Maminky na rodičovské by si v budoucnu mohly přivydělat tzv. sousedským hlídáním dětí

08.11.2022 | , Finance.cz
Spotřebitel


Ministerstvo práce připravuje novou legislativní úpravu, která by pomohla řešit nedostatek míst ve školkách a dětských skupinách. Návrh představuje tzv. koncept sousedského hlídání, kdy by se do péče o předškolní děti mohly zapojit také fyzické osoby ve své domácnosti. Zároveň MPSV chystá zrušení maximálního 92hodinového školkového limitu pro děti do 2 let, kvůli lepšímu uplatnění rodičů na pracovním trhu.

Podobu konceptu sousedského hlídání nastřelili zástupci z Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) na akci s názvem „Dětské skupiny – rok s novelou“, kde se sešli na půdě Poslanecké sněmovny provozovatelé dětských skupin za účelem reagovat na novou legislativní úpravu dětských skupin, která je účinná od 1. 10. 2021. Celou akcí provázela účastníky poslankyně za Piráty Olga Richterová.

Provoz sousedských dětských skupin

Co jsou to dětské skupiny?

Myšlenka konceptu sousedských dětských skupin vznikla dle již zaběhlých zahraničních modelů tzv. Tagesmutter, které fungují například v Rakousku, Německu či pod jiným názvem ve Švýcarsku.

„Dobrali jsme se k principu, aby to byly skupinky o maximálně 4 dětech, včetně případných dětí vlastních, s jednou pečující osobou v běžné domácnosti,“ zmínila na semináři Olga Richterová.

Příklad:

Maminka jednoho dítěte ví, že chce zůstat na rodičovské a zároveň si přivydělat. Zároveň si je vědoma toho, že v okolí jejího bydliště je poptávka po hlídání dětí. Proto si založí tzv. sousedskou dětskou skupinu, která uspokojí potřeby rodičů, kteří chtějí nastoupit na pracovní trh, ale nesehnali místo v klasické školce nebo dětské skupině.

Dle Olgy Richterové by mělo jít o určitou alternativu péče o předškolní děti k dětským skupinám, ale s daleko vyšší mírou flexibility.

Tip: Podrobný návod, kde, kdy a jak podat žádost o rodičovský příspěvek

Hlídat budou moci pouze osoby s dokončenou kvalifikací

Návrh konceptu MPSV předpokládá, že k začátku poskytování sousedské skupiny by předcházela určitá kontrolní návštěva ze strany státu. Zároveň se nepočítá s tím, že by služba vyžadovala nějaké vstupní investice do zřízení sousedské skupiny.

Jisté je ale to, že pečující osoba, která by se starala maximálně o 4 děti v domácnosti, musela splnit určitou kvalifikaci. Ta by ovšem měla být v takové rozumné míře, aby zbytečně neodrazovala zájemce o poskytování služeb sousedských skupin.

Zároveň Ministerstvo práce a sociálních věcí počítá i se státními příspěvky na tyto skupiny. V současné době ještě není znám časový horizont, kdy by mohl být koncept zařazený do české legislativy. Je ale zřejmé, že vyjde současně s novelou, která upravuje provozování dětských skupin.

Kritika 92hodinového limitu pro děti do 2 let umístěných ve školkách / dětských skupinách

Velká kritika se ze strany provozovatelů dětských skupin ozývala na podmínku maximálních 92 hodin, po které může být dítě do 2 let umístěné ve školce / jeslích / dětské skupině, pokud jeho rodič čerpá rodičovskou dovolenou.

Tato hranice je dle provozovatelů velmi nízká a výrazně rodičům komplikuje uplatnění na pracovním trhu. Jelikož například jen cesta do práce a z práce může zabrat 2 hodiny denně. Často si tak nelze najít práci ani na částečný úvazek.

Z diskuze vyplynulo, že zástupci z MPSV i další odborníci tento problém vnímají a plánují tento časový limit úplně zrušit.

Další kritika provozovatelů dětských skupin se dotýkala aktuální výše státních příspěvků na provoz dětských skupin, přehnaných nároků na kvalifikaci pracovníků a nesoulad v požadavcích na požární bezpečnost.

Tip: Jak vysoké je školkovné v roce 2022?

Aktuální výše denních státních příspěvků na dítě v dětské skupině

Novela z 1. 10. 2021 také umožnila čerpat na provoz dětských skupin státní podporu. Výše státního příspěvku je závislá na věku dítěte, dle kterého je odvozena výše normativu. Pro dítě mladší 3 let je výše příspěvku 1,7násobek školského normativu. U starších dětí je výše normativu stejná jako pro soukromé školky.

V případě, že provozovatel vybírá příspěvky od rodičů a zároveň žádá o státní podporu, nemohou příspěvky od rodičů dětí mladších 3 let přesáhnout částku 4000 Kč za měsíc.

Přehled denních normativů v tabulce:

Denní normativy pro dětské skupiny

Výše denních normativů pro dětské skupiny pro rok 2022

Denní normativ na provoz na místo obsazené dítětem mladší věkové kategorie

495,18 Kč

Denní normativ na provoz na místo obsazené dítětem starší věkové kategorie

291,28 Kč

Denní normativ na stravu na místo obsazené dítětem mladší věkové kategorie

23,45 Kč

Denní normativ na stravu na místo obsazené dítětem starší věkové kategorie

13,80 Kč

Zdroj MPSV


Čtěte také:

Jak můžete pracovat na mateřské nebo rodičovské?

Rodičovský příspěvek se od 1. ledna 2023 nezvýší, zvýší se v průběhu roku 2023?

Štítky:


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: Spotřebitel