Máte povinnost podat daňové přiznání, i když jste v minulém roce neměli žádné příjmy?

27.03.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Jak postupovat, když jste neměli v minulém roce jako podnikatelé žádné příjmy? Musíte podat daňové přiznání? A jak je to s přehledy na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení?

Jako podnikatelé máte povinnosti vůči finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Často se můžete dostat do situace, kdy jste nedosáhli žádných příjmů. V případě, že živnost nezrušíte a podnikáte dál, berou vás zmíněné instituce stále jako podnikající osoby.

Tip: Podívejte se, do kdy podat daňové přiznání v roce 2023

Zdroj: Depositphotos

Podání nulového přiznání, nebo čestného prohlášení o nulových příjmech?

Daňové přiznání obecně nepodávají ti podnikatelé, kteří se registrovali do režimu paušální daně a neporušili jeho podmínky. Jak je to ale v situaci, kdy jste neměli během kalendářního roku žádné příjmy?

V případě nulových příjmů se na vás povinnost podat daňové přiznání nevztahuje. Měli byste ale o těchto nulových příjmech informovat finanční úřad.

Na výběr tedy máte ze dvou možností. Buď podáte tzv. nulové daňové přiznání, nebo zašlete finančnímu úřadu prohlášení o nulových příjmech v termínech pro podání daňového přiznání, jak uvádí daňový řád v § 136 odstavci 5.

„Nevznikla-li daňovému subjektu ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani, ke které je registrován, sdělí tuto skutečnost správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání nebo vyúčtování.“

Forma sdělení není zákonem nijak upravena, je tedy na vás, jak to provedete. Můžete využít například níže zobrazený vzor.

Čestné prohlášení o nulových příjmech

Zdroj: cestnaprohlaseni.cz

Měli jste příjem nižší než 15 000 Kč? Nemusíte podávat přiznání 

Obecně má povinnost podle zákona o daních z příjmů podat daňové přiznání ten, jehož zdanitelné příjmy přesáhly částku 15 000 Kč. Dále ale i ten, který má sice roční příjmy nižší než 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu, tedy tehdy, když jsou výdaje na podnikání vyšší než příjmy.

Jestliže tedy máte nižší příjmy než 15 000 Kč a nevykazujete daňovou ztrátu, podávat přiznání nemusíte. Měli byste ale o této skutečnosti informovat finanční úřad prostřednictvím čestného prohlášení.

Od roku 2023 se tato hranice zvyšuje z 15 000 Kč na 50 000 Kč. Proto podnikatelé, kteří v letošním roce dosáhnou nižšího příjmu než 50 000 Kč, nebudou mít povinnost podat daňové přiznání.

Přehledy musíte podat i při nulových příjmech

I přesto, že při nulových příjmech nemusíte podávat daňové přiznání, budete muset podat přehledy na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. V evidenci těchto institucí jste vedeni dále jako OSVČ, jestliže jste živnost nepozastavili či nezrušili.

Obecně se termín pro podání přehledů určuje podle toho, kdy podnikatel podal daňové přiznání. Nejpozději do jednoho měsíce od podání daňového přiznání. Pokud by podnikatel podal daňové přiznání elektronicky, je jeho povinností podat přehled do 1. června 2023.

Výjimku v termínu mají ale osoby, které nemají povinnost přiznání podávat. Do této kategorie se řadí i podnikatelé s nulovými příjmy. Tyto osoby musejí podat přehledy standardně nejpozději do 8. dubna. Tento termín ale připadá v roce 2023 na sobotu a velikonoční svátky, z toho důvodu je termín prodloužen na úterý 11. dubna 2023.

V případě, že byste přehledy nepodali, vás instituce samy o povinnosti informují. Je ovšem nutné na jejich výzvu reagovat a přehledy dodatečně podat, abyste zbytečně za opomenutí nemuseli platit sankce, které mohou být u ZP do výše 50 000 Kč a u OSSZ do výše 20 000 Kč.


Čtěte také: Do kdy letos musíte odevzdat přehledy na ČSSZ a zdravotní pojišťovnu?

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DANĚ