Jaký je nový postup odhlášení zaměstnance na OSSZ při skončení pracovního poměru?

04.07.2022 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


V rámci zjednodušení komunikace mezi jednotlivými státními institucemi nastala změna při odhlašování zaměstnanců zaměstnavatelem na OSSZ při ukončení pracovního poměru. Jaká data se nově stala součástí odhlašovacího elektronického formuláře?

Od 1. 4. 2022 musí zaměstnavatelé uplatňovat nový postup při podávání odhlášky za zaměstnance na OSSZ, a to podáním nového elektronického formuláře (Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání 2022)). Součástí oznámení jsou nově údaje pro Úřad práce, pro rozhodnutí o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti. Tato změna má podpořit snadnější elektronickou komunikaci mezi jednotlivými institucemi.

Odhlášení zaměstnance na OSSZ od 1. 4. 2022

Zdroj: Shutterstock

Do jaké doby musí být formulář na OSSZ podaný?

Zaměstnavatel má povinnost dle zákona o nemocenském pojištění § 94 zaslat elektronickou formou na OSSZ oznámení o dni nástupu zaměstnance do zaměstnání, které zakládá účast na pojištění, do 8 dnů ode dne nástupu do práce. Stejný postup platí, když zaměstnavatel rozváže poměr se zaměstnancem, opět musí informovat OSSZ do 8 kalendářních dnů po skončení zaměstnání.

Podobně se postupuje i při uzavírání dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, když výdělek z těchto dohod překročí hranici, která ukládá povinnou účast na sociálním pojištění (DPP – od 10 001 Kč, DPČ – 3500 Kč), pouze s tím rozdílem, že lhůta povinnosti na přihlášení/odhlášení zaměstnance se prodlužuje na 20 kalendářních dní od skončení měsíce, kdy zaměstnanci vznikla povinnost účasti na pojištění.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která přijme odhlašovací formulář od zaměstnavatele, předá tyto informace přímo Úřadu práce, kam se zaměstnavatel registruje po skončení pracovního poměru. Klient Úřadu práce tak nemusí již dokládat žádný formulář pro přiznání podpory v nezaměstnanosti.

Nové údaje ve formuláři k rozhodnutí o podpoře v nezaměstnanosti

Se kterými údaji se zaměstnavatelé nově setkávají v elektronickém formuláři?

  • Důvod neposkytnutí podkladů
  • Druh zaměstnání
  • Průměrný čistý měsíční výdělek
  • Výši nároku na odchodné/odbytné/odstupné
  • Důvod ukončení pracovněprávního vztahu
  • Důvod ukončení služebního poměru
  • Dobu důchodového pojištění

Postup žádosti o podporu v nezaměstnanosti do 31. 3. 2022

Doposud platilo dle zákona o zaměstnanosti, že uchazeč o podporu v nezaměstnanosti musel doložit na pobočce Úřadu práce skutečnosti pro přiznání podpory, a to například evidenčním listem důchodového pojištění, potvrzením o zaměstnání, potvrzením o výši průměrného výdělku, dokladem o výkonu jiné výdělečné činnosti…). Tyto tiskopisy již zaměstnavatelé od 1. 4. nevydávají.

Nově se tyto informace staly součástí odhlášky na OSSZ u každého zaměstnance, aniž by měl zájem se registrovat po skončení zaměstnání na Úřadu práce.

Tip: Kolik a jak si můžete vydělat, když jste registrovaní na úřadu práce, ale nepobíráte podporu?

Jak je to s ohlášením cizince, který nemá rodné číslo?

Jestliže chce zaměstnavatel přijmout zaměstnance, který je cizincem a nemá do této doby přidělené rodné číslo ani evidenční číslo pojištěnce, musí zaměstnavatel vyplnit správně jeho datum narození, které je nutné prokázat dokladem osvědčující totožnost cizince (cestovní pas, rodný list, doklad totožnosti, povolení k pobytu…).

Pokuty za nepodání elektronického formuláře

Jestliže zaměstnavatel nedodrží povinné lhůty týkající se odhlášky zaměstnance, může mu být udělena pokuta od České správy sociálního zabezpečení:

  • 20 000 Kč za nepodání odhlášky/přihlášky za zaměstnance na OSSZ
  • 100 000 Kč za nesplnění oznamovací povinnosti (např.: zaměstnavatel nevyplní nově požadované údaje)

Nová legislativní úprava tak usnadňuje uchazečům o podporu v nezaměstnanosti vyřízení celého procesu žádosti o dávku na Úřadu práce.


Čtěte také:

10 příjmů, ze kterých nemusíte odvádět sociální pojištění

Práce na částečný úvazek bude pro zaměstnavatele výhodnější, co se mění?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ