Od jak vysokého výdělku musíte podat daňové přiznání za rok 2023?

14.12.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Při překročení jaké částky vydělané mimo zaměstnání budete v roce 2024 podávat daňové přiznání za rok 2023? Do jaké částky si mohou přivydělat osoby v režimu paušální daně?

Od roku 2023 se zvýšil limit pro podání daňového přiznání. Navýšení limitu pro podání daňového přiznání bylo částí z celého tzv. Daňového balíčku.

Novela o dani z přidané hodnoty obsahovala také změnu limitu k registraci podnikatelů k DPH, navýšení limitu v režimu paušální daně a úpravu pokut za nedodržení povinností v souvislosti s podáním kontrolního hlášení.

Hranice pro zdanitelnost zanedbatelných příjmů ve výši 15 000 Kč byla platná už od roku 2003 a jejím účelem bylo zjednodušení daňového systému a také snížení administrativy. Limit však už nereflektoval současnou ekonomickou situaci.

Vzhledem k nárůstu cenové hladiny od roku 2003 o 70 % bylo navrženo zvýšit minimální limit zdanitelných příjmů na 25 000 Kč. Nakonec se ale Poslanecká sněmovna dohodla na navýšení až na 50 000 Kč. Navýšení nabylo účinnosti 1. 1. 2023.

Zvýšení limitu pro podání daňového přiznání

Zdroj: Shutterstock

Jaké příjmy se nezapočítávají do limitu zdanitelných příjmů?

Do limitu se nezapočítávají příjmy, které jsou od daně osvobozené. Povinnost podat daňové přiznání se netýká těch, kterým byla sražena daň srážkovou daní. Může jít například o situaci, kdy má student uzavřenou dohodu o provedení práce s výdělkem do 10 000 Kč a současně nepodepsal prohlášení poplatníka o dani z příjmů.

Do limitu se také nepočítají příležitostné příjmy, pro které i nadále zůstává limit ve výši 30 tisíc za kalendářní rok. Na navýšení limitu i pro příležitostné příjmy na 50 000 Kč se Poslanecká sněmovna neshodla.

V případě, že zaměstnanec po celý rok pracuje pro jednoho zaměstnavatele (nebo pro více, ale ne souběžně), podává za něj tzv. roční zúčtování daně zaměstnavatel. Daňové přiznání tedy nepodává.

Zaměstnanci vykonávající závislou činnost mohou mít jiné zdanitelné příjmy (podle zákona o daních z příjmů, § 7–10) maximálně do 20 000 Kč ročně, aby nemuseli podávat daňové přiznání.

Pozor: Daňové přiznání musí ovšem podat podnikatel, který vykazuje za zdaňovací období daňovou ztrátu. Tedy v případě, kdy jeho výdaje jsou vyšší než příjmy.

Tip: Porovnání důchodu z minimální mzdy a minimálních záloh OSVČ v roce 2024

Lidé v režimu paušální daně si nově mohou vydělat více

S navýšením limitu, který udává povinnost podat daňové přiznání, vzrostl zároveň i limit pro OSVČ, které vstoupily do režimu paušální daně. Jestliže tyto osoby mají kromě své samostatně výdělečné činnosti ještě navíc výdělky například ze zaměstnání nebo z pronájmů do částky 50 000 Kč, nebudou kvůli těmto příjmům podávat daňové přiznání.

Pro OSVČ v paušálním režimu začalo platit od začátku roku 2023 více změn. Dosud mohli tento systém využívat ti, kterým příjem za zdaňovací období nepřesáhl částku 1 milionu korun. Od roku 2023 se tato hranice zvýšila na 2 miliony stejně jako hranice pro vznik povinnosti registrovat se k DPH. Díky režimu paušální daně nemusí podnikatelé podávat daňové přiznání ani přehledy.

Avšak od roku 2023 se pro paušální daň zavedla tzv. 3 pásma, do kterých podnikatelé spadají podle výše svého příjmu za kalendářní rok, a na základě příjmu je poté odvozena také měsíční platba paušální daně. Již tedy neplatí pro všechny OSVČ v paušálním režimu odvod stejně vysoké měsíční částky. Více o novém paušálním režimu v našem článku.


Čtěte také: Zdanění příjmů z nájmu v praktických příkladech

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 16 krát

Články ze sekce: DANĚ