Kolik vás může stát špatné naplánování předčasného důchodu?

14.06.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Zájemci o předčasný důchod by neměli do důchodu odcházet unáhleně, ale nejdříve si vše dobře promyslet a naplánovat. V praktickém příkladu si ukážeme, jak se odchod do předčasného důchodu o týden později vyplatí a měsíční důchod je o několik stokorun vyšší.

Měsíční částka předčasného důchodu závisí na třech parametrech: výši osobního vyměřovacího základu, získané době pojištění a krácení za předčasnost. Osobním vyměřovacím základem je zjednodušeně řečeno průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky.

Naplánování předčasného důchodu

Zdroj: Shutterstock

Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, ale i náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na Úřadu práce v zákonném rozsahu). Doba pojištění se počítá v celých ukončených letech.

Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, a sice:

  • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dní
  • 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
  • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne

Termín odchodu do předčasného důchodu rozhoduje

Při plánování termínu odchodu do předčasného důchodu je vhodné zohlednit, že každý den předčasnosti může hrát roli, ukončením dalšího roku pojištění se získá vyšší doba pojištění a nejdříve je vhodné vyčerpat podporu v nezaměstnanosti, na kterou mají občané starší 55 let nárok po dobu 11 měsíců. Evidence na Úřadu práce, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se započítává do doby pojištění jako náhradní doba pojištění. Rovněž je vhodné nemít kvůli pár dnům vyšší krácení za předčasnost.

Tip: Kalkulačka předčasného důchodu 2023

Praktický příklad

Varianta A

Paní Simona odejde v červnu do předčasného důchodu dříve o 902 dní před dosažením řádného důchodového věku a získá dobu pojištění v rozsahu 43 let a 362 dní. Osobní vyměřovací základ bude paní Simona mít ve výši 39 800 Kč.

Při výpočtu předčasného důchodu se bude paní Simoně hodnotit doba pojištění 43 let a krácení se provede za 11 započatých 90 kalendářních dní. Krácení tedy činí 12,9 % (4 × 0,9 % + 4 × 1,2 % + 3 × 1,5 %) výpočtového základu.

Paní Simoně bude přiznán předčasný důchod ve výši 16 905 Kč. Při výpočtu předčasného důchodu je zohledněna již mimořádná valorizace důchodu od června 2023 ve výši 400 Kč a 2,3 % procentní výměry důchodu. Na tuto valorizaci mají nárok i občané, kteří odejdou do předčasného důchodu během měsíce června a v následujících měsících roku 2023.

Varianta B

Kdyby paní Simona odešla do předčasného důchodu o týden později, získala by dobu pojištění v rozsahu 44 let a krácení by se provedlo za 10 započatých intervalů krácení. Při osobním vyměřovacím základu ve výši 39 800 Kč by činil předčasný důchod paní Simony 17 617 Kč.

Správné naplánování předčasného důchodu se paní Simoně rozhodně vyplatí. Vzhledem k tomu, že při valorizacích státního důchodu se procentní výměra důchodu zvyšuje příslušným procentem, během následujících let se vyšší důchod v korunovém vyjádření zvýší více.


Čtěte také:

Výdělek v předčasném důchodu v příkladech

Kdy jako důchodci můžete podnikat v předčasném důchodu?

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 81 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY