Může si manžel za vašimi zády vzít půjčku?

09.12.2022 | , Finance.cz
ÚVĚRY A PŮJČKY


Manžel si sice může vzít bez vašeho vědomí půjčku, ale neznamená to, že jste za ni vždy zodpovědní i vy. Jsou i situace, kdy se můžete bránit a neplatit dluh, který jste neudělali.

Uzavřením manželství automaticky vzniká společné jmění manželů (SJM), pokud se manželé nedomluví jinak. A SJM nadále trvá, pokud se během manželství nerozhodnou oba manželé pro zúžení či vypořádání.

Zdroj: Shutterstock

Neznamená to však, že vše, co je vaše, je i manžela či manželky. I v rámci SJM se rozlišuje, co je a není součástí.


Do společného jmění manželů se nezahrnují:

  • osobní potřeby (oblečení, hygienické pomůcky),
  • dary a dědictví, pokud není výslovně uvedeno jinak,
  • náhrada nemajetkové újmy,
  • náhrada za poškození nebo zničení nebo ztrátu majetku výhradně jednoho z manželů.

A naopak do SJM spadá:

  • majetek, který jeden nebo oba manželé získali během manželství,
  • zisky z výlučného majetku,
  • mzda obou manželů,
  • dluhy, které jeden nebo oba manželé vytvořili během manželství.

A právě dluhy jsou to, co po čase může druhého z manželů překvapit. Půjčku si totiž může vzít i jen jeden z manželů. Správně by sice měl například manžel sdělit manželce, že si plánuje vzít úvěr, ale v praxi se můžeme setkat i s případy, kdy to tak není. Manželka se o dluhu dozví po letech, a pokud ho manžel není schopen splácet, začnou ho banky vymáhat po ní.

Zákon bankám nedává přesný návod, jak postupovat

Každá banka na českém trhu má vlastní interní pravidla při rozhodování, zda vám půjčku poskytne, či ne. Zákon jim nedává konkrétní přesný návod, které informace mají od klientů zjišťovat. Dává jim ale povinnost posoudit úvěruschopnost žadatele. Jinými slovy banka musí posoudit, jestli poskytuje půjčku někomu, kdo ji zvládne splácet. „Ze zákona nevyplývají jednotlivé kroky, které by měl poskytovatel úvěru provést, pouze obecně uvádí, že poskytovatel by měl bonitu zjistit na základě nezbytných, spolehlivých, dostatečných a přiměřených informací získaných od spotřebitele nebo i z jiných zdrojů (typicky registry dlužníků),“ uvedl pro Finance.cz JUDr. Jiří Matzner, advokát z advokátní kanceláře Matzner Legal. Dále zákon stanovuje, že by měl poskytovatel posoudit zejména schopnost spotřebitele splácet sjednané pravidelné splátky spotřebitelského úvěru, a to na základě porovnání příjmů a výdajů spotřebitele a způsobu plnění dosavadních dluhů.

A samozřejmě pak banky poskytnout úvěr jen v případě, že z posouzení vyplývá dostatečná schopnost splácet.

Banky tedy nejsou povinny zjišťovat například rodinný stav žadatele nebo vyžadovat písemný souhlas druhého z manželů, než úvěr schválí. Zda banka o tyto informace požádá nebo poskytnutím těchto údajů podmíní poskytnutí úvěru, je jen na ní.

Tip: Nemovitost jako společné jmění manželů: jak na daňové přiznání k dani z nemovitostí?

Rodinný stav sledují všechny banky

Při žádosti o půjčku sledují rodinný stav všechny banky a záložny, ale někdy záleží na výši úvěru. Platí, že pro většinu bank je to jeden z parametrů při posuzování vaší žádosti a jeho sdělení je podmíněno získáním půjčky. „Rodinný stav žadatele je nutné sdělit u všech typů našich úvěrů bez ohledu na jejich výši. Je to jeden z povinných údajů, které klient (fyzická osoba) uvádí v žádosti o poskytnutí úvěru,“ uvedl pro Finance.cz Pavel Čihák, ředitel externí komunikace NEY spořitelního družstva.

„Tato informace nás zajímá s ohledem na posouzení rozpočtových odlišností domácností sezdaných a nesezdaných žadatelů,“ říká Iva Guldová, expertka na nezajištěné úvěry v České spořitelně.

Například Max banka ale sleduje rodinný stav až u vyšších částek úvěrů. „V procesu vyřizování úvěrové žádosti nabízíme klientovi jednoduchou možnost, jak druhého z manželů informovat. Funguje to tak, že během procesu vyřizování úvěrové žádosti na klientem sdělený kontakt a s jeho souhlasem odesíláme textovou zprávu. Pokud kontakt pro tuto komunikaci u většího úvěru a v případě SJM odmítne žadatel sdělit, vedeme toto v patrnosti při zpracování úvěrové žádosti,“ dodává Jakub Švestka, tiskový mluvčí Max banky.

Tip: Kdo to zaplatí? Musejí věřitelé, třeba dodavatelé služeb, respektovat rodinné dohody?

U hypoték vyžadují souhlas druhého manžela všichni

Specifickou kategorií jsou hypotéky, tam vyžadují souhlas druhého z manželů všechny banky. Není to ale překvapivé, protože hypotéku v manželství si pravděpodobně berou oba manželé. Tím se stávají spoludlužníky a oba jsou zahrnuti do celého procesu žádání o hypoteční úvěr.

I kdyby si ale hypotéku brala například jen manželka, banky po ní budou chtít i souhlas manžela. „Zákonná povinnost vyžadovat souhlas druhého manžela pro uzavření smlouvy o hypotečním úvěru není, nicméně bez souhlasu druhého manžela by to bylo pro banku příliš vysoké riziko,“ dodává JUDr. Jiří Matzner.

U ostatních půjček už ale banky tak striktní nejsou

Samozřejmě platí, že byste svého manžela či manželku měli informovat o tom, že si berete půjčku či úvěr, a proč. A ideálně byste se na tomto kroku měli oba shodnout. Banky ale ne vždy vyžadují písemný souhlas i druhého z manželů, když půjčku poskytují.

Banka Sledování rodinného stavu Vyžadování souhlasu obou z manželů
Air Bank Ano Ano – od 300 000 Kč výše
Banka CREDITAS Ano Ano
Česká spořitelna Ano Ano – u vyšších částek úvěru
ČSOB Ano Ne
Fio banka Ano Ano – u vyšších částek úvěru
Hello bank Ano Od 300 000 výše
Komerční banka Ano Ano – od 300 000 Kč výše
Max banka Ano – u vyšších částek úvěru Ne
mBank Ano Ne
MONETA Money Bank Ano Ano
NEY spořitelní družstvo Ano Ano
Raiffeisenbank Ano Ne
Ano Ano Ne

Banky přistupují k posuzování jednotlivých žádostí o půjčku individuálně. Podle toho se také v jednotlivých případech může lišit postup. A to pochopitelně ne jen banka od banky, ale i v rámci banky.

Například NEY spořitelní družstvo poskytuje jen zajištěné úvěry a souhlas druhého z manželů vyžaduje vždy s výjimkou zúžení SJM. „V případě, že o úvěr žádá pouze jeden z manželů, žádáme o doložení notářského zápisu o rozdělení/zúžení SJM a listu vlastnictví (LV) s majetkem zapsaným právě pro tohoto manžela, a to bez ohledu na výši úvěru nebo typ úvěru,“ dodává Pavel Čihák.

Další banky pak vyžadují písemný souhlas druhého z manželů až od určité výše úvěru. „Souhlas manžela nebo manželky s uzavřením smlouvy o půjčce je zapotřebí u půjček převyšujících 300 tisíc korun,“ říká Roman Macháček, tiskový mluvčí Air Bank. Stejný limit má nastavený i Hello bank.

Banky ale mohou mít tyto limity nastavené proměnlivě v závislosti na příjmu žadatele. Co je u jednoho žadatele považováno za vyšší částku, a tudíž je schválení podmíněno souhlasem druhého z manželů, může být u druhého žadatele považováno za nižší částku a souhlas vyžadován nebude.

Komerční banka na situaci nahlíží z pohledu celkové zadluženosti domácnosti. „U spotřebitelských úvěrů sledujeme celkovou úvěrovou angažovanost domácnosti. Pokud překročí 500 tisíc, požadujeme, aby se manžel/manželka stal/a spoludlužníkem,“ informuje Michal Teubner, tiskový mluvčí banky. A samozřejmě ve chvíli, kdy je druhý manžel spoludlužníkem, je vyžadován i jeho písemný souhlas.

Tip: Kdy můžete zápůjčku sjednat sami a kdy potřebujete souhlas druhého manžela?

Některé banky souhlas nevyžadují

Řada bank pak souhlas druhého z manželů nevyžaduje. „Banka nekontroluje, jestli je o půjčce informován manžel/manželka, a ani nevyžaduje, aby se stali spoludlužníky,“ uvádí Tereza Kaiseršotová, tisková mluvčí Raiffeisenbank.

Důvody bank jsou různé. Někdo spoléhá na serióznost klientů. „Písemný souhlas již není vyžadován, ale klient ve smlouvě o úvěr uvádí, že po podpisu smlouvy je povinen druhého z manželů informovat,“ uvádí Patrik Madle, tiskový mluvčí ČSOB.

Max Banka nabízí klientům možnost své osobní informace nesdělit. „Je to především proto, že žadatel má možnost nám svůj rodinný stav nesdělit. V procesu ale žadatele upozorňujeme, že v případě SJM je správně důležitá rozhodnutí činit společně,“ uvedl pro Finance.cz Jakub Švestka, tiskový mluvčí Max banky. Je tedy na klientově odpovědnosti, aby s bankou sdílel informace o tom, zda je, či není v manželství.

A UniCredit Bank souhlas druhého z manželů nevyžaduje, pokud žadatel prokáže dostatečnou schopnost splácet sám. „Souhlas obou z manželů nevyžadujeme, zejména pokud hlavní žadatel dokáže ze svého čistého příjmu splácet požadovaný úvěr. Pokud mu příjem nestačí, je nutný spolužadatel, a tudíž druhý z manželů je zahrnut do celého procesu poskytnutí úvěru,“ informuje Petr Plocek, tiskový mluvčí banky.

Tip: Dědictví bez závěti a pozůstalý partner

Kdy ještě banka (ne)vyžaduje souhlas druhého z manželů?

Pokud bude druhý z manželů uveden ve smlouvě o úvěru, je samozřejmé, že banka bude chtít i jeho písemný souhlas, protože jde o spolužadatele. Pokud na smlouvě uveden nebude, pak záleží na interních pravidlech konkrétní banky.

V případě, že máte v manželství zúžené SJM, případně předmanželskou smlouvu, která ke zúžení vedla, nebudou po vás banky vyžadovat souhlas druhého z manželů vůbec. Budete ale muset doložit notářský zápis o zúžení nebo rozdělení společného jmění manželů a pravděpodobně také list vlastnictví s majetkem zapsaným na vaše jméno. Tady ale zároveň platí, že druhý z manželů není za vzniklý dluh odpovědný, a to právě díky právnímu ošetření.

Jste odpovědní za dluhy druhého z manželů?

Často se dočítáme jakousi „obecnou pravdu“, že za dluhy vzniklé v manželství jsou zodpovědni oba manželé, ať už jeden z nich o dluhu věděl, nebo ne. Není to však absolutní pravda.

Zaprvé toto neplatí hlavně v případě, kdy došlo ke zúžení nebo rozdělení společného jmění manželů. K tomu se manželé uchylují právě proto, aby byl každý zodpovědný jen za svoji část. Pokud tedy máte společné jmění manželů zúžené či rozdělené, nejste za dluhy toho druhého zodpovědni. A nezáleží na tom, zda jste o nich věděli, nebo nevěděli.

A dále existují i výjimky v případě, že máte společné jmění manželů a nijak jste ho neupravovali. „Do SJM nespadají dluhy, které se týkají majetku, který je ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů, a dále dluhy, které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž by se přitom jednalo o obstarávání každodenních potřeb rodiny,“ vyjmenovává Jiří Matzner.

Například koupě nemovitosti nebo půjčka na vánoční dárky či na dovolenou nespadají do každodenních potřeb rodiny. Pokud by si tedy váš manžel či manželka vzali půjčku za vašimi zády za podobným účelem, máte právo se po zjištění takové situace bránit. „Pokud by manžel jednal v těchto mimořádných záležitostech bez souhlasu, druhý manžel by se mohl žalobou dovolávat neplatnosti takového jednání,“ informuje Jiří Matzner.

Tip: Stát zakázal manželce pracovat u manžela jako hospodyně. Pracovní poměr nejde dohromady s manželským

A co vymáhání dluhů?

Podobně můžete postupovat v případě, že už by manžel dluh nesplácel a následně chtěla banka vymáhat dluh po vás, například přes exekutora. Tady platí, že ačkoli dluh je dluhem jen jednoho z manželů, může se věřitel – v tomto případě banka – uspokojit ze společného jmění manželů. Tedy například z peněz na vašem účtu. „Pokud by však dluh vznikl proti vůli jednoho z manželů, tj. bez jeho souhlasu, může tento nesouhlas se vznikem dluhu dodatečně projevit bez zbytečného odkladu (vůči věřiteli) poté, co se o vzniku dluhu dozvěděl,“ radí Jiří Matzner.

Společné jmění manželů pak může být postiženo pouze do takové výše, která by představovala podíl dlužníka, kdyby došlo k vypořádání společného jmění jako při rozvodu manželství.

Tip: Které doklady si musíte po svatbě vyřizovat znovu?

 

Autor článku

Veronika Doskočilová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: ÚVĚRY A PŮJČKY