Jaké je nezabavitelné minimum při srážkách ze mzdy či důchodu? Kdy se exekuce zastavuje?

09.11.2022 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Exekučně nezabavitelné minimum může být vyšší: Kolik peněz nyní nově zůstává při exekuci dlužníkům a kolik připadá věřitelům? A co když zaměstnancova mzda stačí právě jen na nezabavitelné částky? Kdy se exekuce zastavuje?

Od října letošního roku došlo kvůli inflaci již ke čtvrté letošní valorizaci nepostižitelných částek, které při exekuci formou srážek ze mzdy, platu a sociálních dávek vždycky musejí zůstat dlužníkovi. Nezabavitelná částka na samotného dlužníka činí 11 103,75 Kč a na vyživované osoby 3701,25 Kč. Nezabavitelná částka pro dlužníka tak vzrostla oproti třetímu čtvrtletí 2022 poměrně výrazně o 1687,50 Kč a nezabavitelná částka na jím vyživovanou osobu o 562,50 Kč. Tyto nezabavitelné částky musejí dlužníkovi zůstat již z důchodu vypláceného v říjnu. Pro zaměstnance pak platí zvýšené nezabavitelné částky až nyní v listopadu 2022 při zúčtování a výplatě mzdy za říjen.

 

Od 1. 7. 2022, resp. od zúčtování příjmu za červenec 2022

do 30. 9. 2022, resp. do zúčtování příjmu za září 2022

Od 1. 10. 2022, resp. od zúčtování příjmu za říjen 2022

do 31. 12. 2022, resp. do zúčtování příjmu za prosinec 2022

Nezabavitelná částka na dlužníka

9416,25 Kč

11 103,75 Kč

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu 

3138,75 Kč

3701,25 Kč

Dále se dozvíte:

Kdy se exekuce zastavuje, protože dlužník pobírá málo peněz, nebo vůbec nic

Nezabavitelné minimum však není totéž co nezabavitelné částky, resp. jejich celkový součet. Dlužníkovi může zůstávat více než jen nezabavitelné částky. A pokud má dlužník důchod nebo čistou mzdu právě jen ve výši součtu nezabavitelných částek, srážky vůbec nemohou být provedeny a všechno zůstává dlužníkovi.

Pokud exekutor usiluje o srážky ze mzdy marně po dobu 2 let, protože dlužník vůbec mzdu nebo plat nepobírá, soud exekuci zastaví.

Taktéž dojde k zastavení exekuce, pokud dlužník po dobu 3 let nepobírá mzdu v takové výši, aby mohly být srážky prováděny.

TIP: Kalkulačka srážek ze mzdy

Když je příjem v nedostatečné výši

Pokud tedy dlužník 3 roky dostává mzdu nižší, nebo maximálně stejně vysokou, jako je součet nezabavitelných částek, dojde k ukončení exekuce. To bylo od letošního roku zpřísněno, lhůta je delší. Dříve stačilo, aby dlužník nepobíral mzdu vůbec nebo jeho mzda byla v nedostatečné výši pouze po dobu 1 roku a už to mohlo vést k zastavení exekuce.

Jenže zpravidla tomu není tak, že dlužník má mzdu nebo důchod jen ve výši nezabavitelných částek, to by pak přece exekuce nemohly probíhat, takže mu přece lze něco srazit ve prospěch věřitelů.

Čtěte také: Jak se sráží ze mzdy, když má někdo více exekucí?

Nezabavitelné minimum při srážkách ze mzdy či důchodů

Zdroj: Depositphotos

 

Výše nezabavitelného minima odvisí také od toho, o jaký jde dluh

Všechno, co je nad nezabavitelné částky, tedy co zbude po jejich odečtení, se rozdělí na 3 stejně velké třetiny. A pak záleží, kvůli jakým dluhům je nařízena exekuce, jestli jde o pohledávky přednostní, nebo nepřednostní.

Přednostními pohledávkami jsou v prvé řadě výživné, dále pak náhrada škody na zdraví, náhrada škody způsobené trestnou činností, dluhy na daních a pojistném placeném státu či zdravotní pojišťovně aj.

Nepřednostními pohledávkami jsou např. dluhy na nájemném, úhradách za elektřinu, plyn, pokuty za černou jízdu ve veřejné dopravě.

Podle druhu dluhu dvě, nebo jedna třetina zbytku čisté mzdy

Pokud je exekuce prováděna pro nepřednostní pohledávku, srazí se ve prospěch věřitele jenom jedna třetina z toho, co je nad nezabavitelné částky. Pokud jde o přednostní exekuci, srazí se dvě třetiny. To znamená, že když jde o nepřednostní pohledávku, nezabavitelným minimem, které zůstává dlužníkovi, je součet nezabavitelných částek a dvou třetin toho, co zůstává z čisté mzdy po jejich odečtení. Pokud je sráženo pro přednostní pohledávku, dlužníkovi zůstává a jeho nezabavitelným minimem je součet nezabavitelných částek a jedné třetiny zbytku čisté mzdy.

Čtěte také: Co je dobré vědět o exekucích? 1. díl: co exekutor ze zákona nesmí zabavit?

Když má dlužník vysoký příjem

Může se stát, že dlužník má poměrně slušně vysoký příjem, ale není schopný se s věřiteli dohodnout třeba na splátkovém kalendáři. Pak platí, že všechno, co zbude po odečtení nezabavitelných částek a je nad částku 29 610 Kč, už plně připadá věřitelům.

Příklad:

Svobodný a bezdětný dlužník má vysokou čistou mzdu 45 000 Kč. Zřejmě by tak mohl splácet své dluhy dobrovolně mimo exekuci, ale pro nezájem věci řešit nebo pro nedohodu s věřitelem v exekuci přece jen skončil. Nebo mu exekuce přetrvává z doby, kdy měl mnohem nižší mzdu.

Nezabavitelnou částkou dlužníka je 11 104 Kč. Když tuto částku odečteme od čisté mzdy, zůstává ještě 33 896 Kč. O 29 610 Kč se podělí dlužník a věřitelé. Pokud je vymáhán nepřednostní dluh, dlužníkovi zůstane 2 × třetina z 29 610 Kč čili 2 × 9870 Kč čili 19 740 Kč a nezabavitelná částka 11 104 Kč, takže celkem 30 844 Kč. Věřitel dostane jednu třetinu z 29 610 Kč čili 9870 Kč a všechno nad 29 610 Kč čili 4286 Kč, takže celkem 14 156 Kč.

Dlužníkova čistá mzda se tak mezi dlužníka a věřitele rozdělí v poměru 30 844 Kč pro dlužníka a 14 156 Kč pro věřitele. Kdyby však šlo o přednostní pohledávku, nedostane věřitel jen 1 třetinu ze zbytku čisté mzdy (do částky 29 610 Kč) po odečtení nezabavitelné částky, ale 2 třetiny a naopak dlužníkovi zůstane z tohoto zbytku jen 1 třetina a ne 2 třetiny, takže poměr rozdělení mzdy bude 20 974 Kč pro dlužníka a pro věřitele 24 026 Kč.

Důvěřuj, ale prověřuj

Příště si zopakujeme všechny změny, které nastaly ohledně čísel rozhodujících v roce 2022 o míře srážek ze mzdy. Pro každé kalendářní čtvrtletí platila jiná pravidla. Dlužníci i jejich věřitelé si tak budou moci zkontrolovat, co jim vždy muselo zůstat, resp. co na druhou stranu muselo být sraženo.

Čtěte také: Jak probíhají mobiliární exekuce v roce 2022?

Štítky:

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY