OSVČ a zdravotní pojištění při dávkách v mateřství a rodičovství

21.09.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Jak to mají ženy podnikatelky, které plánují pobírat peněžitou pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek se zálohami na zdravotní pojištění? Musí je platit, nebo jsou od platby osvobozeny?

Na pobírání peněžité pomoci v mateřství mají nárok pouze ty OSVČ, které splnily potřebnou dobu účasti na nemocenském pojištění. Rodičovský příspěvek poté náleží těm osobám, které řádně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině. Pobírat jej lze až do 4 let věku dítěte. Povinnost hradit zálohy se pak liší dle konkrétní situace.

Dozvíte se:

Jak vysoké jsou zálohy na zdravotní pojištění u OSVČ?

Pro rok 2022 je minimální měsíční záloha pojistného na zdravotní pojištění u osob samostatně výdělečně činných stanovena na 2627 Kč. S největší pravděpodobností se pak po Novém roce bude opět zvyšovat na základě nově udané průměrné mzdy, kterou určuje nařízení vlády.

Tato částka platí pro osoby, které podnikají prostřednictvím činnosti hlavní, pro činnost vedlejší nikoliv. Zálohu u činnosti vedlejší může předepsat zdravotní pojišťovna na základě zisku, kterého OSVČ dosáhla během zdaňovacího období, kterým je vždy kalendářní rok.

Čtěte také: Čerpání nemocenského v souvislosti s porodem u OSVČ

OSVČ na mateřské a zdravotní pojištění

Zdroj: Depositphotos

 

Zdravotní pojištění během pobírání peněžité pomoci v mateřství

Pamatujte, že během pobírání peněžité pomoci v mateřství nesmíte osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Mohou za vás však vydělávat zaměstnanci anebo spolupracující osoby. Pokud však nemáte nikoho, kdo by činnost vykonával za vás, máte v podstatě dvě možnosti.

Tou první je na dobu pobírání peněžité pomoci v mateřství živnost pozastavit. Jakmile činnost oficiálně přerušíte, odpadá vám povinnost hradit zálohy na pojistné. Takovou skutečnost však musíte zdravotní pojišťovně řádně nahlásit, a to nejpozději do 8 dnů. Nemusíte se pak hlásit do kategorie OBZP a hradit si pojistné touto cestou. Za osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství totiž hradí zdravotní pojištění stát.

Tou druhou možností je podnikání nepozastavovat, ani když jej nemůžete vykonávat. Z činnosti hlavní se stane činnost vedlejší. Vy sice budete muset odvádět zálohy na zdravotní pojištění dál, ale po podání přehledu o příjmech a výdajích vám budou vyúčtovány. Při činnosti vedlejší totiž nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ a zdravotní pojištění musí být za dané zdaňovací období zaplaceno vždy ze skutečně dosaženého zisku. Přeplatek vám tedy zdravotní pojišťovna vyúčtuje a vrátí.

Začátek podnikání na mateřské a platba zdravotního pojištění

V praxi se můžeme setkat i se situacemi, kdy zaměstnankyně nastoupí na mateřskou dovolenou, pobírá peněžitou pomoc v mateřství a rozhodne se podnikat. V takovém případě jí v SVČ nic nebrání, neboť dávka plyne z nemocenského pojištění ze zaměstnání. Výdělečná činnost bude právě kvůli mateřské dovolené činností vedlejší, což znamená, že se první rok podnikání nebudou hradit zálohy na zdravotní pojištění. To se hromadně doplatí až po podání přehledu. Následně mohou být zdravotní pojišťovnou vyměřeny zálohy. Opět však nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ.

TIP: Kalkulačka mateřské OSVČ

Zdravotní pojištění u podnikání při pobírání rodičovského příspěvku

Pokud máte živnost stále přerušenou, i při pobírání rodičovského příspěvku za vás zdravotní pojištění i nadále hradí stát. Pokud máte živnost stále „otevřenou“ a nepodnikáte, odvádíte měsíčně stanovené minimální zálohy anebo ty, které vám nastavila zdravotní pojišťovna.

Dobrou zprávou je, že vzhledem k tomu, že rodičovský příspěvek není pojistná dávka, můžete podnikat. Podmínkou však je, že musíte zajistit péči o dítě, které navíc do 2 let nesmí strávit ve školce nebo jeslích více jak 96 hodin měsíčně.

Při pobírání rodičovského jde navíc stále o činnost vedlejší, což znamená, že zdravotní pojištění se při podání přehledu zaplatí opět ze skutečně dosaženého zisku.

Čtěte také: Co je dobré vědět, když chce jít OSVČ na mateřskou

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ