Kdo ze žáků a studentů a od kdy může na letní brigádu?

10.06.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Letní prázdniny jsou příležitostí pro sezonní zaměstnance. Přivydělat si mohou i žáci a studenti. Od kdy a za jakých podmínek?

Závislá práce nezletilých mladších než patnáct let nebo nezletilých, kteří neukončili povinnou školní docházku, je zakázána. Děti mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost s povolením úřadu práce. Zavázat se k výkonu závislé práce podle zákoníku práce může nezletilý, který dovršil patnáct let. Jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní docházku. Tato pravidla určuje občanský zákoník ve spojení se zákonem o zaměstnanosti a zákoníkem práce.

Smlouvy na práci lze uzavírat od 15 let, ale pracovat je možno až po skončení povinné školní docházky

Vydělávat si v zaměstnání je tak možné již od patnácti let, ale je třeba mít dokončenu povinnou školní docházku. Ukončení povinné školní docházky je pouze podmínkou nástupu do práce, nikoli možnosti uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o práci konané mimo pracovní poměr. Patnáctiletý žák nebo student si tak může sjednat pracovní smlouvu nebo dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti, a to ihned, jakmile dovrší 15. rok věku. Nástup do práce však musí být dohodnut na později, až na dobu po ukončení školní docházky. Mladiství, kteří již mají 15 let, si tak mohou shánět práci v předstihu a uzavírat smlouvy a dohody s odloženým nástupem do práce na dobu, když už budou mít dokončenu povinnou školní docházku.

TIP: Kalkulačka DPČ

Jak je to s povinnou školní docházkou a členěním školního roku

Podle školského zákona platí, že školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku, přičemž se člení na období školního vyučování a období školních prázdnin. Žák splní povinnou školní docházku uplynutím období školního vyučování ve školním roce, v němž dokončí poslední rok povinné školní docházky.

Pracovněprávní vztahy tak lze sjednávat s dnem nástupu do práce již v období letních (tzv. hlavních) školních prázdnin následujících po období školního vyučování ve školním roce, v němž žák dovrší poslední rok povinné školní docházky.

Čtěte také: Kdo může uplatnit slevu na studenta?

Jak je to letos

Vyučování ve druhém pololetí školního roku 2021–2022 bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022. Hlavní, tzv. letní, prázdniny budou od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022. Kdo tedy dovršil 15. rok věku a obdobím školního vyučování v letošním školním roce 2021–2022 ukončí povinnou školní docházku, může od 1. 7. 2022 pracovat.

Zaměstnávání mladistvých - od kdy, podmínky

Zdroj: Depositphotos

 

Jak je to, když konec června připadne na víkend

Když v nějakém roce připadne konec června na víkendové dny, třeba 29. 6. je v sobotu a 30. 6. je v neděli (a Ministerstvo školství ukončí období školního vyučování již v pátek 28. června a prázdniny zahájí 29. června), mohou patnáctiletí, kteří dovršili povinnou školní docházku obdobím školního vyučování 28. června, nastoupit do práce již 29. června. Když by připadl konec června (30. 6.) na pondělí a ministerstvo ukončilo období školního vyučování již v pátek 27. 6., mohou patnáctiletí, kterým skončí povinná školní docházka právě 27. 6., nastoupit na brigádu již v sobotu 28. 6.

TIP: Kalkulačka výdělku z DPP

Komu není 15 let, nemůže do práce, i když povinnou školní docházku ukončil

Letošní absolventi základních škol nebo studenti víceletého gymnázia, kteří dokončili kvartu, tak mohou nastoupit letní prázdninovou brigádu od pátku 1. července 2022. Jestliže dosáhli věku 15 let, nemusejí čekat na sjednání příslušné smlouvy až do 1. 7. 2022 (tj. začátku hlavních čili letních prázdnin a zároveň prvního pracovního dne o prázdninách), nýbrž si mohou pracovněprávní vztah sjednat a zajistit dopředu uzavřením smlouvy již nyní. Pracovněprávní vztah však nesmí předem, ale ani kupř. v červenci sjednat žák či student, který sice případně má už ukončenu povinnou školní docházku, ale patnácti let dosáhne až v měsíci srpnu.

Čtěte také: Práce na dohodu v roce 2022

Mladistvé chrání různá omezení

Zákoník práce pro mladistvé a jejich zaměstnavatele stanoví některá omezení. Dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (tzv. hmotnou odpovědnost) nebo dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů lze uzavřít nejdříve v den, kdy zaměstnanec dosáhne 18 let věku.

Zaměstnavatelé smějí zaměstnávat mladistvé zaměstnance (tj. mladší 18 let) pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a poskytovat jim při práci zvýšenou péči. U zaměstnance mladšího než 18 let nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více pracovněprávních vztazích nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně. Pracovní dobu mladistvých je přitom třeba sčítat, pokud jsou event. zaměstnáni ve více pracovněprávních vztazích současně.

S mladistvými zaměstnanci nelze dohodnout ani jim nařídit práci přesčas (rovněž ne práci v noci).Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DANĚ