Máte zprostředkovanou práci přes agenturu? Podívejte se, jak se změní podmínky v agenturním zaměstnávání

02.05.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Nově budou mít možnost agenturní zaměstnanci požádat o náhradu mzdy Úřad práce. Pracovník zprostředkovaný agenturou práce bude moci u téže firmy vykonávat práci maximálně 3 roky. Co dalšího vládní novela přináší?

Vláda 26. 4. 2023 schválila vládní návrh zákona, který má zajistit větší ochranu agenturních zaměstnanců a zároveň více zachovat dočasnost zprostředkovaného zaměstnání agenturou práce.

Nyní bude vládní novelu projednávat Poslanecká sněmovna. S účinností novely zákona se počítá od 1. ledna 2024.

Schválená vládní novela vychází ze zákona o zaměstnanosti, zákoníku práce a zákoně o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

Zdroj: Shutterstock

Agenturní zaměstnanci budou mít právo na náhradu mzdy od Úřadu práce

Agentury, které zprostředkovávají zaměstnání, musí být v současné době pojištěné pro případ svého úpadku. V takové situaci má zaměstnanec nárok na pojistné plnění tehdy, když mu agentura práce nemůže z důvodu platební neschopnosti vyplatit mzdu.

Dle MPSV ale toto pojištění neplní svůj účel dostatečně s porovnáním zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, podle kterého se klasičtí zaměstnanci domohou náhrady mzdy mnohem rychleji.

U klasických zaměstnavatelů platí, že zaměstnanci mohou požádat o náhradu mzdy prostřednictvím Úřadu práce, hned jak se zaměstnavatel dostane do insolvence, a postačí, pokud je prohlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení.

Kdežto u agentur práce je možné vyplatit plnění z pojistného až po prohlášení agentury práce. Zaměstnanci, kteří mají zprostředkované zaměstnání přes agenturu práce, pak získávají náhradu mzdy z tohoto plnění mnohem později než zaměstnanci konkrétní firmy.

Samotná náhrada mzdy prostřednictvím Úřadu práce sjednává rovněž účast na důchodovém pojištění, kdežto pojistné plnění takovou funkci nemá.

Z výše uvedených důvodů budou mít podle návrhu zákona agenturní zaměstnanci stejné právo na náhradu mzdy od Úřadu práce jako zaměstnanci klasických zaměstnavatelů. Povinné pojištění agentur práce se tak zruší.

Tip: Dluží vám zaměstnavatel v platební neschopnosti peníze? Od května dostanete více

Agentury nebudou moci přidělit pracovníka do firmy na delší dobu než na 3 roky

V současné době platí, že zaměstnanec agentury práce nemůže vykonávat práci pro stejného klienta déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Pokud ale o prodloužení zaměstnanec agentury práce sám požádá, může se pracovní vztah u klienta prodloužit i na delší dobu než 12 kalendářních měsíců.

Na základě této právní úpravy tak docházelo k neustálému prodlužování zprostředkovaného zaměstnání na žádost zaměstnance pro stejného klienta, aniž by mu zaměstnavatel poskytl klasický pracovněprávní vztah. To se má s novelou zákona změnit. Současná praxe je v rozporu s účelem agentur práce, kdy zprostředkování práce má být pouze dočasné a nenahrazovat klasický pracovní poměr.

Nová právní úprava navrhuje maximální dobu zprostředkovaného zaměstnání pro jednoho klienta na 3 roky (v rozmezí 5 let) s tím, že pokud klient bude chtít daného pracovníka pro delší výkon práce, bude s ním muset uzavřít sám klasický pracovněprávní vztah.

Změní se podmínky pro vznik nových agentur práce

Návrh také mění podmínky pro nově vznikající agentury práce. V současné době musejí agentury práce pro svůj vznik složit kauci ve výši 500 000 Kč. To ale dle návrhu MPSV není dostatečná částka na to, aby pokryla výdaje na všechny závazky, které mají zanikající agentury vůči státu. Kauce se tak má od 1. ledna 2024 navýšit na 1 milion korun.

Rovněž budou muset zájemci pro zahájení činnosti pracovní agentury předkládat potvrzení o bezdlužnosti. Bezdlužnost bude agentura muset splňovat jak při podání žádosti, tak po celou dobu své činnosti.

Nelegální prací se stane i ta jednorázová

V současném znění zákoníku práce stojí: „Závislou prací je práce, která je vykonávána…“ Podle tohoto vyjádření se tak za nelegální práci chybně považuje pouze ta, která je prováděná delší dobu.

Při kontrolách inspekcí práce pak zaměstnavatelé argumentují tím, že daný pracovník u nich nevykonává práci dlouhodobě, ale je tam pouze nárazově. Inspekce práce nemá možnost tato tvrzení ověřit. Z toho důvodu se plánuje změnit definici práce tak, aby za nelegální práci byla považována i jednorázová činnost a s tím odpovídající sankce jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. K délce výkonu práce se tak při posuzování legálnosti nebude přihlížet.


Přečtěte si: Úřad práce nasadil pro boj s frontami žluté vesty. Naučí vás zmáčknout tlačítko

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ