Jak moc se liší v Česku důchody? Rozevírají se nůžky mezi důchodci?

19.07.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výpočet starobního důchodu v Česku je výhodnější pro lidi s nižšími příjmy, kterým při odchodu do důchodu životní úroveň klesá výrazně méně než lidem s vyššími příjmy. Podívejme se na praktické výpočty důchodu od června.

Hlavními dvěma vstupními údaji pro výpočet starobního důchodu jsou získaná doba pojištění a osobní vyměřovací základ. Čím vyšší jsou tyto dvě hodnoty, tím vyšší je měsíční starobní důchod. Osobní vyměřovací základ můžeme nazvat důchodovou průměrnou mzdou, neboť se jedná o průměrnou mzdu za odpracované roky v současné hodnotě, přičemž při výpočtu důchodu v roce 2022 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2021, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění.

Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu). Doba pojištění se započítává v celých ukončených letech.

Důchody v ČR

Zdroj: Shutterstock

Náhradový poměr není vždy stejný

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všichni starobní důchodci stejně vysokou, bez ohledu na průběh pojištění. V roce 2022 činí základní výměra důchodu 3900 Kč. Procentní výměra důchodu se liší právě v závislosti na průběhu pojištění.

Při výpočtu procentní výměry důchodu dochází k redukci osobního vyměřovacího základu, když ze 100 % se započítává pouze v první redukční hranici (do 17 121 Kč) a v druhé redukční hranici (od 17 121 Kč do 155 644 Kč) se započítává jen z 26 %. Vzhledem k tomu, že dochází k redukci osobního vyměřovacího základu a základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou, náhradový poměr (výše důchodu v porovnání s dosahovanou mzdou před důchodem do důchodu) s rostoucím příjmem klesá.

Výše důchodu v závislosti na mzdě

V přiložené tabulce máme vypočten náhradový poměr pro vybrané osobní vyměřovací základy při získání doby pojištění v rozsahu 45 let. Výpočet je proveden k červenci letošního roku, tj. zohledňuje již červnovou mimořádnou valorizaci.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Měsíční důchod

Náhradový poměr
(v %)

20 000 Kč

45 let

16 953 Kč

84,77 %

25 000 Kč

45 let

17 902 Kč

71,61 %

30 000 Kč

45 let

18 852 Kč

62,84 %

35 000 Kč

45 let

19 800 Kč

56,57 %

40 000 Kč

45 let

20 750 Kč

51,88 %

45 000 Kč

45 let

21 699 Kč

48,22 %

50 000 Kč

45 let

22 649 Kč

45,30 %

60 000 Kč

45 let

24 548 Kč

40,91 %

70 000 Kč

45 let

26 447 Kč

37,78 %

80 000 Kč

45 let

28 346 Kč

35,43 %

100 000 Kč

45 let

32 144 Kč

32,14 %

130 000 Kč

45 let

37 841 Kč

29,11 %

Zdroj: vlastní výpočet autora

Závěrem

Zatímco žadatel o starobní důchod s průměrnou mzdou za odpracované roky ve výši 20 000 Kč má při získání doby pojištění v rozsahu 45 let aktuálně starobní důchod 16 953 Kč, a jeho hrubý náhradový poměr je tedy 84,77 %, žadatel o starobní důchod s průměrnou mzdou za odpracované roky ve výši 60 000 Kč má při stejné době pojištění náhradový poměr jen 40,91 %. Přestože tedy zaplatil na sociálním pojištění trojnásobně vysokou částku, má náhradový poměr ani ne poloviční. Při vyšších příjmech je náhradový poměr ještě nižší.


Čtěte také:

Šest příkladů, kdy není starobní důchod ani 13 tisíc Kč

Od září opět vzrostou důchody. Vypočítejte si, jak se zvýší váš důchod

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 64 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY