Kdo dosáhne na průměrný důchod 20 216 Kč?

29.06.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Po červnové mimořádné valorizaci činí průměrný důchod 20 216 Kč. Mít průměrný důchod je možné i s podprůměrnou mzdou, pokud získal žadatel o starobní důchod vysokou dobu pojištění. Při nízké době pojištění je však nutné mít již značně nadprůměrné příjmy.

Výši státního starobního důchodu ovlivňují rozhodné příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, od roku 1986 a dále získaná doba pojištění v celých ukončených letech. Při odchodu do předčasného důchodu je navíc nutné počítat s krácením za předčasnost. Vzhledem ke konstrukci výpočtové formule starobního důchodu jsou mezi státními důchody nižší rozdíly než u mezd, neboť při výpočtu starobního důchodu hraje důležitou roli prvek solidarity.

Zdroj: Shutterstock

Mimořádná červnová valorizace

Od června se všechny státem vyplácené důchody zvýšily. Základní výměra důchodu zůstala stejná, ale procentní výměra se zvýšila o 2,3 % a ještě 400 Kč. Nárok na mimořádnou valorizaci přitom budou mít i občané, kteří odejdou do starobního důchodu v průběhu roku 2023. Z důvodu mimořádné valorizace činí aktuálně průměrný starobní důchod 20 216 Kč.

Tip: Kalkulačka valorizace důchodů od června 2023.

Kombinace pro průměrný důchod

Níže v tabulce máme vypočteny různé varianty, kdy je přiznán řádný starobní důchod právě ve výši 20 216 Kč. Při dostatečně vysoké době pojištění může být osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě) značně nižší, než je tomu při získání minimální doby pojištění v rozsahu 35 let. Žadatelé, kteří nezískali minimální dobu pojištění, nemají na starobní důchod nárok. Při výpočtu je zohledněna mimořádná červnová valorizace. Při výpočtu důchodu není zohledněno žádné výchovné k důchodu.

Jak doba pojištění ovlivňuje výši důchodu?

Z tabulky je vidět, že při získání doby pojištění v rozsahu 35 let je nutné mít osobní vyměřovací základ 62 470 Kč, zatímco při době pojištění v rozsahu 45 let stačí mít osobní vyměřovací základ 37 365 Kč. Při vysoké době pojištění tedy dosáhnou na průměrný důchod i lidé s mírně podprůměrnou mzdou. Získaná doba pojištění má tedy velký vliv na měsíční částku státního starobního důchodu. Mnohdy vyšší, než někteří žadatelé o starobní důchod očekávají. Svůj poměr současné mzdy k budoucímu důchodu si můžete spočítat v naší kalkulačce.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Řádný starobní důchod

62 470 Kč

35 let

20 216 Kč

59 330 Kč

36 let

20 216 Kč

56 365 Kč

37 let

20 216 Kč

53 550 Kč

38 let

20 216 Kč

50 880 Kč

39 let

20 216 Kč

48 350 Kč

40 let

20 216 Kč

45 937 Kč

41 let

20 216 Kč

43 643 Kč

42 let

20 216 Kč

41 450 Kč

43 let

20 216 Kč

39 360 Kč

44 let

20 216 Kč

37 365 Kč

45 let

20 216 Kč

35 455 Kč

46 let

20 216 Kč

33 625 Kč

47 let

20 216 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Přehledně: Jak se (asi) změní státní příspěvky u penzijního spoření?

Výhodnější výpočet důchodu v roce 2022

Vzhledem k tomu, že výpočet starobního důchodu v roce 2023 je méně výhodný než v roce 2022 a že na mimořádnou červnovou valorizaci mají nárok jednak lidé, kteří odešli do starobního důchodu již před červnem (libovolně, ve kterém roce), a jednak lidé, kteří teprve nově do starobního důchodu v letošním roce odcházejí, žadatelé o starobní důchod v roce 2022 mohli mít nižší příjmy v rozhodném období než žadatelé o starobní důchod v roce 2023, a přitom nyní pobírají stejně vysoký starobní důchod. Dosáhnout na průměrný důchod je tedy pro „nové důchodce“ těžší než pro důchodce z roku 2022.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 65 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY