Jak vysoké je zdanění různých přivýdělků ve výši 100 000 Kč?

08.08.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Mnozí zaměstnanci si ke svému příjmu ze zaměstnání přivydělávají. Zdanění přivýdělku se však může značně lišit. V našich vybraných praktických příkladech se zdanění přivýdělku pohybuje od necelých 7 % do 26 %. Který příjem je daňově nejvýhodnější?

Zaměstnanci mohou samozřejmě mít ke své mzdě další příjem. V takových případech musí počítat s tím, že ve většině případů si musí sami podat daňové přiznání a nemohou požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně.

V přiložených příkladech si vypočítáme, jak moc se může lišit zdanění pro různé příjmy. Vždy počítáme s tím, že všechny daňové slevy jsou uplatněny pro příjmy ze zaměstnání na hlavní pracovní poměr.

Zdanění při stotisícovém příjmu

Zdroj: Depositphotos

Podnikání jako vedlejší činnost (6,7 %)

Zaměstnanec Marek si přivydělává vedlejší samostatnou výdělečnou činností. Hrubý zisk za rok 2022 bude mít 100 000 Kč. Skutečné výdaje jsou minimální, a proto uplatní 60% výdajový paušál (ostatní živnost). Daňový základ je tedy 40 000 Kč (100 000 Kč – (100 000 Kč × 60 %). Na dani z příjmu zaplatí 6000 Kč (40 000 Kč × 15 %), na zdravotním pojištění 2700 Kč (40 000 Kč × 50 % × 13,5 %) a sociální pojištění platit nebude. Celkové daně jsou tedy 6700 Kč a efektivní zdanění 6,7 % (skutečné náklady počítáme pro zjednodušení nulové).

Sociální pojištění z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se za rok 2022 neplatí, když je hrubý zisk nižší než 93 387 Kč. Zdravotní pojištění se při výkonu vedlejší činnosti počítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu – poloviny daňového základu. Pan Marek si musí sám za rok 2022 podat daňové přiznání, včetně přílohy číslo jedna.

Příjem z nájmu (10,5 %)

Zaměstnankyně Lucie má kromě příjmu ze svého zaměstnání ještě roční příjem z nájmu ve výši 100 000 Kč. Výdaje má minimální, proto uplatní výdaje 30% výdajovým paušálem. Daň z příjmu z nájmu tak činí 10 500 Kč (70 000 Kč × 15 %). Sociální pojištění a zdravotní pojištění se z příjmů z nájmu neplatí. Efektivní zdanění přivýdělku paní Lucie je tedy 10,5 %. Za rok 2022 musí paní Lucie vyplnit daňové přiznání, včetně přílohy číslo dva.

Brigády na DPP (15 %)

Paní Helena si přivydělává ke svému hlavnímu zaměstnání brigádou na dohodu o provedení práce pro druhého zaměstnavatele. Hrubá měsíční odměna je vždy 10 000 Kč. Za celý rok 2022 bude činit 100 000 Kč. Z každé hrubé měsíční odměny je sražena daň z příjmu ve výši 1500 Kč (10 000 Kč × 15 %). Sociální pojištění a zdravotní pojištění se z dohody o provedení práce neplatí, jestliže hrubá měsíční odměna není vyšší než 10 000 Kč. Celkem tedy z přivýdělku zaplatí paní Helena na dani z příjmu 15 000 Kč.

Pojistné platit nebude, odměna je vždy do limitu. Celkové zdanění přivýdělku je tedy 15 %. Paní Helena může za rok 2022 požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně, neboť odvod srážkové daně z dohody o provedení práce nezakládá povinnost vyplňovat daňové přiznání.

 

Ostatní příjmy dle § 10 (15 %)

Pan Tomáš má kromě příjmů ze svého zaměstnání ještě zdanitelný ostatní příjem dle § 10 zákona o dani z příjmů ve výši 100 000 Kč. Pan Tomáš musí za rok 2022 podat daňové přiznání. Na dani z příjmu z tohoto přivýdělku zaplatí 15 000 Kč. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se z příjmů dle § 10 zákona o dani z příjmů neplatí. Efektivní zdanění přivýdělku je tedy v případě pana Tomáše 15 %.

Zkrácený úvazek (26 %)

Ke svému hlavnímu zaměstnání si pan Milan přivydělává půl roku na zkrácený úvazek. Hrubá roční mzda za rok 2022 ze zkráceného úvazku bude 100 000 Kč, přičemž na dani z příjmu zaplatí 15 000 Kč (100 000 Kč × 15 %), na zdravotním pojištění 4500 Kč (100 000 Kč × 4,5 %) a na sociálním pojištění 6500 Kč (100 000 Kč × 6,5 %).

Celkově zaplacené daně tak budou 26 000 Kč (15 000 Kč + 4500 Kč + 6500 Kč) a efektivní zdanění 26 %. Pan Milan si musí za rok 2022 sám podat daňové přiznání, může vyplnit zjednodušený dvoustránkový daňový formulář. Daňové přiznání mají totiž povinnost podat i zaměstnanci, kteří v některém měsíci během roku mají současně příjem od dvou zaměstnavatelů podléhající zálohové dani z příjmů.


Čtěte více:

Zvýší se platy státních zaměstnanců od 1. září 2022? Jaké jsou návrhy?

Změny ve výši silniční daně u vozidel a náprav v roce 2022

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ