Kam po maturitě: Na jaké pracovní úvazky lze pracovat?

09.06.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Ukončili jste úspěšně středoškolské studium a chcete se vrhnout do pracovního světa? Podívejte se na to, jaké možnosti se vám nabízí a jak se od sebe vzájemně liší.

První práce je dalším velkým krokem v životě mladých lidí, proto je důležité se nejdříve zorientovat v tom, jaké formy úvazků jsou na pracovním trhu možné.

Pracovní úvazky po studiu

Zdroj: Shutterstock

Hlavní pracovní poměr (HPP)

Nejvíce absolventů jde nejčastěji do hlavního pracovního úvazku, který se sjednává prostřednictvím pracovní smlouvy na dobu určitou nebo neurčitou. Oproti podnikání má HPP výhodu v tom, že za vás daně a zákonné odvody na zdravotní i sociální pojištění odvede zaměstnavatel, a vy se tak můžete soustředit na svoji práci.

Stejně tak za vás zaměstnavatel zpracuje i roční zúčtování daní. V případě, že ale máte ještě další příjmy, například z vedlejší činnosti jako OSVČ nebo z pronájmu, budete si muset podat daňové přiznání a zaměstnavatele požádat o potvrzení o zdanitelných příjmech.

HPP se řadí svojí povahou do tzv. závislé práce, stejně jako dále rozepsaná DPP a DPČ.

Jaká je charakteristika závislé práce?

  • Vztahy nadřízenosti a podřízenosti
  • Zkušební doba (obvykle 3 měsíce)
  • Nárok na zaměstnanecké benefity
  • Opakující se pravidelná pracovní doba
  • Stejná měsíční odměna

Pracovní smlouva na dobu určitou se může sjednat maximálně na 3 roky, dá se pak ovšem ještě dvakrát prodloužit, takže celkově na dobu určitou můžete pracovat až 9 let.

Pracovní smlouva na dobu neurčitou nemá žádné konkrétní datum, kdy by měla skončit. Ukončit ji může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec dohodou nebo výpovědí.

Dohoda o provedení práce (DPP)

Další možností, jak pracovat pro zaměstnavatele, je prostřednictvím dohody o provedení práce. Sjednává se zpravidla pro kratší typy pracovních úvazků.

Populární je především u studentů anebo osob na rodičovské dovolené, a to z toho důvodu, že za tyto dvě kategorie odvádí zdravotní pojištění stát.

Z DPP se totiž při výdělku do 10 000 Kč neodvádí zdravotní a sociální pojištění, proto pokud nemáte žádné další příjmy, ze kterých by se povinné zdravotní pojištění odvádělo, je vaší povinností registrovat se jako osoby bez zdanitelných příjmů u své zdravotní pojišťovny a zdravotní pojištění si odvést sami. Pro rok 2022 je měsíční platba ve výši 2187 Kč.

Od výdělku 10 001 Kč se již odvádí zdravotní i sociální jako při klasickém pracovním poměru. DPP má však jednu nevýhodu, a to tu, že na ni můžete pracovat pouze 300 hodin za kalendářní rok u jednoho zaměstnavatele. Když tyto hodiny vyčerpáte, můžete přejít na dohodu o pracovní činnosti, která není časově omezená.

Zdanění probíhá u DPP formou srážkové nebo zálohové daně, podle toho, zda jste podepsali prohlášení poplatníka daně, které lze mít podepsané pouze u jednoho zaměstnavatele, a to zpravidla tam, kde má zaměstnanec vyšší příjmy.

Pokud se rozhodnete, že prohlášení nepodepíšete, bude se vám z příjmu strhávat srážková daň ve výši 15 %. Takto zdaněný příjem se již neuvádí v daňovém přiznání.

Při podepsání prohlášení se již příjem zahrnuje do ročního zúčtování daní nebo daňového přiznání, což dohodářům zakládá nárok na uplatnění daňové slevy (slevy na studenta, vyživované dítě…).

Čtěte také: Jak lze vypovědět dohodu o provedení práce

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Osoby, za které neplatí zdravotní pojištění stát a zároveň nechtějí z nějakého důvodu uzavřít hlavní pracovní úvazek, volí variantu dohody o pracovní činnosti.

DPČ se liší od DPP převážně v tom, že se z ní již při výdělku nad 3499 Kč musí odvést zdravotní a sociální pojištění. Omezujícím faktorem při DPČ je to, že nemůžete pracovat průměrně více než 20 hodin týdně. Nic vám ale nebrání odpracovat za kalendářní rok více než 300 hodin, jako je tomu u DPP.

Zdanění je stejné jako v případě DPP a záleží vždy na tom, zda jste podepsali prohlášení poplatníka.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

Po studiu vám nebrání nic v tom, abyste ihned naskočili do podnikání jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Největší výhodou podnikání je to, že nemáte žádné nadřízené a práci si plánujete podle sebe, jestliže tedy nepracujete v nekalém švarcsystému.

Nevýhodou je ovšem zvýšená administrativní zátěž, kterou u zaměstnanců zařizuje zpravidla firemní účetní. Jako OSVČ se budete muset po založení živnosti nahlásit na svoji zdravotní pojišťovnu, OSSZ a finanční úřad.

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění si musíte odvádět každý měsíc sami a stejně tak si i podat daňové přiznání a přehledy na zdravotní pojišťovnu a OSSZ. Minimální zálohy pro rok 2022 činí 2627 Kč na zdravotní pojištění a 2841 Kč na sociální pojištění. Povinnosti podat přiznání a přehledy se vyhnete jen tehdy, pokud se jako OSVČ přihlásíte k paušální dani.


 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ