Z jakých příjmů se neodvádí pojištění

27.09.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Určité příjmy nepodléhají odvodům na sociální a ani zdravotní pojištění. Které to jsou?

Zdravotní pojištění musí mít v České republice vyřešené každý, neboť se jedná o zákonem povinnou daň, na jejímž základě lze využívat bezplatnou zdravotní péči. Sociální pojištění oproti tomu není povinné vždy, ale je vhodné si ho platit, přestože povinnost nemáte, neboť vám jinak budou chybět potřebné roky do důchodu.

Zdravotní a sociální se pak odvádí vždy ze mzdy nebo platu, OSVČ podnikající prostřednictvím činnosti hlavní si musí oba druhy pojistného hradit předepsanými zálohami. V praxi však můžeme najít i takové druhy výdělku, ze kterých sociální ani zdravotní odváděno není. Které to jsou?

Dohody u příjmů do limitu

Mnozí si přivydělávají skrz brigády, které se nejčastěji pracovněprávně ošetřují dohodou o provedení práce anebo dohodou o pracovní činnosti. Důležité je vědět, že pokud jsou hrubé příjmy z obou dohod do limitu, není z nich odváděno sociální ani zdravotní pojištění, ale pouze daň z příjmů fyzických osob ve výši 15 %.

U DPP je to do hranice 10 000 Kč měsíčně, z výdělku 10 001 Kč a vyššího se již pojistné odvádí. U DPČ je limit trošku nižší, a to 3499 Kč měsíčně. Z příjmu nad 3500 Kč je již pojištění také odváděno.

Čtěte také: Práce na dohodu v roce 2022

Kdy se neodvádí sociální a zdravotní

Zdroj: Depositphotos

 

Příjmy z nájmu

Pokud někomu pronajímáte byt, příjem z nájmu nepodléhá odvodům na sociální ani zdravotní pojištění, ať už je jakkoliv vysoký. V každém případě se však musí zdanit. Činí se tak jednou ročně při podávání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, kterým je kalendářní rok. Pokud by pak vaše příjmy byly nadprůměrně vysoké, využije se zvýšená sazba daně, která namísto 15 % bude 23 %.

Vše se však okolo pojistného mění ve chvíli, kdy není příjem z pronájmu příjmem ostatním, ale vykonáváte jej prostřednictvím živnostenského oprávnění. V takovém případě jde tedy už o podnikání a jako OSVČ si musíte sociální a zdravotní platit.

Čtěte také: Jak se daní pronájem?

Sociální dávky

Sociální ani zdravotní pojištění se neodvádí z příjmů ze sociálních dávek. Dobré je však vědět, že někteří příjemci jsou státními pojištěnci, což znamená, že zdravotní pojištění za ně po období pobírání hradí stát. Je tomu tak např. u starobních i invalidních důchodců, peněžité pomoci v mateřství, rodičovského příspěvku nebo podpory v nezaměstnanosti.

Sociální pojištění za ně pak neplatí nikdo, nicméně i to mají v některých případech po toto období vyřešeno. Doba pobírání některých sociálních dávek je totiž náhradní doba pojištění, která se také počítá do nároku na důchod. Je tomu tak opět u mateřské a rodičovské, a dále také při pobírání podpory v nezaměstnanosti a invalidního důchodu, pouze však pro invaliditu 3. stupně.

Čtěte také: Co se počítá do náhradní doby pojištění v rámci nároku na důchod?

Autorské honoráře do limitu

Kdo si přivydělává prostřednictvím autorských honorářů a příjem za měsíc u jedno plátce (zaměstnavatele) nepřesáhne částku 10 000 Kč, nebude mít z onoho výdělku odvedené sociální ani zdravotní pojištění. Odvede se zde pouze daň srážkou ve výši 15 %.

Jiná situace by však nastala tehdy, pokud by byl příjem u jednoho plátce daně vyšší než 10 000 Kč. To by se totiž z přivýdělku stala automaticky samostatně výdělečná činnost, na kterou by ani nebylo nutné zakládat živnostenské oprávnění, neboť by šlo o činnost v rámci autorského zákona. Příjmy ze samostatné činnosti podléhají dani z příjmů fyzických osob ve výši 15 % a dále také odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

Dobré je ještě vědět, že pokud by se jednalo o výdělečnou činnost vedlejší, z příjmu do ročního zisku 93 387 Kč nemusí být odvedeno pojištění sociální.

Čtěte také: Kdy bude vaše výdělečná činnost vedlejší?Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ