Vyrábět a prodávat vlastní kosmetické výrobky nemůžete jen tak. Co je potřeba zařídit?

30.11.2022 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Máte v plánu začít prodávat vlastní vyráběnou kosmetiku? Před začátkem výroby a prodeje se neobejdete bez získání nutné certifikace pro vaše výrobky.

Připravujete domácí mýdla, nebo třeba včelí produkty? Pokud jste dosud výrobky poskytovali pouze rodině a přátelům, nejspíše jste o žádné certifikaci neuvažovali.

Jinak to ovšem bude v případě, když se rozhodnete své vlastní výrobky veřejně prodávat. Ať už na svém e-shopu, nebo třeba na farmářských trzích. Pro odvětví kosmetiky platí velmi náročná legislativa, jejíž splnění je také mnohdy velmi finančně náročné.

Složitá administrativa a finanční náklady často zájemce od výroby vlastní kosmetiky odradí.

Vyrábět kosmetické produkty může jak fyzická, tak právnická osoba. Nejjednodušší v tomto procesu bude založení živnosti, kde předmět činnosti Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků spadá do volných živností, tudíž není potřeba dokládat žádné potvrzení o získané odbornosti. Nepotřebujete tedy žádné zdravotnické ani chemické vzdělání.

Tip: Provozovat podnikání lze i bez patřičné kvalifikace, kdy se stanoví garant k živnosti?

Certifikace kosmetických přípravků

Zdroj: Depositphotos

Legislativní rámec pro výrobu a prodej kosmetiky

Legislativu pro výrobu kosmetiky a její zavádění na trh Evropské unie upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích.

Dále se na kosmetickém průmyslu podílí zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a Směrnice pro správnou výrobní praxi (ČSN EN ISO 22716).

Patří váš výrobek do kosmetických přípravků?

„Kosmetickým přípravkem je jakákoli látka nebo směs určená pro styk s vnějšími částmi lidského těla (pokožkou, vlasovým systémem, nehty, rty, vnějšími pohlavními orgány) nebo se zuby a sliznicemi ústní dutiny, výhradně nebo převážně za účelem jejich čištění, parfemace, změny jejich vzhledu, jejich ochrany, jejich udržování v dobrém stavu nebo úpravy tělesných pachů,“ uvádí v článku 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích.

Co všechno vás čeká, než budete moci vyrábět a prodávat svoji vlastní kosmetiku?

Zřízení vlastní provozovny

Pro výrobu kosmetických produktů potřebujete mít také vlastní provozovnu. Tyto prostory musí splňovat všechna bezpečností, protipožární a hygienické standardy.

O nárocích na provozovnu a podmínkách pro výrobu kosmetických přípravků se dozvíte dále v normě ČSN EN ISO 22716. Tu lze koupit například na webových stránkách České agentury pro standardizaci. Po udělení povolení od hasičů, hygienické stanice a stavebního úřadu se můžete pustit do výroby kosmetických přípravků.

Jak zařídit zhodnocení bezpečnosti kosmetického přípravku?

Předtím, než se rozhodnete svoji kosmetiku oficiálně vyrábět a prodávat, se nevyhnete tzv. zhodnocení bezpečnosti kosmetického přípravku.

Pro to, abyste mohli o certifikaci požádat, musíte vytvořit konečnou verzi produktu, kterou chcete prodávat. Vzorek takového produktu pak budete poskytovat danému zařízení pro kontrolu a udělení certifikace. Nezapomeňte, že certifikovat musíte každý jednotlivý produkt, který chcete prodávat.

Bohužel, jak uvádí samo Ministerstvo zdravotnictví, neexistuje žádná oficiální státní databáze, kde by šlo najít fyzické osoby, které provádějí kontrolu bezpečnosti kosmetických přípravků. Obrátit se ale můžete i na Národní referenční centrum pro kosmetiku, které tato hodnocení bezpečnosti provádí také. Případně vám alespoň poradí, na koho se s tímto požadavkem můžete obrátit.

Které dokumenty budete při žádosti o certifikaci potřebovat?

K žádosti o certifikaci musíte doložit tyto dokumenty:

Bezpečnostní list ke každé surovině, která je obsahem kosmetického přípravku. Jeho úkolem je předat komplexní informace o dané surovině nebo směsi, nebezpečnosti látek pro lidské zdraví i pro životní prostředí.

Jestliže se krém na ruce skládá z 10 surovin, je nutné předložit ke každé surovině bezpečnostní list. Ten lze zajistit od dodavatele dané suroviny.

Každý bezpečnostní list musí obsahovat náležitosti, které jsou uvedené v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 v příloze II.

Dalším přikládaným dokumentem jsou procentuální tabulky. Do těch výrobce uvádí latinské názvy použitých surovin a registrační číslo CAS, což je číselný kód, který identifikuje chemické látky. Do tabulky se zároveň uvádí procentuální zastoupení suroviny a podsurovin v daném výrobku.

Dále jako výrobce kosmetického přípravku dokládáte postup přípravy, text složení od nejvíce obsažené látky po nejnižší procento obsažené látky, návrh etiket a případné alergeny výrobku.

Na výsledky laboratorních testů si počkáte cca 3 měsíce od podání žádosti.

Registrace výrobků do Evropského portálu notifikace kosmetických přípravků

Po udělení certifikace musíte ještě vaše výrobky registrovat. Povinnost registrace kosmetických přípravků do Evropského portálu notifikace kosmetických přípravků (CPNP) se vztahuje na ty, které jsou prodávány na území Evropské unie. Na základě této registrace bude vašim výrobkům přiděleno unikátní číslo.

Nahlášení výroby na hygienickou stanici

Poté, co splníte všechny předešlé povinnosti, je nutné datum výroby nahlásit na příslušnou krajskou hygienickou stanici a předat elektronickou cestou vyžádané dokumenty:

  • Kategorii kosmetického přípravku a jeho název,
  • jméno a adresu odpovědné osoby,
  • v případě dovozu i zemi původu,
  • členský stát, ve kterém má být kosmetický přípravek uveden na trh,
  • kontakt na fyzické osoby, na které je možné se v případě potřeby obrátit,
  • přítomnost látek ve formě nanomateriálů,
  • registrační číslo CAS,
  • rámcové složení pro účely rychlého a náležitého lékařského ošetření v případě obtíží.

Uchovávání dokumentace ke kosmetickému přípravku

Po uvedení kosmetického přípravku se na vás vztahuje povinnost uchovávat jeho informační dokumentaci po dobu minimálně 10 let od uvedení poslední šarže přípravku na trh.

Informační dokumentace zahrnuje popis kosmetického přípravku, zprávu o bezpečnosti (viz certifikace výrobku), popis výrobní metody, účinek kosmetického přípravku a informace o provedených zkouškách na zvířatech.

Po celém tomto procesu již můžete začít oficiálně vyrábět a prodávat produkty ve vaší prodejně, trzích či třeba na e-shopu. Počítejte s tím, že certifikace se bude pohybovat v desítkách tisíc korun. Celková suma je ale individuální dle počtu testovaných výrobků, surovin a druhů testů, které musí přípravky splnit.

Zdroje: Krajská hygienická stanice Vysočina, Ministerstvo zdravotnictví, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, Státní zdravotní ústav


Čtěte také:

Na výchovné od roku 2023 bude mít nakonec nárok mnohem více osob

Jak se v roce 2023 zvýší náklady na bydlení u příspěvku od Úřadu práce?

Jaké je nezabavitelné minimum při srážkách ze mzdy či důchodu?

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU