Stejný příjem neznamená také stejnou výši důchodu. Co vše má vliv na výši důchodu?

13.10.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Měsíční částku starobního důchodu ovlivňují nejenom dosažené příjmy, ale i získaná doba pojištění a případný odchod do předčasného důchodu. Podívejme se, jak výši důchodu přiznaného do konce letošního roku ovlivňuje získaná doba pojištění.

Dvěma základními údaji pro výpočet starobního důchodu jsou osobní vyměřovací základ a získaná doba pojištění, přičemž osobním vyměřovacím základem je průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění v letech 1986 až 2021.

Doba pojištění se při výpočtu starobního důchodu započítává v celých ukončených letech a do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, péče o závislou osobu v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu).

Stejný příjem a různá částka důchodu

Zdroj: Shutterstock

Každý rok pojištění hraje roli

Průměrná hrubá měsíční mzda za druhé čtvrtletí letošního roku činila 40 086 Kč. Právě u průměrné mzdy si vypočítáme starobní důchod přiznaný v letošním roce při zohlednění obou mimořádných valorizací v závislosti na získané době pojištění. Pro přiznání starobního důchodu v roce 2022 musí žadatel získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let, jinak mu nemůže být starobní důchod přiznán, proto máme jako nejnižší dobu pojištění uvedeno právě 35 let.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Starobní důchod

40 086 Kč

35 let

17 702 Kč

40 086 Kč

36 let

18 095 Kč

40 086 Kč

37 let

18 490 Kč

40 086 Kč

38 let

18 884 Kč

40 086 Kč

39 let

19 278 Kč

40 086 Kč

40 let

19 673 Kč

40 086 Kč

41 let

20 067 Kč

40 086 Kč

42 let

20 460 Kč

40 086 Kč

43 let

20 856 Kč

40 086 Kč

44 let

21 249 Kč

40 086 Kč

45 let

21 645 Kč

40 086 Kč

46 let

22 038 Kč

Předčasnost a starobní důchod

Při odchodu do předčasného důchodu závisí měsíční částka starobního důchodu rovněž na krácení za předčasnost. V přiložené tabulce máme vypočten předčasný důchod při různé míře krácení, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti.

Pro snazší porovnatelnost ve všech případech počítáme se získanou dobou pojištění v rozsahu 43 let. Občané uvažující o předčasném důchodu ale musí počítat s tím, že jejich měsíční předčasný důchod bude nižší nejenom z důvodu krácení za předčasnost, ale i kvůli získání nižší doby pojištění, než kdyby pracovali až do dosažení řádného důchodového věku.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Předčasnost ve dnech

Předčasný důchod

40 086 Kč

43 let

0–90

20 620 Kč

40 086 Kč

43 let

91–180

20 383 Kč

40 086 Kč

43 let

181–270

20 147 Kč

40 086 Kč

43 let

271–360

19 910 Kč

40 086 Kč

43 let

361–450

19 594 Kč

40 086 Kč

43 let

451–540

19 279 Kč

40 086 Kč

43 let

541–630

18 964 Kč

40 086 Kč

43 let

631–720

18 648 Kč

40 086 Kč

43 let

721–810

18 253 Kč

40 086 Kč

43 let

811–900

17 859 Kč

40 086 Kč

43 let

901–990

17 466 Kč

40 086 Kč

43 let

991–1080

17 070 Kč

40 086 Kč

43 let

1081–1170

16 677 Kč

40 086 Kč

43 let

1171–1260

16 281 Kč

40 086 Kč

43 let

1261–1350

15 888 Kč

Závěrem

Z výše uvedených tabulek je názorně vidět, že částku důchodu výrazně ovlivňuje získaná doba pojištění a případné krácení za předčasnost. Dva občané se shodnými příjmy tak mohou mít v praxi odlišné důchody, při zvolení předčasného důchodu dokonce výrazně.


Čtěte také:

Vypočítejte si, jak se zvýší váš důchod v roce 2023

Termíny výplat důchodů se v roce 2022 kvůli svátkům šestkrát posunou

Jak se zvýšil rozdíl mezi předčasným a řádným důchodem?

Jak lze s pomocí historických map zjistit, na jakém místě měli vaši předci dům nebo pole?

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY