Jak je to s nárokem na odstupné, když se nacházíte v ochranné době

09.11.2022 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Existují situace, kdy s vámi zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr, i pokud jste v ochranné době. Plyne vám v takových případech nárok na odstupné?

Říká se, že pokud se zaměstnanec nachází v ochranné době, nelze mu uložit výpověď. To ale není tak úplně pravda, resp. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v § 54 jasně nastiňuje situace, ve kterých to možné je. Skončení pracovního poměru v ochranné době ze strany zaměstnavatele tedy není vždy zcela vyloučeno. Jak je to ale v takovém případě s odstupným?

Dozvíte se:

Kdy zaměstnanci vzniká nárok na odstupné a v jaké výši?

Zaměstnanci mají podle zákona v určitých případech výpovědi nárok na finanční kompenzaci, jejíž minimální částku zákoník práce stanoví podle typu ukončení pracovního poměru a která se odvozuje od hrubého průměrného měsíčního výdělku. Skutečná výše odstupného ale závisí na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, a konečná částka tak může být vyšší, než stanovuje zákon. Aby měl zaměstnanec nárok na odstupné, musí dostat výpověď (§ 52 zákoníku práce) nebo ukončit pracovní poměr dohodou z důvodu: 

  • zrušení zaměstnavatele nebo jeho části, 
  • přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, 
  • nadbytečnosti zaměstnance z organizačních důvodů,
  • zdravotních překážek způsobených výkonem práce. 

V prvních třech případech má zaměstnanec právo na odstupné ve výši jednonásobku, dvojnásobku až trojnásobku hrubého průměrného výdělku podle délky pracovního poměru. V případě ukončení poměru kvůli pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání má zaměstnanec právo na dvanáctinásobek svého hrubého průměrného výdělku bez ohledu na délku pracovního poměru. 

Čtěte také: Kdy vás zaměstnavatel (ne)může vyhodit?

Výpověď v ochranné době a nárok na odstupné

Zdroj: Depositphotos

Výpověď v ochranné době

V ochranné době se nachází např. těhotná zaměstnankyně, zaměstnanci čerpající mateřskou a rodičovskou dovolenou, pracovníci, kteří jsou uznání dočasně práce neschopnými na základě lékařského posudku, a další.

I těm je však možné uložit platnou výpověď, jestliže se ruší zaměstnavatel anebo jeho část. Dále je možné pracovní poměr ze strany zaměstnavatele rozvázat, jestliže se přemisťuje on nebo jeho část, což je však vyloučeno u těhotných zaměstnankyň a dále těch, které čerpají mateřskou dovolenou, anebo zaměstnanců, kteří čerpají rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou.

A jak již bylo zmíněno, v obou případech vzniká při výpovědi nárok na odstupné, a to i v případě, že by se zaměstnanec nebo zaměstnankyně nenacházeli v ochranné době.

Čtěte také: Kdy musí zaměstnanec vrátit odstupné?

Jak je to s odstupným, když dá výpověď sám zaměstnanec?

Zaměstnanec může ukončit pracovní poměr v podstatě kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu s tím, že bude muset absolvovat dvouměsíční výpovědní dobu. On sám může ze zaměstnání odejít, pokud se nachází v ochranné době. Pokud by však dal výpověď pro některý z důvodů, pro který by měl jinak z důvodu výpovědi ze strany zaměstnavatele nárok na odstupné, odstupné nedostane. Je na něj nárok pouze tehdy, pokud pracovněprávní vztah vypoví zaměstnavatel, anebo za určitých podmínek při ukončení pracovního poměru vzájemnou shodou.

Ukončení pracovního vztahu dohodou a odstupné

Rozvázání pracovního poměru shodou obou smluvních stran je platné, pokud jej podepíše zaměstnanec i zaměstnavatel. A protože jde o písemnou dohodu, lze tímto způsobem řešit ukončení pracovního poměru za jakýchkoliv okolností, a to i pokud je zaměstnanec v ochranné době a pokud se ruší nebo přemisťuje zaměstnavatel.

Důležité však je, aby zůstal zachován nárok na odstupné. K tomu dojde jedině tehdy, pokud je v dohodě písemně uvedeno i to, z jakých důvodů spolu zaměstnanec se zaměstnancem pracovněprávní vztah rozvazují.

Čtěte také: Co je dobré vědět o rozvázání pracovního poměru dohodou?

Konec smlouvy na dobu určitou, ochranná doba a odstupné

Pokud vám končí pracovní smlouva na dobu určitou, zaměstnavatel vám ji není povinen prodloužit, a to ani pokud se nacházíte v ochranné době. Jestliže by se navíc v době ukončení rušil anebo přemisťoval, nevzniká vám ani nárok na odstupné, neboť smlouva končí uplynutím doby, nikoliv výpovědí ze strany zaměstnavatele pro uvedené důvody.

Čtěte také: Co dělat, když vám končí smlouva na dobu určitou?

Zdroj: Tomáš Smolík ze společnosti D.A.S. pojišťovna právní ochrany

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU