Zvýšení limitu u DPP by zatraktivnilo předčasné důchody

19.09.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Při odchodu do řádného důchodu je měsíční důchod vždy vyšší než při dřívějším odchodu do předčasného důchodu, který je trvale krácený. Přesto je pro některé lidi předčasný důchod zajímavým řešením jejich životní situace.

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. V praxi si tedy předčasní důchodci nejčastěji přivydělávají na dohodu o provedení práce. Když je totiž hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně, neplatí se z této dohody sociální pojištění. Pracovat na dohodu do limitu přitom může předčasný důchodce současně pro více zaměstnavatelů, neboť limit pro neplacení sociálního pojištění se sleduje u každého zaměstnavatele zvlášť.

Důchody a DPP

Zdroj: Depositphotos

 

Limit se dlouhodobě neměnil

Aktuálně již příjmový limit u dohody o provedení práce ve výši 10 000 Kč neodpovídá situaci na trhu práce a růstu mezd, neboť se dlouhodobě neměnil. Případné zvýšení na 15 000 Kč nebo 20 000 Kč by přitom bylo pozitivní i pro předčasné důchodce. Právě velmi omezená možnost přivýdělku je pro některé občany v předdůchodovém věku důvodem, proč si nemohou dovolit odejít do předčasného důchodu, přestože by již chtěli svoji pracovní činnost ze zdravotních nebo rodinných důvodů výrazně omezit.

Tip: Deset nepravd o předdůchodu

Předčasní důchodci pobírají důchod déle

Občané, kteří odejdou do předčasného důchodu, mají sice nižší měsíční důchod, ale současně ho pobírají déle než při odchodu do řádného důchodu. Z tohoto důvodu je legislativou předčasný důchod nejenom trvale nižší, když krácení za předčasnost je pro některé lidi vyšší, než by předpokládali, a současně se během let v korunovém vyjádření rozdíl z důvodu valorizace zvyšuje, ale také mají předčasní důchodci omezený vlastní aktivní příjem ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti do dosažení řádného důchodového věku. 

Praktický příklad – Čas na rodinu

Paní Věra chce pomoci dceři s výchovou vnuků, aby se mohla dcera věnovat i svojí kariéře. Paní Věře však chybí do dosažení řádného důchodového věku cca 2,5 roku. Paní Věra uvažuje o předčasném důchodu, přestože bude mít trvale nižší měsíční důchod nejenom z důvodu krácení za předčasnost, ale i z důvodu získání nižší doby pojištění. Paní Věra si chce tento výpadek alespoň v prvních letech kompenzovat částečným přivýdělkem na dohodu o provedení práce, nabídek má několik. Bohužel je limitována příjmem 10 000 Kč a pracovat současně pro více zaměstnavatelů nechce, protože by to pro ni znamenalo velkou ztrátu času stráveného dojížděním a výkon dvou různých činností by pro ni byl náročný. 

Praktický příklad – Zdravotní problémy

Panu Luďkovi chybí do dosažení řádného důchodového věku tři roky. Pan Luděk má zdravotní problémy, které nestačí pro přiznání invalidního důchodu, ale práce na plný úvazek pro něj znamená velké omezení. Pan Luděk by chtěl pracovat výrazně méně, a volí proto raději odchod do předčasného důchodu, aby měl jistý měsíční příjem a přivýdělek na DPP s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč. Pro pana Luďka by bylo zvýšení příjmového limitu pozitivní, neboť by si mohl vyšším přivýdělkem zvýšit svojí životní úroveň.

Tip: Kalkulačka předčasného důchodu 2022

Dosažení řádného důchodového věku = žádná omezení

Penzisté, kteří odešli do předčasného důchodu, si mohou po dosažení řádného důchodového věku libovolně přivydělat. Mohou mít i nadstandardně vysoké příjmy z klasické pracovní smlouvy ze zkráceného úvazku nebo z některé z pracovních dohod. Omezení možnosti výdělku předčasných důchodců do dosažení řádného důchodového věku je jedním z legislativních opatření, které podporuje odchod až do řádného starobního důchodu. Možnosti přivýdělku předčasných důchodců se však i přes vysokou inflaci dlouhodobě nezvýšily. 

Praktický příklad – předčasný důchod a DPP

Paní Helena odešla před dvěma roky do předčasného důchodu a koncem srpna dosáhla řádného důchodového věku. Vždy si přivydělávala na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč. Od září nastoupí k novému zaměstnavateli a bude moci mít hrubou měsíční odměnu z dohody o provedení práce 25 000 Kč, protože pro ni už neplatí žádné omezení týkající se výše příjmu.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 23 krát

Články ze sekce: DANĚ