Jak je to s pojištěním a daněmi během brigády v zahraničí?

13.07.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Brigáda v zahraničí je skvělou příležitostí, jak si přivydělat, zdokonalit se v cizím jazyce a navázat nová přátelství. Jak je to ovšem s daněmi a pojištěním během této doby?

S brigádou v zahraničí se pojí mnoho nových povinností, které vás ale nemusí odradit, když budete předem vědět, na co se připravit.

Brigáda v zahraničí a daně

Zdroj: Shutterstock

Budete si muset podat daňové přiznání?

Pro to, jak se budou zdaňovat příjmy ze zahraničí, je rozhodující, zda je osoba daňovým rezidentem ČR, či nikoliv. Daňovým rezidentem v ČR je každý, kdo má trvalé bydliště na území ČR (ale i jakýkoliv jiný pobyt v ČR) nebo pobývá na jejím území minimálně 183 kalendářních dnů za rok.

Dále je rozhodující, zda má ČR s konkrétním státem podepsanou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, což znamená to, že daň z příjmů bude odevzdaná pouze v jednom státě.

Jako daňoví rezidenti musíte uvádět v daňovém přiznání všechny příjmy, což vám ukládá povinnost přiznat příjmy jak z ČR, tak ty celosvětové. To ale neznamená, že u vašich příjmů dojde ke dvojímu zdanění.

Zahraniční zaměstnavatel za vás standardně bude odvádět daň z příjmu v tamním státě, takže váš příjem bude zdaněn. Po skončení pracovního úvazku od něj dostanete potvrzení o zdanitelných příjmech, které dokládá, že vaše příjmy byly již zdaněny. Toto potvrzení budete dokládat jako přílohu k daňovému přiznání, které budete podávat na finanční úřad v ČR, a zároveň tyto příjmy uvedete do daňového přiznání, konkrétně do přílohy č. 3.

Příjmy ze zahraničí sice v daňovém přiznání uvedete, ale díky smlouvě o zamezení dvojího zdanění nebudou podléhat i zdanění v ČR, budou tzv. vyňaté.

Jak je to se zdravotním pojištěním během práce v zahraničí?

Účast na zdravotním pojištění během pobytu v zahraničí vymezuje podrobně zákon o veřejném zdravotním pojištění § 8.

Jestliže se rozhodnete pro práci mimo ČR, budete se muset odhlásit od povinného zdravotního pojištění v České republice a přihlásit se k němu v zemi, kde budete pracovat. V rámci EU, ale i některých dalších států, je nemožné, aby byl pojištěnec pojištěn ve vícero zemích najednou.

Od účasti na zdravotním pojištění se lze u VZP odhlásit pomocí formuláře Prohlášení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině. Současně budete muset odevzdat svoji kartičku pojištěnce a na hrazenou lékařskou péči v ČR začnete mít nárok pouze v akutních případech. Datum, od kdy chcete být ze zdravotního pojištění odhlášeni, uvádíte sami v daném prohlášení.

Po skončení pojistné doby v zahraničí a opětovném přihlášení v ČR máte povinnost předložit vaší zdravotní pojišťovně v ČR doklad o tom, že jste se účastnili na zdravotním pojištění v jiné zemi. Jestliže tuto povinnost nesplníte, budete muset zdravotní pojištění doplatit zpětně. Penále za opožděnou platbu se v tomto případě nevymáhá.

Pokud je daná osoba studentem, za kterého platí zdravotní pojištění stát, odhlášením se od platby zdravotního pojištění přestává být státním pojištěncem do doby, než se opět ke své zdravotní pojišťovně přihlásí.

Když se vám stane, že na svoji povinnost odhlášení zapomenete, máte šanci tak učinit ještě do 8 pracovních dnů od začátku vaší výdělečné činnosti v zahraničí. Stačí pojišťovně zaslat žádost o vyjmutí z účasti na zdravotním pojištění a potvrzení o výdělečné činnosti v zahraničí nebo doklad o účasti na zdravotním pojištění v cizině. K tomu je nutné přiložit kartičku pojištěnce v ČR, která vám je na dobu pojištění v cizině odebrána.

Tip: Jaká jsou rizika dlouhodobého výkonu práce zaměstnance ze zahraničí?

Kdo za vás odvede sociální pojištění?

Při výkonu výdělečné činnosti v zahraničí, která bude kratší než 24 měsíců, můžete na OSSZ podat tzv. A1 formulář s názvem Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení, který vymezuje, jaké právní předpisy se budou na zaměstnance vázat v průběhu jeho výdělečné činnosti v zahraničí.

Společně s formulářem budete také muset dodat kopii pracovní smlouvy a Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele, že za vás bude odvádět pojistné do českého systému sociálního zabezpečení. Sociální pojištění tak nebude zaměstnavatel odvádět do tamní země, ale do ČR.


Čtěte také:

Kombinované studium na VŠ: status studenta, sleva na studenta a daňové zvýhodnění na dítě

Od kdy mohou studenti vstupovat do pracovních vztahů?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ