Jak vyplnit přehledy, když jste během roku 2022 měnili zdravotní pojišťovnu

25.04.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Osoby samostatně výdělečně činné mohly, stejně jako ostatní pojištěnci, změnit od 1. července loňského roku zdravotní pojišťovnu. V takovém případě musejí za rok 2022 vyplnit dva přehledy. Jak postupovat? Na co si dát pozor?

V přehledu za rok 2022 se vypočítá roční zdravotní pojištění. Od vypočteného ročního zdravotního pojištění se odečtou zaplacené zálohy během roku. Měsíční záloha za příslušný měsíc je splatná do 8. dne následujícího měsíce. Případný nedoplatek je nutné uhradit do 8 dní od odevzdání přehledu. Přeplatek je možné si nechat zaslat na účet nebo použít na úhradu nových měsíčních záloh.

Zdroj: Pixabay

Termín pro odevzdání přehledu

Příslušné zdravotní pojišťovně je nutné přehled doručit do jednoho měsíce po termínu pro odevzdání daňového přiznání. V případě, že bylo daňové přiznání odevzdáno elektronicky, což je případ většiny OSVČ, je nutné přehled za rok 2022 odevzdat do 2. 6. 2023.

Tip: Minimální zálohy pro OSVČ v roce 2023, kdy je začít platit?

Vyplnění dvou přehledů

Zdravotní pojišťovnu je možné změnit jednou za 12 kalendářních měsíců, přičemž termíny jsou od 1. července nebo od 1. ledna. OSVČ, které změnily zdravotní pojišťovnu od 1. července 2022, musí přehled za rok 2022 odevzdat na starou i novou zdravotní pojišťovnu. Daňový základ je v takových případech u obou zdravotních pojišťoven shodně vysoký.

Praktický příklad

Podnikatel Pavel dosáhl za rok 2022 hrubého zisku, tj. příjmu poníženého o související výdaje, ve výši 812 400 Kč. Každou polovinu roku 2022 byl pan Pavel pojištěn u jiné zdravotní pojišťovny. Na zálohách za leden až červen zaplatil 20 256 Kč.

Za leden až březen 2022 platil nižší zálohy než za duben až červen 2022, protože po odevzdání přehledu za rok 2021 se mu měsíční zálohy zvýšily (dosáhl vyššího zisku než za rok 2020), přičemž nová měsíční záloha se poprvé platí za měsíc, kdy byl přehled odevzdán. Za leden až březen zaplatil pan Pavel měsíční zálohu ve výši 2998 Kč a za duben až červen potom 3754 Kč.

Na zálohách za červenec až prosinec zaplatil pan Pavel 22 524 Kč (6 měsíců × 3754 Kč).

Výpočet nedoplatku u staré zdravotní pojišťovny

Položka

Částka

Daňový základ (hrubý zisk)

812 400 Kč

Vyměřovací základ

406 200 Kč

Počet měsíců výkonu samostatné činnosti

12 měsíců

Počet měsíců u příslušné zdravotní pojišťovny

6 měsíců

Zdravotní pojištění za rok 2022

27 419 Kč

(6/12 × 406 200 × 13,5 %)

Zaplacené zálohy

20 256 Kč

Nedoplatek na zdravotní pojištění za rok 2022

7163 Kč

(27 419 Kč − 20 256 Kč

 

Výpočet nedoplatku u nové zdravotní pojišťovny

Položka

Částka

Daňový základ (hrubý zisk)

812 400 Kč

Vyměřovací základ

406 200 Kč

Počet měsíců výkonu samostatné činnosti

12 měsíců

Počet měsíců u příslušné zdravotní pojišťovny

6 měsíců

Zdravotní pojištění za rok 2022

27 419 Kč

(6/12 × 406 200 × 13,5 %)

Zaplacené zálohy

22 524 Kč

Nedoplatek na zdravotní pojištění za rok 2022

4895 Kč

(27 419 Kč − 20 256 Kč)

Nová měsíční záloha

 4570 Kč

(27 419 Kč : 6 měsíců)

Zdroj: vlastní výpočet autora

Podnikateli Pavlovi vznikne nedoplatek na zdravotní pojištění za rok 2022 u staré i u nové zdravotní pojišťovny. Důvodem je skutečnost, že hrubý zisk za rok 2022 má vyšší než za rok 2021, a na zálohách tak zaplatil méně, než činí roční zdravotní pojištění. Částka nedoplatku je přitom u obou zdravotních pojišťoven rozdílná, protože začátkem roku 2022 platil nižší zálohy než od odevzdání přehledu za rok 2021. Novou měsíční zálohu bude mít pan Pavel opět vyšší, a sice 4570 Kč měsíčně.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ