Jak je to se sociálním pojištěním u OSVČ, která pobírá mateřskou nebo rodičovskou?

22.09.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Pokud jste OSVČ, která v blízké době plánuje pobírat peněžitou pomoc v mateřství anebo rodičovský příspěvek, určitě vás bude zajímat, jak je to s platbou záloh na sociální pojištění.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství vzniká těm OSVČ, které si odvádějí nemocenské pojištění. To však není v případě podnikajících fyzických osob součástí plateb na sociální, jak to mají zaměstnanci. K dobrovolné účasti je třeba se přihlásit, a navíc ještě splnit podmínku účasti minimálně 180 dnů po dobu jednoho roku před dnem nástupu na dávku a 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na dávku. Jak je to však během pobírání mateřské a rodičovského příspěvku se zálohami na sociální pojištění?

Dozvíte se:

Jaké jsou minimální měsíční zálohy na sociální a nemocenské pojištění?

  • Sociální (důchodové) pojištění – 2841 Kč u činnosti hlavní. Pro činnost vedlejší je stanovena minimální záloha na 1137 Kč.
  • Nemocenské pojištění – 147 Kč.

TIP: Kalkulačka mateřské pro OSVČ

Sociální pojištění OSVČ na mateřské a rodičovské

Zdroj: Shutterstock

 

Jak je to se sociálním pojištěním během mateřské a rodičovské?

Povinnost hradit zálohy je vždy závislá na řadě faktorů. Vzhledem k nízkým zálohám na nemocenské pojištění bohužel nečekejte vysokou, ale spíše ani ne důstojnou peněžitou pomoc v mateřství. Pokud si platíte minimální zálohy, výše dávky na jeden měsíc (30 dní) vychází zhruba na 4840 Kč. Vzhledem k takto nízké částce se vám bude hodit každá koruna. Právě proto se vám může vyplatit živnost spíše pozastavit než nechat běžet. Jestliže živnost patřičně pozastavíte a dáte o tom také včas vědět příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, odpadá vám povinnost hradit povinné minimální nebo předepsané měsíční zálohy, protože v podstatě přestáváte být OSVČ. Živnost si také můžete kdykoliv obnovit.

Pokud samostatně výdělečnou činnost nepozastavíte nebo nezrušíte, ani při pobírání peněžité pomoci v mateřství vám neodpadá povinnost hradit minimální nebo předepsané zálohy, a to až do podání přehledu za rok 2022, jestliže budete dávku pobírat ještě v tomto roce.

Čtěte také: Jak pomůže rodičovský příspěvek s malou, nebo žádnou mateřskou?

Mateřská a výkon vedlejší činnosti

Během pobírání mateřské nemůže OSVČ vykonávat osobně samostatně výdělečnou činnost, ze které jí v rámci dobrovolného nemocenského pojištění plyne nárok na mateřskou. Zálohy je však nutné platit, i když nevydělává.

Důležité je vědět, že pokud činnost nepozastavíte, z hlavní činnosti se z důvodu pobírání peněžité pomoci v mateřství stává činnost vedlejší. Předepsané nebo minimální zálohy tedy budete měsíčně hradit dál, ale při podání přehledu OSSZ vám budou vyúčtovány. U činnosti vedlejší totiž nemusí být za určitých podmínek za zdaňovací období (kalendářní rok) sociální pojištění zaplaceno vůbec. Pokud bude váš rozhodný příjem z podnikání do limitu 93 387 Kč za celý rok, sociální pojištění nemusí být uhrazeno a přeplatek vám sociálka vrátí. Jestliže bude nad tento limit, bude vám předepsána záloha.

V praxi ještě existuje poměrně častá situace, kdy mnoho žen začne s podnikáním na mateřské, která jim plyne za zaměstnání. V takovém případě se také jedná o podnikání prostřednictvím činnosti vedlejší. První rok navíc nebudete odvádět žádné zálohy na sociální pojištění. Hromadně ho doplatíte až po podání přehledu, anebo vůbec, jestliže váš rozhodný příjem bude za rok 2022 činit méně než 93 387 Kč. Při příjmu do limitu vám nebudou na další rok předepsány zálohy.

Čtěte také: Čerpání nemocenského v souvislosti s porodem u OSVČ

Jak je splatné sociální pojištění u OSVČ?

Záloha na sociální pojištění je splatná od prvního do posledního dne v kalendářním měsíce, za který se platí. Za „hotovou“ platbu pak není považován den, kdy vám peníze odešly z bankovního konta, ale naopak den, kdy byly připsány na účet OSSZ.

Platba sociálního pojištění u OSVČ a rodičovský příspěvek

Ohledně podmínek platby záloh na sociální pojištění u rodičovského příspěvku platí totožná pravidla jako u peněžité pomoci v mateřství. Dobré je však vědět, že na rodičovské již můžete libovolně osobně podnikat. Během doby, co pracujete, však musíte zajistit péči o dítě. Jeho doba strávená v jeslích nebo školce je však do jeho 2 let časově omezená, a to pouze na 96 hodin měsíčně. U starších dětí se pak doba pobytu v takovém zařízení již nesleduje.

Čtěte také: OSVČ a zdravotní pojištění při dávkách v mateřství a rodičovství

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ