Vrácení přeplatku na silniční daň

10.10.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Zaplatili jste zálohu na silniční daň, přestože už se vás povinnost netýká? V takovém případě si můžete zažádat o vrácení přeplatku.

Letos došlo k výrazným změnám zákona č. 16/1993 Sb., o silniční dani. Tato změna tak výrazně zúžila okruh povinných osob, které měly silniční daň platit. Nejedná se přitom o jedinou novinku, která se v zákoně změnila. Nově odpadla i povinnost hradit čtvrtletní zálohy. Změny jsou navíc účinné už od 1. ledna 2022, čili zpětně.

Kterých vozidel se tedy nově silniční daň netýká? Kde si můžete zjistit, zda také nemáte přeplatek, a jak zažádat o jeho vrácení?

Za jaká vozidla se platí silniční daň?

Od novely zákona se silniční daň platí pouze za vozidla N2 a N3, čili o hmotnosti 3,5 až 12 tun a nad 12 tun. Zařadit sem můžeme i jejich přípojná vozidla O3 a O4, čili o hmotnosti 3,5 až 10 tun a nad 10 tun.

Již tedy neplatí, že silniční daň musí být odvedena za všechna vozidla registrovaná, provozovaná nebo používaná v České republice, která slouží fyzickým i právnickým osobám k výdělečné činnosti. Silniční daň se nově odvádí pouze za nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a jejich přípojná vozidla nad stejnou hmotnost.

Čtěte také: Co se ještě změnilo u silniční daně?

Vrácení přeplatku na silniční daň

Zdroj: Depositphotos

Jak se platí silniční daň?

Dříve se silniční daň hradila prostřednictvím čtvrtletních záloh. Ty jsou již však změnou zákona zrušeny. Silniční daň se za rok 2022 odvede tedy až společně s podáním daňového přiznání do 31. ledna 2023. Od roku 2025 pak bude platit povinnost podat přiznání k silniční dani pouze elektronickou cestou.

Zálohy měly být v roce 2022 uhrazeny:

  • za první čtvrtletí do 15. dubna,
  • za druhé čtvrtletí do 15. července,
  • za třetí čtvrtletí do 17. října,
  • za čtvrté čtvrtletí do 15. prosince.

Jak si nechat vrátit přeplatek na dani?

Pokud jste letos zaplatili některou ze záloh, je dobré vědět, že si můžete zažádat o její vrácení. O to by měli zažádat zejména ti, kterým zanikla povinnost daň platit. Přeplatek kromě toho může posloužit také k úhradě nedoplatku jiné daně.

Ti, kteří mají povinnost daň platit i nadále, o vrácení zálohy žádat nemusejí. Vyúčtuje se společně s platbou při podání daňového přiznání. 

Finanční správa pak zveřejnila informaci, podle které eviduje na osobních daňových účtech poplatníků velké množství přeplatků na silniční dani nejen z letošního roku (zejména uhrazené zálohy na daň z doby před nabytím účinnosti novely), ale i z minulosti.

Existenci přeplatku si lze ověřit pomocí přihlášení do Online finančního úřadu prostřednictvím bankovní identity či datové schránky. Další možností je pak kontaktovat místně příslušného správce daně. Následně stačí ve webové aplikaci Finanční správy vyplnit žádost o vrácení přeplatku. Tu lze pak podat v písemné podobě, elektronicky nebo ústně do protokolu. V případě, že poplatník zvolí elektronickou podobu podání, lze tak učinit pouze prostřednictvím datové zprávy, která splňuje podmínky ověřeného podpisu (například ověřená identita, se kterou se přihlašuje do datové schránky).

Čtěte také: K čemu vám bude nápomocná bankovní identita?

Do kdy vám přeplatek vrátí?

Správce daně má na vyřízení žádosti 30 dní. Pokud si poplatník o přeplatek sám nepožádá, stává se přeplatek po 6 letech od konce roku, ve kterém vznikl, příjmem státu a poplatníkovi nárok na jeho vrácení zaniká.

Pro další informace, a to nejen k silniční dani, sledujte Finance.cz na Facebooku.

Zdroj: Jan Kašpar, daňový poradce KODAP

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: DANĚ