dále pokračují na vysokou školu

V nejjednodušší situaci jsou ti, kteří hned po prázdninách nastoupí na vysokou školu. V takovém případě totiž zdravotní pojištění vůbec řešit nemusí a stát jej za ně odvádí dál. O tom, že student nastoupil na konkrétní vysokou školu, by měla informovat samotná vysoká škola zdravotní pojišťovnu, není to ovšem její povinnost, proto si musí studenti tuto informaci ověřit u zdravotní pojišťovny a případně nahlásit tuto informaci zdravotní pojišťovně, nejpozději ale do 8 dnů, co se o přijetí dozvěděl.

Stačí zavolat na zdravotní pojišťovnu, případně poslat potvrzení o studiu či jiný dokument prokazující vaše studium. Můžete rovněž přijít na pobočku příslušné pojišťovny a předložit dokument, který potvrzuje přijetí studenta ke studiu na vysoké škole.

Po dobu školních prázdnin platí stát za studenty pokračující na VŠ stále zdravotní pojištění jako během školního roku.

Co dělat, když jste ukončili studium úspěšnou maturitou, ale na VŠ se nechystáte?

Ne všichni maturanti mají v plánu jít po prázdninách na vysokou školu. Jaké mají možnosti v úhradě zdravotního pojištění? Do konce prázdnin platí těmto „bývalým“ studentům zdravotní pojištění také stát (pokud nezačali vykonávat výdělečnou činnost již v průběhu prázdnin). V září mají stejné možnosti (zmíněné výše) jako ti, kterým se zkouška dospělosti zatím nepovedla (práce na HPP, DPP a DPČ nad zákonné limity, OSVČ, Úřad práce a BOZP).

Kdy za vás stát platit pojištění nebude, i když studujete a je vám pod 26 let?

Studentům, kteří studují dálkovou, distanční, večerní nebo kombinovanou formou studia na středních školách a jsou zároveň výdělečně činní, tedy mají nárok na podporu v nezaměstnanosti a podporu v rekvalifikaci, nehradí stát zdravotní pojištění. Další výjimkou, kdy za studenty nebude platit zdravotní pojištění, je chybějící zápis střední školy v rejstříku škol.

Stát za studenty neuhradí zdravotní pojištění tehdy, když se rozhodnou studium přerušit, jelikož tuto dobu nepovažuje za přípravu na budoucí povolání, která je pro nárok na úhradu ZP klíčová.


Čtěte také:

Jaké jsou poplatky za prodloužení studia na vysoké škole v ČR?

Jaké máte možnosti při přechodu z OSVČ na s. r. o.?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: DANĚ